Global Village English Centres (GV) - Hawaii

ที่ตั้ง Pacific Guardian Tower, 1440 Kapiolani Blvd #1100, Honolulu, HI 96814, United States

Global Village - Hawaii  ประเทศอเมริกา ได้ตระหนักถึงความต้องการของนักเรียนต่างชาติ ที่จะ เรียนต่ออเมริกา ในหลักสูตรภาษาอังกฤษ จึงได้พัฒนาหลักสูตรให้เหมาะสมกับผู้เรียน มีหลักสูตรให้เลือกหลากหลาย ตามความต้องการของแต่ละคน อาจารย์ผู้สอนมีประสบการณ์การในการสอนหลักสูตรนั้นๆโดยตรง

นักเรียนที่มาเรียนจะได้ผ่อนคลายกับวิวทิวทัศน์ที่เป็นชายหาด ห้องเรียนทั้ง 13 ห้องสามารถมองเห็นท้องทะเลที่สวยงาม หรือวิวของความอุดมสมบูรณ์ของป่าเขา ผู้เรียนจะไม่รู้สึกเครียดเหมือนเรียนในห้องทึบๆ สถาบัน เน้นความเป็นเลิศใน 3 เรื่องคือ

 • วิชาการ นักเรียนจะได้รับความรู้ภาษาอังกฤษอย่างเต็มที่
 • ที่พัก สถาบันพร้อมจัดหาที่พักอย่างปลอดภัย และเจ้าของบ้านเป็นมิตรกับนักเรียน
 • กิจกรรม ที่ Hawaii มีให้เลือกมากมาย

 

เรียนภาษาอังกฤษกับ GV สามารถเข้ามหาวิทยาลัยในระดับ undergraduate โดยไม่ต้องใช้ผล IELTS

ใช้ผลภาษาอังกฤษ GV6

 • Algoma University

ใช้ผลภาษาอังกฤษ GV7

 • Lakehead University
 • Laurentian University
 • Royal Roads University
 • Saint Mary’s University
 • Thompson Rivers University
 • University of California Riverside
 • University of Regina

เรียนภาษาอังกฤษกับ GV สามารถเข้ามหาวิทยาลัยในระดับ undergraduate ด้วยการยื่นผล IELTS

 • Brock University
 • University of Lethbridge
 • University of PEI
 • Trent University
 • INTO – Colorado State University
 • INTO – Drew University
 • INTO – George Mason University
 • INTO – Marshall University
 • INTO – Oregon State University
 • INTO – University of South Florida

หลักสูตรที่เปิดสอน

วิดีโอแนะนำสถาบัน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อ เดอะดีน อินเตอร์
02 254 4868, 081 688 8252, 087 905 9456
085 911 1995085 110 7779 
Poo: 086 081 7775 Bee: 089 499 9754
Ray: 085 911 1030