Master of Computer Science/Computer Engineering

เรียนต่ออเมริกา Master of Computer Science/Computer Engineering

เงื่อนไขการรับสมัคร: GPA 3.0  ระดับ ELS ที่กำหนด 112

ข้อกำหนดผลการสอบมาตรฐาน GRE(ยื่นผลคะแนนเมื่อเข้ามหาวิทยาลัยและต้องเข้าเรียนปรับพื้นฐานเพิ่มเติม)

วันปิดรับสมัคร:

  • ฤดูใบไม้ร่วง 1 มิถุนายน
  • ฤดูใบไม้ผลิ 1 ตุลาคม

 

 

 

Degree: 
ค่าเรียน: 
2 ปี
13,780.00
USD
454,877.80
THB
Updated onAug 24, 2018
หมายเหตุ:
- ราคาข้างต้น เป็นราคาเฉพาะค่าเรียนเท่านั้น
- ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามอัตราแลกเปลี่ยนและประกาศจากทางสถาบันการเงิน
- ศูนย์แนะแนวฯ เดอะดีน อินเตอร์ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ข้อมูลสถาบัน

University of Houston Clear lake
2700 Bay Area Blvd Houston, TX 77058

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อ เดอะดีน อินเตอร์
02 254 4868, 081 688 8252, 087 905 9456
085 911 1995085 110 7779 
Poo: 086 081 7775 Bee: 089 499 9754
Ray: 085 911 1030