Lewis University

ที่ตั้ง 1 University Pkwy Romeoville, IL 60446
เว็บไซต์

สถานที่ตั้ง ชานเมือง

จำนวนนักศึกษาทั้งหมด 6,600 คน

ปฏิทินการศึกษา 2 ภาคการศึกษา

ประเภท เอกชน

Lewis University มุ่งเน้นการศึกษาส่วนบุคคลที่มีคุณภาพสูงและมีความท้าทายในวิทยาเขตที่สวยงาม 30 นาทีทางภาคตะวันตกเฉียงใต้ของเมือง Chicago เป็นมหาวิทยาลัยขนาดกลางที่มีนักศึกษา 6,600 คน (20 คนต่อชั้น เรียน) Lewis เป็นหนึ่งในสถาบันจำนวนมากที่ได้รับการสนับสนุนจาก De LaSalle Christian Brothers ซึ่งเป็นคณะนักบวชโรมันคาธอลิกนานาชาติที่มีประสบการณ์การสอนมามากกว่า 320 ปี

Lewis University มีหลักสูตรปริญญาตรี 80 สาขาและหลักสูตรปริญญาโท 25 สาขาที่สามารถเลือกได้ตามความสนใจและความต้องการในการทำงานของแต่ละคน หลักสูตรชั้นนำได้แก่ ธุรกิจ, การบิน (Aviation), วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์, ระบบความปลอดภัยสารสนเทศ รวมถึงกระบวนยุติธรรมทางอาญาและสังคม Lewis University ได้การรับรองวิทยฐานะจาก The Higher Learning Commission และเป็นหนึ้งในสมาชิกของ North Central Association (NCA) และได้การรับรองวิทยฐานะจากสถาบันอื่นๆ ด้วยเช่น ACBSP, CAATE, FAA Lewis University เป็นมหาวิทยาลัยอันดับที่ 35 ในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นแนวหน้า ของ U.S. News & World Report และยังได้ชื่อว่าเป็นวิทยาลัยที่ดีสุดในภาคตะวันตกตอนกลางของสหรัฐอเมริกาโดย The Princeton Review

เนื่องจากสถานที่ตั้งอันยอดเยี่ยมใกล้เมือง Chicago มีถนนทางหลวงที่เข้าถึงง่ายในการเดินทางไปกลับ การฝึกงานและการเข้าถึงความบันเทิงต่างๆ Lewis University มอบโอกาสในการฝึกงานมากมายและเครือข่ายของอาจารย์กับบริษัทระดับโลกที่ได้รับการจัดอันดับให้อยู่ใน Fortune 500 และทุนการศึกษานานาชาติตั้งแต่ 4,000 - 5,500 ดอลล่าร์ และมีผู้ให้คำปรึกษากับนักศึกษาเพื่อให้คุณปรับตัวเข้ากับสังคมแห่งการเรียนรู้ของเราได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

อุณหภูมิต่ำสุดโดยเฉลี่ย (ฤดูหนาว): 25?F/-4?C

อุณหภูมิสูงสุดโดยเฉลี่ย (ฤดูร้อน): 73?F/23?C

ทุนการศึกษา (นักศึกษาที่จบจาก ELS)

ปริญญาตรี: นักศึกษา ELS ที่จบหลักสูตรภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ EAP ระดับ 112 และเมื่อเข้าเรียนต่อมหาวิทยาลัยอาจมีคุณสมบัติที่จะได้รับรางวัลจูงใจ $5,500 ต่อปี และต้องได้รับหน่วยกิตจากวิทยาลัยที่ศึกษามาก่อนหน้าจะได้รับทุนต่อเนื่องเป็นเวลา 4 ปีโดยมีเกรดเฉลี่ย (GPA) 3.0/4.0

เรียนต่ออเมริกา ที่ Lewis University สนใจติดต่อศูนย์แนะแนวเรียนต่อต่างประเทศ The Dean Inter

หลักสูตรที่เปิดสอน

วิดีโอแนะนำสถาบัน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อ เดอะดีน อินเตอร์
02 254 4868, 081 688 8252, 087 905 9456
085 911 1995085 110 7779 
Poo: 086 081 7775 Bee: 089 499 9754
Ray: 085 911 1030