Ms.Linjong(Jo) - CIT Canberra

 

 • อะไรเป็นปัจจัยให้คุณเลือกสถาบัน CIT Canberra

        - เพราะสถาบันนี้อยู่ที่เมืองหลวงของประเทสออสเตเรียและมีคนไทยไม่มากนักทำให้สามารถฝึกฝนภาษาได้ดี  และเป็นเมืองที่อากาศดี โรงเรียนสภาพแวดล้อมน่าเรียน

          ตั้งอยู่ใจกลางของตัวเมืองสะดวก ในเรื่องของการเดินทางและอยู่ใกล้แหล่งช็อปปิ้ง ในเรื่องของการเรียนการสอนเป็นกันเองมีการสอนที่เข้มข้น ห้องเรียนใหญ่

          อุปกรณ์การเรียนการสอนทันสมัยทั้งห้องคอมพิวเตอร์ ห้องแล็บและห้องสมุดที่มีขนาดใหญ่ โรงอาหาร 

 

 • คุณเจอปัญหาอะไรบ้างระหว่างเรียน

        - ในเรียนของการสื่อสารในช่วงแรกค่อนข้างมีปัญหา และหาทางปรับตัวในช่วงแรกเท่านั้นเอง

 

 • คุณคิดว่าการเรียนที่ต่างประเทศยากกว่าหรือง่ายกว่าการเรียนในประเทศไทย กรุณาให้เหตุผล

        - ในต่างประเทศยากกว่าแน่นอน เพราะไม่ว่าจะเป็นเรียนของการสื่อสาร สภาพแวดล้อม อาหารและอากาศ ต้องมีการปรับตัวอย่างมากในช่วงแรก

          แต่ว่าผลที่ได้รับดีกว่าเรียนที่เมืองไทยแน่นอน เพราะเราจะได้รับประสบการณ์และเพื่อนใหม่ๆ อีกทั้งการเรียนรู้ในเรื่องของภาษา พัฒนาเร็วกว่าแน่นอน เพราะเราได้ใช้จริงในทุกๆสถานการณ์

 

 • คุณคิดว่าสังคมและการใช้ชีวิตของนักศึกษาที่ต่างประเทศต่างจากที่ประเทศไทยหรือไม่ อย่างไร

        - ต่างจากประเทศไทยแน่นอน เพราะนักเรียนส่วนใหญ่ที่มาเรียนต่างประเทศต้องทำงานแทบจะทุกคน ทำให้เรามีความรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้น 

 

 • บรรยากาศของสถาบันและการเรียนการสอนของที่ต่างประเทศเป็นอย่างไรบ้าง

        - มีการเรียนการสอนที่เข้มข้น เวลาเรียนคือเรียนอย่างจริงจัง และมีการพาทัศนศึกษา ปาร์ตี้ในวันสำคัญต่างๆ

          ถึงแม้ว่าเป็นการเรียนการสอนที่เข้มข้นแต่ก็มีกิจกรรมให้ทำต่อเนื่องเพื่อไม่ให้เกิดความเบื่อในการเรียน

 

 • อยากให้คุณฝากอะไรถึงเพื่อนๆที่กำลังจะไปศึกษาต่อในต่างประเทศ ยกตัวอย่างเช่น การเตรียมตัว การหาข้อมูลและการปรับตัว

        - การเตรียมตัว อันดับแรกอยู่ที่ใจของตนเองก่อนเลยว่า การมาเรียนต่างประเทศย่อมมีการใช้ชีวิตลำบากกว่าที่เมืองไทยแน่นอน หากใจพร้อมทุกอย่างก็ไม่ยากแล้ว

          ส่วนในเรื่องของการหาข้อมูล ควรศึกษาหาข้อมูลก่อนมามากพอสมควร อาจจะหาข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต หรือสอบถามผู้ที่รู้ข้อมูลเลยก็ได้

 

 • รู้จักกับ ?TheDeanInter?ได้อย่างไร?

        - Google

 

 • ทำไมจึงตัดสินใจเลือก?TheDeanInter?เป็นผู้ดำเนินการสมัครเรียนต่อในครั้งนี้

        - เนื่องจากพี่ที่ติดต่อให้ข้อมูล สามารถให้ข้อมูลได้ชัดเจน และมีการติดตามอย่างต่อเนื่อง

 

 • สิ่งที่?TheDeanInter?ควรปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการมีอะไรบ้าง

        - ไม่มีค่ะ ดีแล้ว

 

 • การให้บริการของ ?TheDeanInter?ตรงตามที่ท่านคาดหวังไว้หรือไม่

        - ตรง

 

 • จะแนะนำ?TheDeanInter?ให้แก่เพื่อน, ญาติ หรือคนรู้จักในการมาใช้บริการครั้งต่อไปหรือไม่

        - แนะนำ

 

 • ท่านยินยอมให้ ?TheDeanInter?นำข้อมูลของท่านเผยแพร่บนเวปไซต์ www.thedeaninter.com เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ให้กับผู้ที่สนใจไปศึกษาต่อหรือไม่

        - ยินยอม

 

 

Category: 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อ เดอะดีน อินเตอร์
02 254 4868, 081 688 8252, 087 905 9456
085 911 1995085 110 7779 
Poo: 086 081 7775 Bee: 089 499 9754
Ray: 085 911 1030