Bachelor of Computer Science

เรียนต่ออเมริกา Bachelor of Computer Science

เงื่อนไขการรับสมัคร: GPA 2.5  ระดับ ELS ที่กำหนด 112

วันปิดรับสมัคร:

  • ฤดูใบไม้ร่วง 1 มิถุนายน
  • ฤดูใบไม้ผลิ 1 พฤศจิกายน

 

 

 

Degree: 
ค่าเรียน: 
4 ปี
19,836.00
USD
654,786.36
THB
Updated onAug 24, 2018
หมายเหตุ:
- ราคาข้างต้น เป็นราคาเฉพาะค่าเรียนเท่านั้น
- ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามอัตราแลกเปลี่ยนและประกาศจากทางสถาบันการเงิน
- ศูนย์แนะแนวฯ เดอะดีน อินเตอร์ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ข้อมูลสถาบัน

1 University Blvd St Louis, MO 63121

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อ เดอะดีน อินเตอร์
02 254 4868, 081 688 8252, 087 905 9456
085 911 1995085 110 7779 
Poo: 086 081 7775 Bee: 089 499 9754
Ray: 085 911 1030