Indiana University - Purdue University Indianapolis

ที่ตั้ง 420 University Blvd Indianapolis, IN 46202
เว็บไซต์

สถานที่ตั้ง ในเมือง

จำนวนนักศึกษาทั้งหมด 30,300 คน

ปฏิทินการศึกษา 2 ภาคการศึกษา

ประเภท รัฐบาล

Indiana University-Purdue University Indianapolis (IUPUI) เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยที่สำคัญของรัฐที่อยู่ในเมือง มอบปริญญาบัตรจากทั้ง Indiana Universityและ Purdue University สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1969 เพื่อสนับสนุนด้านวิชาการและโอกาสมากมายในการทำงานวิจัยใน Indianapolis IUPUI มอบโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนในศูนย์เศรษฐกิจและศิลปะวัฒนธรรมของรัฐ ที่นี่มีนักศึกษาประมาณ 30,000 คน ประกอบด้วยนักศึกษาต่างชาติ 1,800 คนจาก 140 ประเทศ

IUPUI ได้รับการจัดอันดับให้อยู่ใน 10 อันดับมหาวิทยาลัยมาแรงของประเทศ โดย US News & World Report และได้รับการจัดอันดับให้เป็น 1 ใน 10 มหาวิทยาลัยของรัฐที่ดีที่สุดในฝั่งตะวันตกตอนกลางโดย Forbes IUPUI มีหลักสูตรปริญญามากกว่า 225 สาขา มีโอกาสที่ดีมากมายในการทำงานวิจัยและการฝึกงาน และเป็นที่ตั้งของคณะต่างๆ ที่มีชื่อเสียงและได้การรับรองวิทยฐานะทางวิชาชีพระดับชาติ 17 แห่ง เช่น IU Kelley School of Business, Purdue School of Engineering & Technology และ IU School Medicine เป็นต้น หลักสูตรยอดนิยมของที่นี่คือ ธุรกิจ , วิศวกรรมศาสตร์,วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์,วิทยาศาสตร์สุขภาพ และนิติศาสตร์

Indianapolis เป็นเมืองหลวงของรัฐซึ่งมีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่ 13 ในสหรัฐฯและเป็นหนึ่งในเมืองที่ปลอดภัยสูงที่สุดและมีค่าครองชีพต่ำที่สมเหตุสมผลในประเทศ Indianapolis มีชื่อเสียงทั้งในด้านเภสัชกรรมและ Life Sciences Industries และเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของบริษัทที่มีชื่อเสียงระดับโลกหลายแห่ง นักศึกษาจะเพลิดเพลินไปกับพิพิธภัณฑ์อันยอดเยี่ยม สวนสาธารณะ ร้านอาหารนานาชาติ และงานกีฬาระดับชาติที่จัดขึ้นในเมืองแห่งนี้ตลอดทั้งปี

อุณหภูมิต่ำสุดโดยเฉลี่ย (ฤดูหนาว): 26?F/-4?C

อุณหภูมิสูงสุดโดยเฉลี่ย (ฤดูร้อน): 75?F/24?C

ทุนการศึกษา (นักศึกษาที่จบจาก ELS)

ปริญญาตรี: ทุน ELS Ambassador Award สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และนักศึกษาเทียบโอนที่ได้รับการตอบรับเข้าศึกษาภายในวันที่ 1 พฤษภาคม สำหรับเทอมฤดูใบไม้ร่วง ซึ่งจะได้รับทุนการศึกษา $5,000 ทุกปี เป็นเวลา 4 ปี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการสำเร็จการศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ EAP ระดับ 112 ของ ELS ผู้ที่ได้รับทุนต้องทำงานอาสาสมัครเป็นเวลา 15 ชั่วโมงต่อปี และเพื่อให้ได้รับทุนอย่างต่อเนื่อง นักศึกษาต้องรักษาเกรดเฉลี่ย (GPA) ไว้ที่ 3.0/4.0 มีทุนการศึกษาให้นักศึกษาต่างชาติที่มีผลการเรียนดีเด่นตั้งแต่ $7,000 ถึง $12,000 ต่อปี ข้อกำหนดด้านคุณสมบัติแตกต่างกันไปตามทุนการศึกษา

ปริญญาโท: หลักสูตร LL.M (Master of Laws): มีทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาที่เรียนจบจาก ELS ที่มีผลการเรียนดีเด่นหลักสูตร IND Masters Advanced Program (MAP-113) โดยการยื่น หลักฐานการ จบการศึกษาจาก ELS ระดับ 112

เรียนต่ออเมริกา ที่ Indiana University ? Purdue University Indianapolis  สนใจติดต่อศูนย์แนะแนวเรียนต่อต่างประเทศ The Dean Inter

หลักสูตรที่เปิดสอน

วิดีโอแนะนำสถาบัน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อ เดอะดีน อินเตอร์
02 254 4868, 081 688 8252, 087 905 9456
085 911 1995085 110 7779 
Poo: 086 081 7775 Bee: 089 499 9754
Ray: 085 911 1030