Master of Engineering Management ปริญญาโทการบริหารจัดการวิศวกรรม

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับวิศวกร ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคและอาชีพด้านอื่นที่ต้องการขยายทักษะด้านการบริหารจัดการภายในองค์กรด้านเทคโนโลยีเป็นหลัก หลักสูตร MEM ออกแบบมาเป็นพิเศษโดยเน้นอินเทอร์เฟซระหว่างเทคโนโลยีและการบริหารจัดการ หลักสูตร MEM เตรียมโอกาสให้กับวิศวกรรมและอาชีพอื่นที่กำลังมองหาอาชีพด้านการบริหารจัดการงานวิศวกรรมโดยการเข้าหลักสูตรที่เป็นทางการในการศึกษาระดับปริญญาโทที่เกี่ยวข้อง หลักสูตรยังมีประโยชน์กับผู้จัดการด้านวิศวกรรมในปัจจุบันสำหรับเข้าศึกษาอย่างเป็นทางการและได้รับการยอมรับในด้านความรู้และประสบการณ์ของพวกเขา งานด้านวิศวกรรมและวิทยาศาสตร์ประยุกต์กำลังกลายเป็นสาขาวิชาหลากหลายที่มีความต้องการอย่างมาก ความรู้และทักษะในด้านการบริหารจัดการเทคนิคที่ได้รับจากการจบหลักสูตร MEM สามารถช่วยให้ได้รับตำแหน่งด้านวิศวกรรมหรือผู้บริหารวิศวกรรมที่มีคุณภาพสูง

เงื่อนไขการรับสมัครสำหรับนักศึกษานานาชาติ

ผู้สมัครต้องจบระดับปริญญาตรีที่ได้รับการยอมรับจาก UTS หรือเทียบเท่าหรือคุณวุฒิสูงกว่าหรือหลักฐานอื่นเกี่ยวกับคุณสมบัติทั่วไปและด้านวิชาชีพที่เสนอมาที่แสดงถึงศักยภาพทางการศึกษา นักศึกษาต้องสอบผ่านการทดสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ELTS เชิงวิชาการรวมเท่ากับ 6.5 คะแนนโดยมีคะแนนการเขียนเท่ากับ 6.0; หรือคะแนนทดสอบ TOEFL: Paper based: รวม 550-583 คะแนน โดยมีคะแนน TWE เท่ากับ 4.5, Internet based: รวม 79-93 คะแนน โดยมีคะแนนการเขียนเท่ากับ 21; หรือ AE5: ผ่าน; หรือ PTE: 58-64; หรือ CAE: 58-66 คะแนน

ระยะเวลาเรียน: 1 ปี

วันเปิดภาคเรียน: 28-กรกฎาคม, 24-กุมภาพันธ์

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: http://www.hotcourses.in.th/study/postgraduate-degrees/postgraduate-cour...

Degree: 
ค่าเรียน: 
per year
25,728.00
AUD
629,306.88
THB
Updated onAug 24, 2018
หมายเหตุ:
- ราคาข้างต้น เป็นราคาเฉพาะค่าเรียนเท่านั้น
- ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามอัตราแลกเปลี่ยนและประกาศจากทางสถาบันการเงิน
- ศูนย์แนะแนวฯ เดอะดีน อินเตอร์ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ข้อมูลสถาบัน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อ เดอะดีน อินเตอร์
02 254 4868, 081 688 8252, 087 905 9456
085 911 1995085 110 7779 
Poo: 086 081 7775 Bee: 089 499 9754
Ray: 085 911 1030