University of Southern California - Los Angeles

ที่ตั้ง Los Angeles, California USA
เว็บไซต์

มหาวิทยาลัยเซาเทิร์นแคลิฟอร์เนีย (University of Southern California) หรือในชื่อว่า ยูเอสซี (USC) ก่อตั้งขึ้นในปี 1880 เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนที่เก่าแก่สุดในรัฐแคลิฟอร์เนีย ตั้งอยู่ที่เมืองลอสแอนเจลิส ในรัฐแคลิฟอร์เนีย 

 • สถานที่ตั้งอยู่ Los Angeles ห่างจาก Down town 5 กม.
 • เป็นมหาวิทยาลัยเอกชน  ดังด้าน Business / Accounting / Cinematic Art / Engineering
 • World ranking อันดับที่ 23 จาก 3,000 University ทั่วโลก
 • Top 10 Private research University in USA
 • อยู่ในกลุ่มเดียวกับมหาวิทยาลัยชั้นนำ เช่น Stanford , Harvard , MIT , Columbia , Yale etc.

 

 

USC International Academy เป็น Department ในส่วนของหลักสูตรเตรียมความพร้อม ในการศึกษาต่อในระดับ Higher Degree มีทั้งหมด 4 หลักสูตร ดังนี้

 1. Intensive English Program ( IEP)
 2. Pre-Master’s program – เรียนเพื่อจะศึกษาต่อที่ USC
 3. Master’s preparation program – เรียนเพื่อจะศึกษาต่อที่ USC หรือ มหาวิทยาลัยที่เป็น Partner
 4. Undergraduate preparation program

No TOEFL / NO IELTS or low , No GMAT /GRE /SAT or low

หนังสือเรียนมี 3 เล่ม / Term

* 1 session มี 7 weeks

PRE – MASTER ‘S PROGRAM

 • ได้รับการตอบรับแบบมีเงื่อนไขจากหลักสุตรระดับปริญญาโทของ USC กว่า 100 หลักสูตร โดยไม่ต้องใช้ผลสอบ TOEFL/IELTSและก่อนการสอบ GRE/GMAT อีกด้วย
 • บรรลุผลสำเร็จในการพิชิตคะแนน GRE/GMAT ด้วยหลักสูตรเตรียมตัวสอบระหว่างเรียนหลักสุตร Pre-Master
 • นักเรียนจะได้รับคำแนะนำเพิ่มเติมในรายละเอียดหลักสูตรปริญญาโทที่ได้รับการตอบรับแบบมีเงื่อนไข
 • ได้ฝึกฝนพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษที่ต้องใช้ในการเรียนระดับปริญญาโทพร้อมทักษะการทำวิจัยที่จำเป็นในการประสบความสำเร็จในการเรียนที่ USC ต่อไป

ก้าวสู่การเรียนในระดับปริญญาโท

 • นักเรียนจะต้องมีผลการเรียนอย่างนองลี่ยในเกรด B ทั้งนี้ต้องไม่น้อยกว่าเกรด C ในการเรียนหลักสูตร Pre-Master และต้องมีคะแนน GRE/GMAT ตามข้อกำหนดของแต่ละหลักสูตร

ข้อกำหนดต่างๆในการรับเข้าเรียน

 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
 • ได้รับเกรดเฉลี่ยสะสมที่ 3.00
 • ระดับภาษาอังกฤษในระดับ High-Intermediate
 • มีผลภาษาเทียบเท่า TOEFL IBT 61/IELTS 5.5 หรือ TOEFL IBT 75/ IELTS 6 ขึ้นอยู่กับหลักสูตรแต่ละสาขาวิชา ( ดูรายละเอียดเพิ่มเติมด้านในเอกสาร )
 • หากยังไม่มีผลคะแนน TOFEFL หรือ IELTS ท่านจะต้องทดสอบระดับความสามารถทางภาษาของ International Academy ก่อนเพื่อเป็นการพิจารณาว่าท่านผ่านเกณฑ์ภาษาขั้นต่ำในการรับเข้าเรียน

วันเปิดเรียน

ในแต่ละเทอมการศึกษามีระยะเวลาจำนวน 14 สัปดาห์ เปิดเรียนในฤดูใบไม้ร่วง Fall, ใบไม้ผลิ Spring, และภาคฤดูร้อน Summer หอพักนักศึกษาในวิทยาเขตรองรับได้ตลอดทั้งปีการศึกษา

