New York Language Center NYLC - Upper West Side, New York

ที่ตั้ง 2637 Broadway, New York, NY 10025
เว็บไซต์

New York Language Center NYLC ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1985 เป็นสถาบันสอนภาษาที่ได้รับการตอบรับดีที่สุด จากนักเรียนทั่วโลกกว่า 100 ประเทศ โดยที่ผ่านมา NYLC มีนักเรียนที่มาศึกษาที่สถาบันนี้แล้วกว่าหลายพันคน ซึ่งที่นี่ไม่ใช่แค่การเรียนภาษาอังกฤษในห้องเรียน แต่นักเรียนยังสามารถเอาสิ่งที่นักเรียนเรียนรู้ นำไปใช้ได้ในชีวิตประจำวันอีกด้วย เจ้าหน้าที่ NYLC ทุกคน มีการดูแลเอาใจใส่นักเรียนเป็นอย่างดี ทำให้นักเรียนจะรู้สึกว่าที่นี่เหมือนเป็นบ้านหลังที่สอง ซึ่งประสบการณ์ที่มีค่าเหล่านี้ นักเรียนจะไม่สามารถลืมเลือนได้หลังจากที่สำเร็จการศึกษาจาก New York Language Center

 

จุดเด่นของสถาบัน

  • New York Language Center NYLC  ได้รับการรับรองโดย New York State Education Department, U.S. Department of Immigration, Association of Language Travel Organizations (ALTO)
  • ทีมงานของ NYLC เพียบพร้อมไปด้วยประสบการณ์ และความชำนาญในการทำงานร่วมกับนักเรียนต่างชาติมาอย่างยาวนาน

 

ทำไมต้องเลือกเรียนที่ NYLC

  • มีบริการช่วยเหลือทางด้านการศึกษา
  • ตั้งอยู่ในสถานที่เดินทางสะดวกสบาย
  • มีบุคคลกรที่มีคุณภาพดูแลอย่างทั่วถึง
  • มีโอกาสสูงในการเรียนต่อมหาวิทยาลัย
  • ที่ตั้งและบรรยากาศของมหาวิทยาลัยเหมาะกับการศึกษา
Tags: 

หลักสูตรที่เปิดสอน

วิดีโอแนะนำสถาบัน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อ เดอะดีน อินเตอร์
02 254 4868, 081 688 8252, 087 905 9456
085 911 1995085 110 7779 
Poo: 086 081 7775 Bee: 089 499 9754
Ray: 085 911 1030