Ms. Thansuta (น้องธัญ) - APC, Sydney, Australia

 

 • กรุณาระบุชื่อหลักสูตร และ สถาบันที่สมัครเรียนกับ ศูนย์แนะแนวฯ เดอะดีน อินเตอร์

       - หลักสูตร General English สถาบัน Australia Pacific Collage, Sydney, Australia 

 

 • อะไรเป็นปัจจัยให้คุณเลือกสถาบัน และหลักสูตรข้างต้น

        - เลือกสถาบันข้างต้นเพราะเป็นสถาบันที่เข้มงวดและเชื่อถือได้ จากพื้นฐานความรู้ ความเข้าใจของตัวเองกับภาษาอังกฤษ คิดว่าอยู่ในระดับต่ำมาก ทำให้ต้องการเรียนโรงเรียนที่เข้มงวดเพื่อเป็นการบังตับตนเองด้วย

 

 • คุณเจอปัญหาอะไรบ้างระหว่างเรียน

       - ปัญหาระหว่างการเรียน บางครั้งไม่เข้าใจคำสั่งของครู แต่ครูก็จะสามารถอธิบาย และยกตัวอย่างเพื่อประกอบกันให้เกิดความเข้าใจ

 

 • คุณคิดว่าการเรียนที่ต่างประเทศยากกว่าหรือง่ายกว่าการเรียนในประเทศไทย กรุณาให้เหตุผล

        - ถ้านับเฉพาะการเรียน ภาษาอังกฤษ ถือว่าง่ายกว่า เพราะครูพร้อมที่จะเข้าใจในตัวของนักเรียนและให้ความสนใจตัวต่อตัว โดยส่วนตัวทำให้ไม่กลัวที่จะเรียนรู้หรือถามคำถาม อีกทั้งยังเรียนเป็นภาษาอังกฤษตลอดเวลา พร้อมกับการสนทนาทั้งกับเพื่อนต่างชาติและคุณครู

 

 • คุณคิดว่าสังคมและการใช้ชีวิตของนักศึกษาที่ต่างประเทศต่างจากที่ประเทศไทยหรือไม่ อย่างไร

        - แตกต่างกัน แม้ว่าครูพร้อมที่จะสอน และเข้าใจในตัวนักเรียน นั่นหมายความว่า คุณต้องอยู่ในห้องเรียน เรื่องความรับผิดชอบในการเรียน และตรงต่อเวลาจึงเป็นเรื่องที่แตกต่างกัน

 

 • บรรยากาศของสถาบันและการเรียนการสอนของที่ต่างประเทศเป็นอย่างไรบ้าง

        - โดยส่วนตัว ชอบบรรยากาศในห้องเรียนมาก ไม่ใช่เพราะห้องสวยงาม แต่เพราะวิธีการสอนที่มีการผ่อนคลาย และสนุกสนาน มีการเล่นเกมส์ และให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันอยู่เสมอ ซึ่งถือว่าโชคดีที่ได้เพื่อนต่างชาติที่ดี

 

 • อยากให้คุณฝากอะไรถึงเพื่อนๆที่กำลังจะไปศึกษาต่อในต่างประเทศ ยกตัวอย่างเช่น การเตรียมตัว การหาข้อมูลและการปรับตัว

       - การเตรียมตัวสำหรับคนที่จะมาเรียนต่างประเทศ คือต้องปรับตัวกับการเดินทางในช่วงแรก ควรศึกษาเส้นทาง การเดินทางต่าง ๆให้ดี เรื่องสภาพอากาศแต่ละช่วงก็เป็นเรื่องสำคัญที่ต้องศึกษา ควรหาเพื่อนสักคน หรือคนที่ไว้ใจได้สักคนเพื่อให้ช่วยเหลือในช่วงเริ่มต้น ในที่ ๆจะไปเรียน อาจจะไม่ต้องเรียนด้วยกัน แต่พอที่จะแนะนำร้านอาหาร หรือการซื้อของต่าง ๆได้ดี

 

 • รู้จักกับ ?TheDeanInter?ได้อย่างไร?

       - เพื่อนแนะนำ กรุณาระบุชื่อเพื่อน พี่อัง แนะนำค่ะ

 

 • ทำไมจึงตัดสินใจเลือก?TheDeanInter?เป็นผู้ดำเนินการสมัครเรียนต่อในครั้งนี้

       - เพราะ คุยกับพี่บีแล้วสบายใจ ไม่กดดัน ตอบไว และให้คำตอบที่เป็นกลาง ทั้งด้านที่ดี และด้านที่ต้องระวัง หรือด้านที่จะเป็นผลเสีย

 

 • สิ่งที่?TheDeanInter?ควรปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการมีอะไรบ้าง

        - ควรมีสถานที่ติดต่อ ณ ต่างประเทศเพื่อการติดต่อที่สะดวกมากขึ้น

 

 • การให้บริการของ ?TheDeanInter?ตรงตามที่ท่านคาดหวังไว้หรือไม่

 - ตรง

 

 • จะแนะนำ?TheDeanInter?ให้แก่เพื่อน, ญาติ หรือคนรู้จักในการมาใช้บริการครั้งต่อไปหรือไม่

 - แนะนำ

 

 • ท่านยินยอมให้ ?TheDeanInter?นำข้อมูลของท่านเผยแพร่บนเวปไซต์ www.thedeaninter.com เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ให้กับผู้ที่สนใจไปศึกษาต่อหรือไม่

 - ยินยอม

 

Category: 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อ เดอะดีน อินเตอร์
02 254 4868, 081 688 8252, 087 905 9456
085 911 1995085 110 7779 
Poo: 086 081 7775 Bee: 089 499 9754
Ray: 085 911 1030