 • เทอมการศึกษาฤดูใบไม้ร่วง2015 : 10 กันยายน – 18 ธันวาคม
 • เทอมการศึกษาฤดูใบไม้ผลิ 2016 : 11 มกราคม – 22 เมษายน
 • เทอมการศึกษาภาคฤดูร้อน2016  : 2  พฤษภาคม – 5 สิงหาคม
 • เทอมการศึกษาฤดูใบไม้ร่วง2016 : 8 กันยายน – 16 ธันวาคม

สำหรับข้อมูลเพ่มเติมด้านราคาที่พักและขั้นตอนการสมัคร กรุณาเช็คที่เว็บไซต์

 

ค่าใช่จ่าย ( ต่อเทอมการศึกษา )

ค่าธรรมเนียมทั้งหมดประกอบด้วย : ค่าเล่าเรียน ค่าหนังสือและเอกสารประกอบการเรียน ค่าประกันสุขภาพ ค่าธรรมเนียมการใช้สิ่งอำนวยความสะดวกของมหาวิทยาลัย ( ศูนย์การแพทย์ โรงยิม ห้องคอมพิวเตอร์แลบ และอื่นๆ ) ค่าบริการที่สนามบิน ปฐมนิเทศ และค่าจัดส่งเอกสารด่วนผ่านทาง FedEx

 • ค่าเล่าเรียน : $ 8500 ( 2015 ) , $ 9000 ( 2016 )
 • ค่าธรรมเนียมการบริการของมหาวิทยาลัย : $ 950

 

ขั้นตอนการสมัคร

 1. กรอกใบสมัครทางออนไลน์ก่อนวันปิดรับสมัครที่ระบุ

http:// international.usc.edu/pre-master-admission.php

 1. เตรียมเอกสารต่างๆในการสมัครดังนี้
 • ใบแสดงผลการเรียนอย่างป้นทางการ
 • เอกสารแสดงสถานะทางการเงิน
 • พาสปอร์ต
 • ปริญญาบัตา/ เอกสารใบจบการศึกษาระดับปริญญาตรี
 • ประวัติส่วนต้วโดยย่อ
 • ผลคะแนนความสามารถทางภาษา ( ถ้ามี )
 • ชำระค่าดำเนินการสมัครจำนวน $ 175

หลักสุตรปริญญาทที่ตอบรับเข้าเรียนแบบมีเงื่อนไข ( Participating Master’s Programs)

              หลักสุตรระดับปริญญาโทในสาขาต่างๆทีออกใบตอบรับแบบมีเงือนให้กับนักศึกษาในหลักสูตร Pre-Master ของ International Academy อยางไรก้ตามต่ละหลักศุตรจะมีข้อกำหนดในการรับนักศึกษาที่แตกต่างกันไป กรุณาตรวจสอบคุณสมบัติของท่านได้ที่เว็บไซด์ของแต่ละหลักสุตรที่สนใจ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาไปที่ : http://international.rsc.edu/participating-masters-programs.php

 

USC Viterbi School of Engineering ( 2 )

