Ms. Valya Leelayouthyotin (น้องซิน) - ELS, missouri ,USA

 

 • กรุณาระบุชื่อหลักสูตร และ สถาบันที่สมัครเรียนกับ ศูนย์แนะแนวฯ เดอะดีน อินเตอร์

       - หลักสูตร semi-intensive program สถาบัน ELS, missouri ,USA

 

 • อะไรเป็นปัจจัยให้คุณเลือกสถาบัน และหลักสูตรข้างต้น 

       - เป็นสถาบันสอนภาษาที่มีชื่อเสียงในอเมริกาและทางมหาวิทยาลัยรองรับเด็กที่จบจากสถาบันนี้

 

 • คุณเจอปัญหาอะไรบ้างระหว่างเรียน

       - ปัญหาคือการปรับตัวให้เข้ากับสังคม เพราะการเรียนการสอนต่างๆเป็นภาษาอังกฤษหมด เราต้องปรับตัวเองอย่างมากเพื่อให้ตามเพื่อนๆให้ทัน

 

 • คุณคิดว่าการเรียนที่ต่างประเทศยากกว่าหรือง่ายกว่าการเรียนในประเทศไทย กรุณาให้เหตุผล

 - ยากกว่า เพราะอย่างหนึ่งเลยคือภาษา การสื่อสารต่างๆเราก็ไม่ค่อยถนัดอยู่แล้ว อีกทั้งการปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมต่างๆ

 

 • คุณคิดว่าสังคมและการใช้ชีวิตของนักศึกษาที่ต่างประเทศต่างจากที่ประเทศไทยหรือไม่ อย่างไร

       - ต่างกัน เพราะอยู่ต่างประเทศต้องช่วยเหลือตัวเองให้เป็น ต้องเรียนรู้จักการเอาตัวรอดปรับตัวให้ไว อีกทั้งเพื่อนที่ได้ก็มีหลายเชื้อชาติ ซึ่งต่างจากที่ไทย

 

 • บรรยากาศของสถาบันและการเรียนการสอนของที่ต่างประเทศเป็นอย่างไรบ้าง

       - บรรยากาศแปรปรวนดี วันหนึ่งมีครบสามฤดู ตอนกลางวันแดดร้อนจัด ตอนเย็นฝนตก และตอนกลางคืนหนาวมาก ในด้านบรรยากาศของสถาบันเงียบสงบดี การเรียนการสอนสนุกแต่แฝงไปด้วยสาระความรู้ต่างๆ

 

 • อยากให้คุณฝากอะไรถึงเพื่อนๆที่กำลังจะไปศึกษาต่อในต่างประเทศ ยกตัวอย่างเช่น การเตรียมตัว การหาข้อมูลและการปรับตัว

       - ฝากในด้านการเตรียมตัว -> ควรพกพวกยาแก้ไข้หวัดติดตัวมาเยอะๆเพราะที่ต่างประเทศจะมีสภาพภูมิอากาศแปรปรวนไม่เหมือนประเทศไทย อาจจะเป็นไข้หวัดได้เรื่อยๆ

 

 • รู้จักกับ ?TheDeanInter?ได้อย่างไร?

        - Google คุณใช้คำค้นหาใด ตัวแทน ELS ในประเทศไทย

 

 • ทำไมจึงตัดสินใจเลือก?TheDeanInter?เป็นผู้ดำเนินการสมัครเรียนต่อในครั้งนี้

        - เมื่อเข้าไปติดต่อสอบถามข้อมูลครั้งแรก ก็มีความรู้สึกว่า พี่ๆเขาใจดี คุยง่าย ดูเป็นกันเอง ให้ข้อมูลที่ละเอียด อธิบายเข้าใจ มีการแนะแนวหรือให้คำแนะนำดีมาก จึงตัดสินใจเลือก TheDeanInter ค่ะ

 

 • สิ่งที่?TheDeanInter?ควรปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการมีอะไรบ้าง

       - ไม่มีค่ะ เพราะดีมากๆอยู่แล้วค่ะ

 

 • การให้บริการของ ?TheDeanInter?ตรงตามที่ท่านคาดหวังไว้หรือไม่

 - ตรง

 

 • จะแนะนำ?TheDeanInter?ให้แก่เพื่อน, ญาติ หรือคนรู้จักในการมาใช้บริการครั้งต่อไปหรือไม่

        - แนะนำ

 

 • ท่านยินยอมให้ ?TheDeanInter?นำข้อมูลของท่านเผยแพร่บนเวปไซต์ www.thedeaninter.com เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ให้กับผู้ที่สนใจไปศึกษาต่อหรือไม่

 - ยินยอม

 

Category: 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อ เดอะดีน อินเตอร์
02 254 4868, 081 688 8252, 087 905 9456
085 911 1995085 110 7779 
Poo: 086 081 7775 Bee: 089 499 9754
Ray: 085 911 1030