Texas Tech University

ที่ตั้ง 2500 Broadway Lubbock, TX 79409
เว็บไซต์

สถานที่ตั้ง ในเมือง

จำนวนนักศึกษาทั้งหมด 33,111 คน

ปฏิทินการศึกษา 2 ภาคการศึกษา

ประเภท รัฐบาล

Texas Tech เป็นสถาบันการวิจัยของรัฐที่มีจำนวนนักศึกษามากกว่า 33,000 คน มีหลักสูตรปริญญาตรี 150 สาขา, หลักสูตรปริญญาโท 103 สาขา และหลักสูตรปริญญาเอก 60 สาขา ที่นี่นำเสนอหลักสูตรที่เป็นนวัตกรรมซึ่งจะเปิดประตูสู่ความสำเร็จของอาชีพในศตวรรษที่ 21 ยกตัวอย่างหลักสูตรที่เปิดสอน เช่นชีวเคมี, ดนตรี, วิศวกรรมคอมพิวเตอร์, สื่ออิเล็กทรอนิกส์และการสื่อสาร,วิศวกรรมศาสตร์สิ่งแวดล้อม, ธรณีศาสตร์, บริหารธุรกิจระหว่างประเทศ ระบบการผลิตและวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์โภชนาการและอาหาร และ หลักสูตรปริญญาเอกสาขาวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์เกี่ยวกับลมที่เปิดสอนแห่งเดียวในสหรัฐอเมริกา

Texas Tech University ได้รับการรับรองวิทยฐานะจาก The Commission on Colleges of the Southern Association of Colleges and Schools ในการมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี, ปริญญาโท, ปริญญาเอก, และประกาศนียบัตร

Texas Tech University ได้รับการยอมรับระดับประเทศ มหาวิทยาลัยรัฐแห่งนี้เตรียมนักศึกษาให้พร้อมเป็นผู้นำในสภาพแวดล้อมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมและการแข่งขันทั่วโลก ที่นี่ได้รับการจัดอันดับให้เป็น 1 ใน 25 สถาบันการศึกษาของสหรัฐฯ ซึ่งผลิตบัณฑิตผู้เป็นที่ต้องการของรัฐบาลและบริษัทต่างๆมากที่สุดโดย Wall Street Journal , Texas Tech ตั้งอยู่ในเมือง Lubbock ที่มีผู้อยู่อาศัยจำนวนสองแสนห้าหมื่นคน ด้วยศิลปะที่มีชีวิตชีวา, มรดกการแสดงละคร เพลงที่เป็นตำนาน, แฟนการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย NCAA Division I และสโมสรกีฬามากมายรวมไปถึงฟุตบอล, คริกเก็ตและรักบี้

อุณหภูมิต่ำสุดโดยเฉลี่ย (ฤดูหนาว): 39?F/4?C

อุณหภูมิสูงสุดโดยเฉลี่ย (ฤดูร้อน): 81?F/27?C

เรียนต่ออเมริกา ที่ Texas Tech University  สนใจติดต่อศูนย์แนะแนวเรียนต่อต่างประเทศ The Dean Inter

หลักสูตรที่เปิดสอน

วิดีโอแนะนำสถาบัน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อ เดอะดีน อินเตอร์
02 254 4868, 081 688 8252, 087 905 9456
085 911 1995085 110 7779 
Poo: 086 081 7775 Bee: 089 499 9754
Ray: 085 911 1030