 • Aerospace Engineering (M.S.) เทอมการศึกษาฤดูใบไม้ร่วง, เทอมการศึกษาฤดูใบไม้ผลิ
 • Aerospace Engineering (M.S.) /Engineering Management (M.S.) เทอมการศึกษาฤดูใบไม้ร่วง , เทอมการศึกษาฤดูใบไม้ผลิ
 • Aerospace and Mechanical Engineering ,Computational Fluid and Solid Mechanics (M.S.) เทอมการศึกษาฤดูใบไม้ร่วง , เทอมการศึกษาฤดูใบไม้ผลิ
 • Aerospace and Mechanical Engineering ,Dynamics and Control (M.S.) เทอมการศึกษาฤดูใบไม้ร่วง , เทอมการศึกษาฤดูใบไม้ผลิ
 • Astronautical Engineering (M.S.) เทอมการศึกษาฤดูใบไม้ร่วง, เทอมการศึกษาฤดูใบไม้ผลิ
 • Biomedical Engineering (M.S.) เทอมการศึกษาฤดูใบไม้ร่วง, เทอมการศึกษาฤดูใบไม้ผลิ
 • Medical Device and Diagnostic Engineering (M.S.) เทอมการศึกษาฤดูใบไม้ร่วง, เทอมการศึกษาฤดูใบไม้ผลิ
 • Biomedical Engineering,Medical Imaging Informatics (M.S.) เทอมการศึกษาฤดูใบไม้ร่วง
 • Biomedical Engineering, Neuroengineering (M.S.)เทอมการศึกษาฤดูใบไม้ร่วง, เทอมการศึกษาฤดูใบไม้ผลิ
 • Chemical Engineering (M.S.) เทอมการศึกษาฤดูใบไม้ร่วง, เทอมการศึกษาฤดูใบไม้ผลิ
 • Civil Engineering (M.S.) เทอมการศึกษาฤดูใบไม้ร่วง, เทอมการศึกษาฤดูใบไม้ผลิ
 • Civil Engineering, Construction Engineer (M.S.) เทอมการศึกษาฤดูใบไม้ร่วง, เทอมการศึกษาฤดูใบไม้ผลิ
 • Civil Engineering, Transportation Engineering (M.S.) เทอมการศึกษาฤดูใบไม้ร่วง, เทอมการศึกษาฤดูใบไม้ผลิ
 • Civil Engineering, Transportation System (M.S.) เทอมการศึกษาฤดูใบไม้ร่วง, เทอมการศึกษาฤดูใบไม้ผลิ
 • Civil Engineering, Water and Waste Management (M.S.) เทอมการศึกษาฤดูใบไม้ร่วง, เทอมการศึกษาฤดูใบไม้ผลิ
 • Computer Engineering (M.S.) เทอมการศึกษาฤดูใบไม้ร่วง, เทอมการศึกษาฤดูใบไม้ผลิ
 • Computer Science (M.S.) เทอมการศึกษาฤดูใบไม้ร่วง, เทอมการศึกษาฤดูใบไม้ผลิ
 • Computer Science, Computer Networks (M.S.) เทอมการศึกษาฤดูใบไม้ร่วง, เทอมการศึกษาฤดูใบไม้ผลิ
 • Computer Science, Computer Security (M.S.) เทอมการศึกษาฤดูใบไม้ร่วง, เทอมการศึกษาฤดูใบไม้ผลิ
 • Computer Science, Data Science (M.S.) เทอมการศึกษาฤดูใบไม้ร่วง, เทอมการศึกษาฤดูใบไม้ผลิ
 • Computer Science, Game Development (M.S.) เทอมการศึกษาฤดูใบไม้ร่วง, เทอมการศึกษาฤดูใบไม้ผลิ
 • Computer Science, High Performance Computing and Simulation (M.S.) เทอมการศึกษาฤดูใบไม้ร่วง, เทอมการศึกษาฤดูใบไม้ผลิ

USC International Academy

หลักสูตรเตรียมความพร้อมในการเรียนระดับปริญญาโท(MASTER’S PREPARATION PROGRAM)

-การเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษสำหรับการรียนในระดับปริญญาโท

-เตรียมความพร้อมเพื่อการสอบTOEFL/IELTS และGRE/GMAT โดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง

-คำแนะนำในการสมัครเข้าศึกษาในระดับปริญญาโทอย่างละเอียด พร้อมการอบรมเพื่อให้ได้การตอบรับจากหลักสูตรปริญญาโทในมหาวิทยาลัยชั้นนำในสหรัฐอเมริกา  และประสบผลสำเร็จในการการเรียนต่อไป

 

สาขาที่เปิดสอน

หลักสูตรMP นี้ออกแบบมาเพื่อพัฒนาทักษะทางการอ่านและการเขียนโดยเฉพาะในสาขาที่นักเรียนสมัครสาขาดังกล่าวนี้แบ่งได้เป็น2สาขาดังนี้ :

