Swansea University,UK

น่าแปลก!? ที่มหาวิทยาลัยที่ตั้งอยู่ในเมืองชายฝั่งเล็กๆที่เงียบสงบของ Southern Wales ประเทศอังกฤษ จะถูกโหวต

ให้อยู่ในอันดับต้นๆของมหาวิทยาลัยที่มี Social life ที่ดีที่สุดในเกาะอังกฤษ อะไร?เป็นปัจจัยทำให้ทุกคนเชื่อแบบนั้น

Swansea University เป็นคู่แข่งที่น่ากลัวสำหรับการประกวดมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในทุกๆรายการ มหาวิทยาลัยแห่งนี้

ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1920 ตั้งอยู่ในสวนซึ่งอยู่ห่างจากชายฝั่งทะเล Swansea Bayเพียงไม่มีก้าว ติดกับชายหาดที่เงียบสงบ มากกว่า 50 แห่ง

มหาวิทยาลัยมักจะได้รับรางวัลยอดเยี่ยมจากงานประกวดเสมอๆ ซึ่งทำให้นักศึกษาจาก Swansea มีสถิติในการถูกรับ

เข้าทำงาน หรือ ศึกษาต่อในระดับที่สูงถึง 92% ซึ่งนับเวลาภายใน 6 เดือนหลังจากสำเร็จการศึกษาSwansea เป็น

มหาวิทยาลัยที่ ?เก่าแก่เคร่งครัด โดดเด่นในเรื่องของงานวิจัยต่างๆและได้รับคำชื่นชมจากนักศึกษามาโดยตลอด

?We aim to deliver an outstanding student experience that provides a lifetime of fantasc memories,

matched by courses which equip you with high-level skills and boost your employability.?

Professor Richard B Davies, Vice-Chancellor

เราต้องการส่งมอบประสบการณ์ในรั้วมหาวิทยาลัยที่พิเศษสุด ซึ่งมันจะช่วยทุกคนมีความทรงจำที่ดี และมีผลต่อการ

ฝึกทักษะเพื่อใช้ในการประกอบอาชีพต่อไปอีกด้วย ,กล่าวโดยอาจารย์ Richard ฺ Chancellor รองนายกรัฐมนตรี

ปัจจุบัน Swansea University มีนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีประมาณ 350 คน และมี 100 คนใน

ระดับปริญญาโท ตั้งแต่สาขาวิชาบัญชี ไปจนถึง สัตว์วิทยา ในหลายๆหลักสูตรของทางมหาวิทยาลัยอนุญาตให้

นักศึกษา เรียนจากต่างประเทศใด โดย Swansea University มีสาขาวิชาที่เปิดสอนทั้งหมด 7 คณะ ได้แก่ มนุษย์

ศาสตร์, วิศวกรรมศาสตร์, วิทยาศาสตร์, แพทย์ศาสตร์, การจัดการ, มนุษย์ และ สุขภาพ และ วิชากฏหมาย

สาขาวิชาที่โดดเด่นของมหาวิทยาลัยนี้ได้แก่ คณะวิศวะกรรมศาสตร์, ภูมิศาสตร์ และ MBA

สำหรับผู้ที่สนใจจะสมัครเรียนระดับปริญญาตรีในสาขา Business ต้องมีคะแนน IELTS 6.0 GPA 3.0

และในระดับปริญญาโท ต้องใช้คะแนน GPA 3.0 และ IELTS 6.5 ถ้าเรียน Pre sessional รับขั้นต่ำ 4.0

สาขาวิชาอื่นๆก็จะมีเกณฑ์การพิจารณารับนักศึกษาแตกต่างกันออกไป ซึ่งรายละเอียดของการรับสมัครเรียน สามารถ

รับคำปรึกษาจากศูนย์แนะแนวเรียนต่อต่างประเทศ เดอะดีน อินเตอร์ (The Dean Inter) ได้

เนื่องจากเป็นมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพ จึงทำให้ได้รับการโหวตให้ได้อยู่อันดับต้นจากสถาบันต่างๆมากมาย

ไม่ว่าจะเป็น

- ด้านคุณภาพของบัณฑิต ที่ถูกจัดอันดับ ให้อยู่ UK?s Top 20 Universities for Graduate job prospects ด้วยคะแนน

93% ของผู้จบการศึกษา ที่ได้การตอบรับให้เข้าทำงาน ภายในระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือนหลังจากสำเร็จการศึกษา

- คุณภาพของบุคคลากร ได้รับ คะแนน 5 ดาว for teaching quality จาก QS Stars global University

- ด้านคุณภาพชีวิตของนักศึกษา ได้รับการยอมรับให้อยู่ในอันดับที่ 10 UK?s Top 10 Universities for quality of life.

จาก Lloyds TSB University Quality of Life Survey

- ด้วยการมีความพร้อมหลายๆด้าน จึงถูกวางให้อยู่ในอันดับเช่นกัน UK?s Top 50 Universities. (Times? Good

University Guide 2014)

นอกเหนือจากคุณภาพทางด้านวิชาการแล้ว สิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งคือ การใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยร่วมกับผู้อื่น

สภานักศึกษาเล็งเห็นความสำคัญข้อนี้ จึงทำให้มหาวิทยาลัยแห่งนี้ มีกิจกรรมให้ร่วมสนุกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นเทศกาล

ดนตรีต่างๆ หรือ กีฬาทางน้ำต่างๆ

ชีวิตความเป็นอยู่ในเมืองเล็กๆที่สงบริมชายฝั่ง ซึ่งจัดได้ว่า ชายฝั่งจากเมืองนี้ เป็นอีกชายฝั่งหนึ่งที่สวยงามมาก ถูก

ล้อมรอบไปด้วยกิจกรรมต่างๆที่น่าสนใจ ไม่ว่าจะเป็นการออกไปเดินเล่น ชมทัศนียภาพที่สวยงาม หรือ การนอนอาบแดด

นอกเหนือจากนั้น นักศึกษายังสามารถ เลือกเดินช้อปปิ้งได้ ในร้านค้าที่มีความหลากหลาย และหาซื้อได้ในราคา

นักศึกษา

ด้านความปลอดภัย เมือง Swansea ถูกจัดให้อยู่ลำดับที่ 5 ในเกาะอังกฤษ ในเรื่องความปลอดภัยตามท้องถนน

จากปัจจัยทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้น คงปฏิเศธไม่ได้ว่า Swansea University เป็นอีกหนึ่งมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพ

สนใจที่จะทราบรายละเอียดเพิ่มเติม ศูนย์แนะแนวเรียนต่อต่างประเทศ เดอะดีน อินเตอร์ (The Dean Inter) เรายินดี

ให้คำปรึกษาได้ เพราะเราเล็งเห็นแล้วว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพ และไม่อยากจะให้คุณพลาดโอกาสดีๆนั้นไป

Category: 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อ เดอะดีน อินเตอร์
02 254 4868, 081 688 8252, 087 905 9456
085 911 1995085 110 7779 
Poo: 086 081 7775 Bee: 089 499 9754
Ray: 085 911 1030