University of Cincinnati

ที่ตั้ง 2600 Clifton Ave Cincinnati, OH 45220
เว็บไซต์

สถานที่ตั้ง ในเมือง

จำนวนนักศึกษาทั้งหมด 41,970 คน

ปฏิทินการศึกษา 2 ภาคการศึกษา

ประเภท รัฐบาล

University of Cincinnati (UC) ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ.1819 เป็นสถาบันการศึกษาวิจัยขนาดใหญ่ของรัฐด้วยจำนวนนักศึกษาประมาณ 42,000 คน รวมทั้งนักศึกษาต่างชาติ 3,400 คน UC คิดค้นหลักสูตรการฝึกงานระหว่างเรียน (Cooperative Education) ขึ้นในปี ค.ศ.1906 และเป็นผู้นำระดับโลกของการเรียนผ่านการฝึกงาน, การเลือกโอกาสและการวิจัย ศิษย์เก่าและคณาจารย์ของเราได้คิดค้นสารต้านฮิสทามีนที่ใช้ในการแก้อาการแพ้หรือโรคภูมิแพ้เป็นที่แรก, สร้างสะพานGolden Gate, พัฒนาหน่วยประมวลผล Pentium แม้กระทั่งเป็นประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกา

UC มีหลักสูตรหลายร้อยหลักสูตรในด้านธุรกิจ, วิศวกรรมศาสตร์, การออกแบบ,แพทยศาสตร์, วิชาการคอมพิวเตอร์ รวมถึงศิลปะการแสดงและวิจิตรศิลป์ UC ได้รับการจัดอันดับจาก U.S. News & World Report ว่าเป็น 1 ใน 100 มหาวิทยาลัยรัฐบาลที่ดีที่สุดในประเทศและเป็นสถาบันการศึกษาที่ดีที่สุดในอเมริกาจาก Princeton Review U.S. News & World Report จัดอันดับให้หลักสูตรการออกแบบ, กระบวนการยุติธรรมทางอาญาและดนตรีเป็นหลักสูตรที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ UC ยังได้รับการจัดอันดับให้เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยวิจัยรัฐที่ดีที่สุดในอเมริกาจาก National Science Foundation

ที่นี่เป็นแหล่งของร้านค้า, ร้านอาหารและกิจกรรมกีฬา UC ได้รับการจัดอันดับให้เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่สวยที่สุดจาก Forbes, Travel + Leisure และ Delta Sky magazines ตัวเมืองของ Cincinnati ร่ำรวยไปด้วยประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม และเป็นหนึ่งในสถานที่ที่มีบรรยากาศทางธุรกิจโดดเด่นที่สุดในสหรัฐ The Lonely Planet จัดให้เมือง Cincinnati เป็นอันดับที่ 3 ใน 10 จุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวของสหรัฐในปี ค.ศ.2012

อุณหภูมิต่ำสุดโดยเฉลี่ย (ฤดูหนาว): 24?F/-4?C

อุณหภูมิสูงสุดโดยเฉลี่ย (ฤดูร้อน): 84?F/29?C

ทุนการศึกษา (นักศึกษาที่จบจาก ELS)

ปริญญาตรี: ทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเด่น UC Global ให้ทุนการศึกษา $2,000 - $25,000 (เฉลี่ย $9,000) แก่นักศึกษา ELS นักศึกษาที่เรียนจบหลักสูตรภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ EAP ระดับ 112 อาจได้รับทุนการศึกษาเมื่อเข้าเรียนมหาวิทยาลัยด้วยคะแนนสอบขั้นต่ำของ UC Math Placement Test ที่กำหนดและจะได้รับต่อเนื่องทุกปีหากยังมีคุณสมบัติทางวิชาการอยู่ ไม่จำเป็นต้องใช้เกรดเฉลี่ย (GPA) ที่ได้รับในชั้นปีที่ 1 อย่างไรก็ตามนักศึกษาที่โอนหน่วยกิตต้องมีเกรดเฉลี่ย (GPA) 3.25 ไม่จำเป็นต้องยื่นใบสมัครเพิ่มเติมใดๆ

เรียนต่ออเมริกา ที่ University of Cincinnati สนใจติดต่อศูนย์แนะแนวเรียนต่อต่างประเทศ The Dean Inter

หลักสูตรที่เปิดสอน

วิดีโอแนะนำสถาบัน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อ เดอะดีน อินเตอร์
02 254 4868, 081 688 8252, 087 905 9456
085 911 1995085 110 7779 
Poo: 086 081 7775 Bee: 089 499 9754
Ray: 085 911 1030