- Business, Social Science, and Arts

- Science, Technology and Health

ข้อกำหนดต่างๆในการรับเข้าเรียน

-สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี

-ระดับภาษาอังกฤษในระดับHigh-intermediate

 • มีผลภาษาเทียบเท่าTOEFL iBT 51/IELTS 5.0 หรือ TOEFL iBT 61/IELTS 5.5 ขึ้นอยู่กับสาขาที่สมัคร
 • หากยังไม่มีผลคะแนน TOEFL หรือ IELTS นักเรียนสามารถลงเรียนในหลักสูตรภาษาอังกฤษเข้มข้นก่อนเข้าเรียนในหลักสูตรเตรียมความพร้อมในการเรียนระดับปริญญาโท ซึ่งนักเรียนจะได้รับใบตอบรับแบบมีเงื่อนไขในหลักสูตรเตรียมความพร้อมนี้ นักเรียนสามารถลงเรียนหลักสุตรเตรียมความพร้อมได้ โดยที่ยังไม่ได้สอบวัดระดับภาษา(ซึ่งนักเรียนจะต้องทดสอบในวันเปิดเทอมและผลสอบจะประกาศในวันแรกของการเรียนทันที)

วันเปิดเรียน

ในแต่ละเทอมการศึกษา มีระยะเวลาจำนวน 14 สัปดาห้ เปิดเรียนในฤดูใบไม้ร่วงFall, ใบไม้ผลิ Spring ,และฤดูร้อน Summer หอพักนักศึกษาในวิทยาเขตรองรับได้ตลอดได้ทั้งปีการศึกษา*

 • เทอมการศึกษาฤดูใบไม้ร่วง 2015 : 10 กันยายน -18 ธันวาคม
 • เทอมการศึกษาฤดูใบไม้ผลิ 2016 : 11 มกราคม -22 เมษายน
 • เทอมการศึกษาภาคฤดูร้อน 2016 : 2 พฤษภาคม -5 สิงหาคม
 • เทอมการศึกษาฤดูใบไม้ร่วง 2016 : 8 กันยายน -16 ธันวาคม

*สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมด้านราคาที่พักและขั้นตอนการสมัคร กรุณาเช็คที่เว้บไซต์

ค่าใช้จ่าย(ต่อเทอมการศึกษา)

ค่าธรรมเนียมทั้งหมดประกอบด้วย : ค่าเล่าเรียน ค่าหนังสือและเอกสารประกอบการเรียน ค่าประกันสุขภาพ ค่าธรรมเนียมการใช้สิ่งอำนวยความสะดวกของมหาวิทยาลัย (ศูนย์การแพทย์ โรงยิม ห้องคอมพิวเตอร์แลบ และอื่นๆ) ค่าบริการรับที่สนามบิน ปฐมนิเทศ และค่าจัดส่งเอกสารด่วนผ่านทางFedEx

 • ค่าเล่าเรียน : $8500(2015), $9000(2016)
 • ค่าธรรมเนียมการบริการของมหาวิทยาลัย : $950

ขั้นตอนการสมัคร

1.กรอกใบสมัครทางออนไลน์ :

  http://international.usc.edu/masters-preparation-admissions.php

2.เตรียมเอกสารต่างๆในการสมัครดังนี้

-เอกสารแสดงสถานะทางการเงิน

-พาสปอร์ต

-ใบแสดงผลการเรียนในระดับปริญญาตรีอย่างเป็นทางการ

-ผลคะแนนความสามารถทางภาษา

3.ชำระค่าดำเนินการสมัครจำนวน$175

 

การศึกษาฤดูใบไม้ผลิ

Computer Science, Intellingent Robotics (M.S.) > เทอมการศึกษาฤดูใบไม้ร่วง, เทอมการศึกษาฤดูใบไม้ผลิ

Computer Science, Multimedia and Creative Technologyies (M.S.) > เทอมการศึกษาฤดูใบไม้ร่วง, เทอมการศึกษา

ฤดูใบไม้ผลิ

Computer Science, Scientists and Engineers (M.S.) > เทอมการศึกษาฤดูใบไม้ร่วง, เทอมการศึกษาฤดูใบไม้ผลิ

Computer Science, Software Engineering (M.S.) > เทอมการศึกษาฤดูใบไม้ร่วง, เทอมการศึกษาฤดูใบไม้ผลิ

Cyber Security (M.S.) > เทอมการศึกษาฤดูใบไม้ร่วง, เทอมการศึกษาฤดูใบไม้ผลิ

Data Informatics (M.S.) > เทอมการศึกษาฤดูใบไม้ร่วง, เทอมการศึกษาฤดูใบไม้ผลิ

Electrical Engineering (M.S.) > เทอมการศึกษาฤดูใบไม้ร่วง, เทอมการศึกษาฤดูใบไม้ผลิ

