BACHELOR OF CIVIL ENGINEERING (เกียรตินิยม)ปริญญาตรีวิศวกรรมโยธา

เป็นการรวมทฤษฎีและการปฏิบัติจากการทำงานจริงเข้าไว้ด้วยกัน ปริญญาตรีเกียรตินิยม 4 ปี ทำให้คุณมีทักษะในการค้นหาโซลูชั่นที่สร้างสรรค์ท้าทายด้านวิศวกรรม เรามุ่งเน้นสมดุลการเรียนรู้แบบผสมผสานอุตสาหกรรมกับทฤษฎี คุณจะได้พัฒนาทักษะด้านวิศวกรรมระดับสูงเกี่ยวกับวิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐานที่ยั่งยืน (Sustainable Infrastructure) วิศวกรรมการก่อสร้างโยธา (Civil Construction) วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ (Water Resources) วิศวกรรมโครงสร้าง (Structural) และการสำรวจ (Surveying) พร้อมทั้งความรู้ด้านการออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์ (Computer Aided Design) ในขณะเดียวกัน คุณจะมีโอกาสใช้ประสบการณ์จากการทำงาน ซึ่งโดยทั่วไปทำให้มีการจ้างงานโดยตรงหลังจากจบการศึกษา

ในการเรียน จะสอนวิธีการวางแผนและจัดการโครงการขนาดใหญ่ให้กับคุณ ทดสอบความคิดด้านการก่อสร้างและการทำงานเป็นทีม คุณจะได้ตรวจสอบการเผชิญหน้ากับความท้าทายจากสภาพแวดล้อมอุตสาหกรรมการก่อสร้างในปัจจุบันและเข้าร่วมในงานวิจัยเพื่อขัดเกลาความรู้ในขอบเขตการพัฒนาที่ยั่งยืน การชลประทานในสภาพแวดล้อมเขตเมืองและที่เต็มไปด้วยคอนกรีต

คุณสามารถได้รับประสบการณ์การทำงานในระหว่างวันหยุดของภาคเรียน ในช่วงท้ายของหลักสูตรปริญญาตรีของคุณหรือมากกว่าปีที่เรียน ยังมีทุนการศึกษาสนับสนุนด้านอุตสาหกรรมจากบริษัทด้านวิศวกรรมโยธา ที่ให้ทุนการศึกษาเหล่าเพื่อสนับสนุนด้านการเงินและค่าประสบการณ์การทำงาน

ข้อกำหนดด้านภาษาอังกฤษ

  • คะแนน IELTS (ด้านวิชาการ) เท่ากับ 6.0 โดยไม่มีคะแนนที่ดีที่สุด (BAND SCORE) เฉพาะบุคคล น้อยกว่า 6.0
  • คะแนน TOEFL Paper-based Test คะแนนรวมขั้นต่ำเท่ากับ 550 โดยมีคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษด้านการเขียนเท่ากับ 5 หรือมากกว่า;
  • คะแนน TOEFL Internet-based Test คะแนนรวมขั้นต่ำเท่ากับ 60 โดยขั้นต่ำสำหรับ SLR 18 W 22
  • การศึกษาระดับพื้นฐานของ La Trobe University วิทยาเขตเมลเบิร์น: ผลสอบปลายภาคในหลักสูตร 60 เปอร์เซนต์;
  • สามารถยอมรับการใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาทางการลำดับที่สาม สังเกต: ไม่ยอมรับภาษาอังกฤษที่เป็นภาษาทางการในการศึกษาก่อนหน้า เป็นหลักพื้นฐานการเข้าเรียน (ภาษาอังกฤษ) ข้อกำหนดหลักสูตรคะแนนทดสอบที่ผ่านการพิจารณามากกว่าคะแนน IELTS 6.5 โดยไม่มีคะแนนที่ดีที่สุด (Band score) ต่ำกว่า 6.0
  • การทดสอบ Pearson ด้านภาษาอังกฤษ (เชิงวิชาการ) (PTE): คะแนนขั้นต่ำเท่ากับ 57 โดยไม่มีคะแนนทักษะด้านการสื่อสารน้อยกว่า 50
  • ใบประกาศนียบัตรภาษาอังกฤษระดับสูงของเคมบริดจ์ (CAE): เกรด B หรือสูงกว่า
  • ใบประกาศนียบัตรความสามารถด้านภาษาองกฤษของเคมบริดจ์ (CPE): ผ่านเกรด C หรือสูงกว่า;

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.latrobe.edu.au/courses/civil-engineering

วันเปิดเรียน: ภาคการศึกษา 1 (มีนาคม)

ระยะเวลาเรียน: 4 ปี

Degree: 
ค่าเรียน: 
per year
27,350.00
AUD
668,981.00
THB
Updated onAug 24, 2018
หมายเหตุ:
- ราคาข้างต้น เป็นราคาเฉพาะค่าเรียนเท่านั้น
- ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามอัตราแลกเปลี่ยนและประกาศจากทางสถาบันการเงิน
- ศูนย์แนะแนวฯ เดอะดีน อินเตอร์ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ข้อมูลสถาบัน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อ เดอะดีน อินเตอร์
02 254 4868, 081 688 8252, 087 905 9456
085 911 1995085 110 7779 
Poo: 086 081 7775 Bee: 089 499 9754
Ray: 085 911 1030