BACHELOR OF BUSINESS ปริญญาตรีด้านธุรกิจ (การบัญชี)

ได้รับการรับรองคุณสมบัติการบัญชีในระดับสากล ในขณะเดียวกันปริญญานี้สร้างคุณสมบัติเฉพาะกฎข้อบังทางธุรกิจให้กับตัวคุณเอง ในปีแรกคุณจะได้รับการแนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับขอบเขตกฎข้อบังคับทางธุรกิจ อย่างเช่น เศรษฐศาสตร์ (Economics) การเงินและการตลาด (Financial and Marketing) คุณยังจะได้จบวิชาแรกของสาขาหลักด้านบัญชี ตลอดการเรียนสาขานี้ คุณจะได้สร้างความรู้อย่างละเอียดในด้านการเงินและการบริหารจัดการบัญชี ระบบสารสนเทศการบัญชีและการตรวจสอบการบัญชี คุณจะยังได้พัฒนาทักษะการบริหารจัดการโครงดารและการตระหนักถึงการพัฒนาที่ยั่งยืนและนโยบายสาธารณะ เตรียมด้านอาชีพที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ ภาษีอากร (Taxation) การบริหารจัดการด้านการเงิน (Financial Management) นิติการบัญชี (Forensic Accounting) และการให้คำปรึกษาด้านธุรกิจ

ต่อจากการศึกษาส่วนหลักที่สำคัญนี้ คุณสามารถเลือกจากวิชาเลือกที่ระกอบด้วย ทัศนศึกษา (Study tours) การฝึกหัด (Internships) และภาษาต่างๆ (Languages) และคุณสามารถเลือกจบวิชาเลือกจากต่างประเทศจากหนึ่งในมหาวิทยาลัยหุ้นส่วนของเรา ซึ่งรวมถึงสถานศึกษาด้านธุรกิจ เช่น มหาวิทยาลัย Innsbruck และโรงงานสอนด้านเศรษฐศาสตร์เบอร์ลิน

ข้อกำหนดด้านภาษาอังกฤษ

  • คะแนน IELTS (ด้านวิชาการ) เท่ากับ 6.0 โดยไม่มีคะแนนที่ดีที่สุด (BAND SCORE) เฉพาะบุคคล น้อยกว่า 6.0
  • คะแนน TOEFL Paper-based Test คะแนนรวมขั้นต่ำเท่ากับ 550 โดยมีคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษด้านการเขียนเท่ากับ 5 หรือมากกว่า
  • คะแนน TOEFL Internet-based Test คะแนนรวมขั้นต่ำเท่ากับ 60 โดยขั้นต่ำสำหรับ SLR 18 W 22
  • จบหลักสูตรภาษาอังกฤษประกาศนียบัตร 5B ขั้นที่สูงจากการศึกษาเพิ่มเติมในระดับบัณฑิตวิทยาลัย (EFS5 (60%) UG) ที่ดำเนินการโดย La Trobe University วิทยาเขตเมลเบิร์น; ส่วนข้อมูลเพิ่มเติม สามารถเข้าดูในเวบไซต์ของ La Trobe University วิทยาเขตเมลเบิร์น
  • การศึกษาระดับพื้นฐานของ La Trobe University วิทยาเขตเมลเบิร์น: ผลสอบปลายภาคในหลักสูตร 60 เปอร์เซนต์
  • สามารถยอมรับการใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาทางการลำดับที่สาม สังเกต: ไม่ยอมรับภาษาอังกฤษที่เป็นภาษาทางการในการศึกษาก่อนหน้า ให้เป็นหลักพื้นฐานของการเข้าเรียน (ภาษาอังกฤษ) โดยข้อกำหนดหลักสูตรมีคะแนนทดสอบที่ผ่านการพิจารณา มากกว่าคะแนน IELTS 6.5 โดยไม่มีคะแนนที่ดีที่สุด (Band score) ต่ำกว่า 6.0
  • การทดสอบ Pearson ด้านภาษาอังกฤษ (เชิงวิชาการ) (PTE): คะแนนขั้นต่ำเท่ากับ 57 โดยไม่มีคะแนนทักษะด้านการสื่อสารน้อยกว่า 50
  • ใบประกาศนียบัตรภาษาอังกฤษระดับสูงของเคมบริดจ์ (CAE): เกรด B หรือสูงกว่า
  • ใบประกาศนียบัตรความสามารถด้านภาษาองกฤษของเคมบริดจ์ (CPE): ผ่านเกรด C หรือสูงกว่า;

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.latrobe.edu.au/courses/business

วันเปิดเรียน: ภาคการศึกษา 1 และ 2 (มีนาคม กรกฎาคม)

ระยะเวลาเรียน: 3 ปี

Degree: 
ค่าเรียน: 
per year
23,180.00
AUD
566,982.80
THB
Updated onAug 24, 2018
หมายเหตุ:
- ราคาข้างต้น เป็นราคาเฉพาะค่าเรียนเท่านั้น
- ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามอัตราแลกเปลี่ยนและประกาศจากทางสถาบันการเงิน
- ศูนย์แนะแนวฯ เดอะดีน อินเตอร์ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ข้อมูลสถาบัน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อ เดอะดีน อินเตอร์
02 254 4868, 081 688 8252, 087 905 9456
085 911 1995085 110 7779 
Poo: 086 081 7775 Bee: 089 499 9754
Ray: 085 911 1030