Electrical Engineering, Computer Networks (M.S.) > เทอมการศึกษาฤดูใบไม้ร่วง, เทอมการศึกษาฤดูใบไม้ผลิ

Electrical Engineering, Electric Power (M.S.) > เทอมการศึกษาฤดูใบไม้ร่วง, เทอมการศึกษาฤดูใบไม้ผลิ

Electrical Engineering, Multimedia & Creative Technologies (M.S.) > เทอมการศึกษาฤดูใบไม้ร่วง, เทอมการศึกษาฤดูใบไม้ผลิ

Electrical Engineering, VLSI Design (M.S.) > เทอมการศึกษาฤดูใบไม้ร่วง, เทอมการศึกษาฤดูใบไม้ผลิ

Electrical Engineering, Wireless Heath Technology (M.S.) > เทอมการศึกษาฤดูใบไม้ร่วง

Electrical Engineering, Wireless Networks (M.S.) > เทอมการศึกษาฤดูใบไม้ร่วง, เทอมการศึกษาฤดูใบไม้ผลิ

Environmental Engineering (M.S.) > เทอมการศึกษาฤดูใบไม้ร่วง, เทอมการศึกษาฤดูใบไม้ผลิ

Financial Engineering (M.S.) > เทอมการศึกษาฤดูใบไม้ร่วง, เทอมการศึกษาฤดูใบไม้ผลิ

Green Technology (M.S.) > เทอมการศึกษาฤดูใบไม้ร่วง, เทอมการศึกษาฤดูใบไม้ผลิ

Industrial and systems Engineering (M.S.) > เทอมการศึกษาฤดูใบไม้ร่วง, เทอมการศึกษาฤดูใบไม้ผลิ

Manufacturing Engineering (M.S.) > เทอมการศึกษาฤดูใบไม้ร่วง, เทอมการศึกษาฤดูใบไม้ผลิ

Materials Engineering (M.S.) > เทอมการศึกษาฤดูใบไม้ร่วง, เทอมการศึกษาฤดูใบไม้ผลิ

Materials Science (M.S.) > เทอมการศึกษาฤดูใบไม้ร่วง, เทอมการศึกษาฤดูใบไม้ผลิ

Mechanical Engineering (M.S.) > เทอมการศึกษาฤดูใบไม้ร่วง, เทอมการศึกษาฤดูใบไม้ผลิ

Mechanical Engineering, Energy Conversion (M.S.) > เทอมการศึกษาฤดูใบไม้ร่วง, เทอมการศึกษาฤดูใบไม้ผลิ

Mechanical Engineering (M.S.) / Engineering Management (M.S.) > เทอมการศึกษาฤดูใบไม้ร่วง, เทอมการศึกษาฤดูใบไม้ผลิ

Mechanical Engineering, Nuclear Power Product Development Engineering (M.S.) > เทอมการศึกษาฤดูใบไม้ร่วง, เทอมการศึกษาฤดูใบไม้ผลิ

Operations Research Engineering (M.S.) > เทอมการศึกษาฤดูใบไม้ร่วง, เทอมการศึกษาฤดูใบไม้ผลิ

Petroleum Engineering (M.S.) > เทอมการศึกษาฤดูใบไม้ร่วง, เทอมการศึกษาฤดูใบไม้ผลิ

ต้องใช้ผลคะแนน GRE ในการสมัครเรียนด้วย

Petroleum Engineering, Geoscience Technologies (M.S.) > เทอมการศึกษาฤดูใบไม้ร่วง, เทอมการศึกษาฤดูใบไม้ผลิ

ต้องใช้ผลคะแนน GRE ในการสมัครเรียนด้วย

Petroleum Engineering, Smart Oilfield Technologies (M.S.) > เทอมการศึกษาฤดูใบไม้ร่วง, เทอมการศึกษาฤดูใบไม้ผลิ

ต้องใช้ผลคะแนน GRE ในการสมัครเรียนด้วย

Product Development Engineering (M.S.) > เทอมการศึกษาฤดูใบไม้ร่วง, เทอมการศึกษาฤดูใบไม้ผลิ

