Master of Information Security

เรียนต่ออเมริกา เงื่อนไขการรับสมัคร: GPA 2.75      ระดับ ELS ที่กำหนด 112

วันปิดรับสมัคร: เปิดรับสมัครตลอดปี

 

 

 

Degree: 
ค่าเรียน: 
2 ปี
14,130.00
USD
466,431.30
THB
Updated onAug 24, 2018
หมายเหตุ:
- ราคาข้างต้น เป็นราคาเฉพาะค่าเรียนเท่านั้น
- ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามอัตราแลกเปลี่ยนและประกาศจากทางสถาบันการเงิน
- ศูนย์แนะแนวฯ เดอะดีน อินเตอร์ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ข้อมูลสถาบัน

1 University Pkwy Romeoville, IL 60446

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อ เดอะดีน อินเตอร์
02 254 4868, 081 688 8252, 087 905 9456
085 911 1995085 110 7779 
Poo: 086 081 7775 Bee: 089 499 9754
Ray: 085 911 1030