MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION ปริญญาโทบริหารธุรกิจ

หลักสูตรให้ปริญญา MBA ที่กว้างขวาง ประกอบด้วย 16 วิชา และมีเตรียมการบริหารจัดการทั่วไปและการศึกษาด้านธุรกิจที่นำสมัยให้กับคุณ โดยการเน้นเกี่ยวกับหลักการความรับผิดชอบในการศึกษาบริหารจัดการ (Principles for Responsible Management Education: PRME) และหลักการพัฒนาทักษะส่วนตัวและวิชาชีพ (Personal and Professional Skills Development: PPSD)

หลักสูตรสร้างประเพณีที่ยาวนานในการส่งมอบด้านการศึกษาที่มีความยืดหยุ่น โดยการเปิดเรียน 2 ครั้งต่อปี โหมดการส่งมอบทางการศึกษาที่แตกต่างเหมาะสมกับความต้องการของนักศึกษาที่มีความแตกต่างกัน (ตัวเลือกมาตรฐานและยืดหยุ่น) และเวลาการสอนภาคค่ำ วันหยุดสุดสัปดาห์และโหมด Block นักศึกษาจะมีโอกาสศึกษาต่อในต่างประเทศ เข้าฝึกงานหรือเลือกสายอาชีพการวิจัย

ข้อกำหนดด้านภาษาอังกฤษ

  • คะแนน IELTS (ด้านวิชาการ) เท่ากับ 6.0 โดยไม่มีคะแนนที่ดีที่สุด (BAND SCORE) เฉพาะบุคคล น้อยกว่า 6.0;
  • คะแนน TOEFL Paper-based Test  คะแนนรวมขั้นต่ำเท่ากับ 575 โดยมีคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษด้านการเขียนขั้นต่ำเท่ากับ 5)
  • คะแนน TOEFL Internet-based Test  คะแนนรวมขั้นต่ำเท่ากับ 80 โดยรวมขั้นต่ำสำหรับ SLR 18; W 22;
  • La Trobe University วิทยาเขตเมลเบิร์น (ELICOS): การจบด้านภาษาอังกฤษศึกษาเพิ่มเติมขั้นสูง ใบประกาศนียบัตร 5B ที่ระดับบัณฑิตวิทยาลัย (EFS5 (70 เปอร์เซ็นต์) PG1) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมให้ดูในเวบไซต์ La Trobe Melbourne
  • สามารถยอมรับการใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาทางการลำดับที่สาม สังเกต: ไม่ยอมรับภาษาอังกฤษที่เป็นภาษาทางการในการศึกษาก่อนหน้า ให้เป็นหลักพื้นฐานของการเข้าเรียน (ภาษาอังกฤษ) หลักสูตรที่กำหนดคะแนนทดสอบที่ผ่านการพิจารณา มากกว่าคะแนน IELTS 6.5 โดยไม่มีคะแนนที่ดีที่สุด (Band score) ต่ำกว่า 6.0
  • การทดสอบ Pearson ด้านภาษาอังกฤษ (เชิงวิชาการ) (PTE): คะแนนขั้นต่ำเท่ากับ 64 โดยไม่มีคะแนนทักษะด้านการสื่อสารน้อยกว่า 59
  • ใบประกาศนียบัตรภาษาอังกฤษระดับสูงของเคมบริดจ์ (CAE): เกรด B หรือสูงกว่า
  • ใบประกาศนียบัตรความสามารถด้านภาษาอังกฤษของเคมบริดจ์ (CPE): ผ่านเกรด C หรือสูงกว่า หรือเทียบเท่าระดับสากลที่ผ่านการรับรอง;

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.latrobe.edu.au/courses/mba/postgraduate

วันเปิดเรียน: ภาคการศึกษา 1 และ 2 (มีนาคม กรกฎาคม)

ระยะเวลาเรียน: 2 ปี

Degree: 
ค่าเรียน: 
per year
31,000.00
AUD
758,260.00
THB
Updated onAug 24, 2018
หมายเหตุ:
- ราคาข้างต้น เป็นราคาเฉพาะค่าเรียนเท่านั้น
- ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามอัตราแลกเปลี่ยนและประกาศจากทางสถาบันการเงิน
- ศูนย์แนะแนวฯ เดอะดีน อินเตอร์ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ข้อมูลสถาบัน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อ เดอะดีน อินเตอร์
02 254 4868, 081 688 8252, 087 905 9456
085 911 1995085 110 7779 
Poo: 086 081 7775 Bee: 089 499 9754
Ray: 085 911 1030