Systems Architecting and Engineering (M.S.) > เทอมการศึกษาฤดูใบไม้ร่วง, เทอมการศึกษาฤดูใบไม้ผลิ

 

USC Davis School of Gerontology

Aging Services Management (MASM) > เทอมการศึกษาฤดูใบไม้ร่วง, เทอมการศึกษาฤดูใบไม้ผลิ

Gerontology (M.A.) > เทอมการศึกษาฤดูใบไม้ร่วง, เทอมการศึกษาฤดูใบไม้ผลิ

Gerontology (M.A.) > เทอมการศึกษาฤดูใบไม้ร่วง, เทอมการศึกษาฤดูใบไม้ผลิ

 

USC Keck School of Medicine (2)

Applied Biostatistics and Epidemiology (M.S.) > เทอมการศึกษาฤดูใบไม้ร่วง, เทอมการศึกษาฤดูใบไม้ผลิ (2)

Biostatistics (M.S.) > เทอมการศึกษาฤดูใบไม้ร่วง, เทอมการศึกษาฤดูใบไม้ผลิ (2)

Clinical and Biomedical Investigations (M.S.) > เทอมการศึกษาฤดูใบไม้ร่วง, เทอมการศึกษาฤดูใบไม้ผลิ, เทอมการศึกษาภาคฤดูร้อน (2)

Experimental and Molecular Pathology (M.S.) > เทอมการศึกษาฤดูใบไม้ร่วง, เทอมการศึกษาฤดูใบไม้ผลิ (2)

Global Medicine (M.S.) > เทอมการศึกษาฤดูใบไม้ร่วง, เทอมการศึกษาฤดูใบไม้ผลิ (1)

Molecular Epidemiology (M.S.) > เทอมการศึกษาฤดูใบไม้ร่วง (2)

Molecular Epidemiology and Immunology (M.S.) > เทอมการศึกษาฤดูใบไม้ร่วง, เทอมการศึกษาฤดูใบไม้ผลิ (2)

Neuroimaging and  Informatics (M.S.) > เทอมการศึกษาฤดูใบไม้ร่วง (2)

Public Health (MPH) > เทอมการศึกษาฤดูใบไม้ร่วง, เทอมการศึกษาฤดูใบไม้ผลิ, เทอมการศึกษาภาคฤดูร้อน (2)

Stem Cell Biology and Regenerative Medicine (M.S.) > เทอมการศึกษาฤดูใบไม้ร่วง (1)

 

USC Dornsife College of Letters, Arts and Sciences

Applied Mathematics (M.A.) > เทอมการศึกษาฤดูใบไม้ร่วง, เทอมการศึกษาฤดูใบไม้ผลิ (2)

ต้องใช้ผลคะแนน GRE ในการสมัครเรียนด้วย

Applied Mathematics (M.S.) > เทอมการศึกษาฤดูใบไม้ร่วง, เทอมการศึกษาฤดูใบไม้ผลิ (2)

ต้องใช้ผลคะแนน GRE ในการสมัครเรียนด้วย

Ecomomic Developmental Programming (M.A.) > เทอมการศึกษาฤดูใบไม้ร่วง, เทอมการศึกษาฤดูใบไม้ผลิ (2)

Ecomomic (M.A.) > เทอมการศึกษาฤดูใบไม้ร่วง, เทอมการศึกษาฤดูใบไม้ผลิ (2)

Mathematics (M.A.) > เทอมการศึกษาฤดูใบไม้ร่วง, เทอมการศึกษาฤดูใบไม้ผลิ (2)

Mathematical Finance(M.S.) > เทอมการศึกษาฤดูใบไม้ร่วง, เทอมการศึกษาฤดูใบไม้ผลิ (1.5)

Statistics (M.S.) > เทอมการศึกษาฤดูใบไม้ร่วง (2)

 

USC School of Architecture

Architecture, Post Professional (M.Arch.) > เทอมการศึกษาภาคฤดูร้อน (1.5)

Building Science (MBS) > เทอมการศึกษาฤดูใบไม้ร่วง (1.5)

Heritage Conservation (MHC) > เทอมการศึกษาฤดูใบไม้ร่วง (2)

Landscape Architecture (MLA) > เทอมการศึกษาฤดูใบไม้ร่วง (2)

 

USC Marshall School of Business

Global Supply Chain Management (M.S.) > เทอมการศึกษาฤดูใบไม้ร่วง (1)

ต้องใช้ผลคะแนน GRE ในการสมัครเรียนด้วย

ต้องมี TOEFL 95/ IELTS 6.5 ในการพิจารณาการตอบรับแบบมีเงื่อนไข

Social Entrepreneurship (MSSE) > เทอมการศึกษาฤดูใบไม้ร่วง (1)

 

USC Price School of Public Policy

Health Administration (MHA) > เทอมการศึกษาฤดูใบไม้ร่วง (2)

International Public Policy and Management (MIPM) > เทอมการศึกษาภาคฤดูร้อน (1)

Public Policy (MPP) > เทอมการศึกษาฤดูใบไม้ร่วง, เทอมการศึกษาฤดูใบไม้ผลิ (2)

Public Administration (MPA) > เทอมการศึกษาฤดูใบไม้ร่วง, เทอมการศึกษาฤดูใบไม้ผลิ, เทอมการศึกษาภาคฤดูร้อน (1.5)

Real Estate Development (MRED) > เทอมการศึกษาภาคฤดูร้อน (1)

Planning (MPL) > เทอมการศึกษาฤดูใบไม้ร่วง, เทอมการศึกษาฤดูใบไม้ผลิ (2)

ต้องใช้ผลคะแนน GRE ในการสมัครเรียนด้วย

(ยกเว้น International Public Policy and Management)

 

USC School of Pharmacy (2)

Management in Drug Development (M.S.) > เทอมการศึกษาฤดูใบไม้ร่วง, เทอมการศึกษาฤดูใบไม้ผลิ

Regulatory Science (M.S.) > เทอมการศึกษาฤดูใบไม้ร่วง, เทอมการศึกษาฤดูใบไม้ผลิ, เทอมการศึกษาภาคฤดูร้อน

 

USC Rossier School of Education (1.5)

Teaching English to Speakers of other Languages (MAT-TESOL)

++เทอมการศึกษาฤดูใบไม้ร่วง

สาขา MAT-TESOL รับผลภาษาขั้นต่ำที่ TOEFL IBT 85/IELTS 6.5 ในการพิจารณาการตอบรับแบบมีเงื่อนไข

 

USC Annenberg School for Communication and Journalism (2)

Communication Management (MCM) เทอมการศึกษาภาคฤดูร้อน

Public Diplomacy (MPD) เทอมการศึกษาฤดูใบไม้ร่วง

Strategic Public Relations (M.A.) เทอมการศึกษาฤดูใบไม้ร่วง

            หลักสูตรปริญญาโทของ USC Annenberg รับผลภาษาขั้นต่ำที่ TOEFL IBT 100/IELTS 7 ในการพิจารณาการตอบรับแบบมีเงื่อนไข

 

 

ข้อกำหนดด้านภาษาอังกฤษของหลักสูตร Pre-Master :

iBT 61-74/IELTS 5.5

2 เทอมการศึกษา

iBT 75-84/IELTS 6.0

2 เทอมการศึกษา

iBT 80-89/IELTS 6.5

2 เทอมการศึกษา

iBT 75+/IELTS 6.0

1 เทอมการศึกษา

iBT 85+/IELTS 6.5

1 เทอมการศึกษา

iBT 90+/IELTS 7.0

1 เทอมการศึกษา

 1. หลักสูตร 1 ปี
 1. หลักสูตร 1.5 ปี
 1. หลักสูตร 2 ปี

 

ระยะเวลาของหลักสูตร:

เทอมการศึกษาฤดูใบไม้ร่วง, ใบไม้ผลิ, ฤดูร้อน ในนี้หมายถึง วันเริ่มต้นหลักสูตรระดับปริญญาโท จดหมายตอบรับของนักเรียนที่ออกโดย USC International Academy จะระบุรายละเอียดของแผนการเรียนในระดับ Pre-Master ที่นักเรียนสมัครซึ่งขึ้นอยู่กับระยะเวลาการเรียนที่กำหนดของหลักสูตรและวันเริ่มต้นหลักสูตรในระดับปริญญาโท

+การตอบรับเข้าเรียนในหลักสูตรต่างๆนี้ อาจจะใช้เวลามากกว่า 6-8 สัปดาห์ นักเรียนควรทำเรืองสมัครเรียนล่วงหน้าเท่าที่จะทำได้

 

หลักสูตรภาษาอังกฤษเข้มข้น (Intensive English Program)

 • เรียนในวิทยาของ USC ด้วยชั้นรียนขนาดเล็ก ส่งเสริมการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์และนักเรียน
 • เนื้อหาหลักสูตรที่ส่งเสริมการเรียนรู้และเพิ่มพูนทักษะด้านการอ่าน การเขียน การฟัง และการพูดด้วยเวลาอันรวดเร็ว
 • เปิดเรียน 6 ครั้งตลอดทั้งปี
 • มีทีมเจ้าหน้าที่แนะแนวคอยช่วยดูแลและสนับสนุนการเรียน

เนื้อหาหลักสูตร

 • การอ่านและการเขียน
 • การฟังและการพูด
 • วิชาเลือกต่างๆเพื่อเสริมทักษะทางภาษา

วิชาเลือกต่างๆนี้มุ่งเน้นในเนื้อหาวิชาที่นักเรียนให้ความสนใจ ไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารทางธุรกิจ, การออกเสียงคำ, TOEFL/IELTS, การใช้ชีวิตในแอลเอ, วารสารศาสตร์ และอื่นๆ อีกมากมาย

ข้อกำหนดต่างๆ ในการรับเข้าเรียน

 • มีอายุอย่างน้อย 17 ปี
 • ได้รับวีซ่านักเรียนประเภท F-1 (ทางสถาบันจะออกเอกสารที่จำเป็นในการยื่นขอวีว่านักเรียนทันทีที่ได้รับการตอบรับเข้าเรียน)

วันเปิดเรียน

ในแต่ละ Session มีระยะเวลาจำนวน 7 สัปดาห์ ด้วยวันเปิดเรียนเป็นจำนวน 6 ครั้งต่อปี เพื่อความสำเร็จในการเรียน นักเรียนควรจะลงมากกว่า 1 Session

 • Fall A 2015: 3 กันยายน – 23 ตุลาคม
 • Fall B 2015: 26 ตุลาคม – 18 ธันวาคม
 • Spring A 2016: 7 มกราคม – 26 กุมภาพันธ์
 • Spring B 2016: 3 มีนาคม – 22 เมษายน
 • Summer A 2016: 2 พฤษภาคม – 17 มิถุนายน
 • Summer B 2016: 30 มิถุนายน – 12สิงหาคม
 • Fall A 2015: 1 กันยายน – 21 ตุลาคม
 • Fall B 2015: 27 ตุลาคม – 16 ธันวาคม

ค่าใช้จ่าย (ต่อหลักสูตร 7 สัปดาห์)

ค่าธรรมเนียมทั้งหมดประกอบด้วย : ค่าเล่าเรียน ค่าหนังสือและเอกสารประกอบการเรียน ค่าประกันสุขภาพ ค่าธรรมเนียมการใช้สิ่งอำนวยความสะดวกของมหาวิทยาลัย (ศูนย์การแพทย์ โรงยิม ห้องคอมพิวเตอร์แลบ และอื่นๆ) ค่าบริการรับที่สนามบิน ปฐมนิเทศ และค่าจัดส่งเอกสารผ่านทาง FedEx

 • ค่าเล่าเรียน $2,600 (2015) , $2,850 (2016)
 • ค่าธรรมเนียมการบริการของมหาวิทยาลัย

ขั้นตอนการสมัคร

 1. กรอกใบสมครทางออนไลน์: http://international.usc.edu/intensive-english-admission.php
 2. เตรียมเอกสารต่างๆในการสมัครเรียน
 • เอกสารแสดงสถานะทางการเงิน
 • พาสปอร์ต
 • ใบรายงานผลการเรียนที่ผ่านมา (ในกรณีที่ย้ายมาจากสถาบันอื่นในสหรัฐอเมริกา)
 1. ชำระค่าดำเนินการสมัครเรียนจำนวน $175

วิดีโอแนะนำสถาบัน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อ เดอะดีน อินเตอร์
02 254 4868, 081 688 8252, 087 905 9456
085 911 1995085 110 7779 
Poo: 086 081 7775 Bee: 089 499 9754
Ray: 085 911 1030