Vernon School District #22

ที่ตั้ง 1401 – 15 th Street, Vernon, British Columbia, Canada V1T 8S8

โรงเรียนรัฐบาลในเครือเวอร์นอน (Vernon School District #22) ตั้งอยู่ที่เมืองเวอร์นอน ในหุบเขา Okanagan รัฐบริติชโคลัมเบีย อยู่ห่างจากเมืองแวนคูเวอร์ประมาณ 4.5 ชั่วโมงทางรถยนต์หรือใช้เวลาเพียง 50 นาทีโดยเครื่องบิน

 

เมืองเวอร์นอนเป็นเมืองขนาดกลาง มีประชากรประมาณ 57,000 คน  ตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขา แม่น้ำ ภูเขาและทะเลสาบที่สวยงาม คือ Kalamalka Lake, Okanagan Lake และ Swan Lake เวอร์นอนเป็นเมืองที่ได้รับความนิยมในการท่องเที่ยวและเป็นเมือง   ที่น่าอยู่ที่สุดแห่งหนึ่งของแคนาดา

 

หลักสูตรที่เปิดสอน

โรงเรียนรัฐบาลในเครือเวอร์นอน  ยินดีต้อนรับนักเรียนทุกวัยและทุกระดับชั้น หลักสูตรของโรงเรียนได้รับการพัฒนาเพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ทางการศึกษาที่หลากหลาย และเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนต่างชาติให้ประสบความสำเร็จทั้งด้านชีวิตความเป็นอยู่และด้านวิชาการ  ตลอดจนการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมและสังคม

  • ประถมศึกษา (อนุบาล – ม.1)
  • มัธยมศึกษา (ม.2 – ม.6)
  • หลักสูตรเตรียมความพร้อมเพื่อศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัย และหลักสูตรประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย
  • พัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนต่างชาติ (ESL)
  • หลักสูตรภาษาอังกฤษระยะสั้นภาคฤดูร้อน
  • หลักสูตรภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อนสำหรับนักเรียนต่างชาติ
  • หลักสูตรภาษาอังกฤษระยะสั้นฤดูหนาว
  • พัฒนาด้านการกีฬา ฮอคกี้และฟุตบอล

 

 

เทอมการศึกษา

เทอม 1 : เดือนกันยายน – เดือนมกราคม

เทอม 2 : เดือนกุมภาพันธ์ – เดือนมิถุนายน

*โรงเรียน Clarence Fulton เปิดรับเดือนกุมภาพันธ์ เมษายน กันยายนและเดือนพฤศจิกายน

 

ที่พัก

โฮมสเตย์ เป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการเพิ่มประสบการณ์โดยเฉพาะสำหรับนักเรียนชาวต่างชาติในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและวัฒนธรรม ทาง Vernon School District ได้มีการจัดเจ้าหน้าที่ที่คอยให้ความช่วยเหลือ และคัดสรรครอบครัวชาวแคนาดาให้แก่นักเรียนชาวต่างชาติระหว่างการศึกษา โฮมสเตย์จะบริการอาหาร 3 มื้อต่อวันและห้องนอนส่วนตัว แต่ละครอบครัวจะได้รับการตรวจสอบอย่างละเอียดจากทางเจ้าหน้าที่ทางโรงเรียน โดยการสัมภาษณ์ส่วนตัว การตรวจสอบสภาพความเป็นอยู่และสถานะทางการเงิน

 

โรงเรียนมัธยมศึกษาในเวอร์นอน

โรงเรียนคลาเรนซ์ ฟุลตัน (Clarence Fulton Secondary School)

เว็บไซต์ : http://www.sd22.bc.ca/school/fulton/Pages/default.aspx

เปิดสอน : Grade 8-12     

จำนวนนักเรียนทั้งหมด : ประมาณ 900 คน

จุดเด่นของโรงเรียน : ด้านกีฬา ศิลปกรรมและการมีส่วนร่วมด้านสิ่งแวดล้อมในชุมชน เทอมการศึกษาแบ่งเป็น 4 เทอมการศึกษาคือ กุมภาพันธ์ เมษายน กันยายนและพฤศจิกายน

คลาเรนซ์ ฟุลตัน เป็นโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาเพียงแห่งเดียว      ในบริติชโคลัมเบียที่ใช้ระบบภาคการศึกษาแบบ 4 ภาค ดังนั้นนักเรียนที่คลาเรนซ์จะลงเรียน 2 รายวิชาต่อภาค ภาคละ 10 สัปดาห์ ระบบนี้จึงเหมาะสำหรับนักเรียนที่ต้องการเรียนโปรแกรมระยะสั้น และนักเรียนที่ต้องการเรียนเนื้อหาเข้มข้นแบบเร่งรัด

 

โรงเรียนชาร์ลส์ บลูม (Charles Bloom Secondary School)

เว็บไซต์ : http://www.sd22.bc.ca/school/bloom/Pages/default.aspx

เปิดสอน : Grade 7-12  

จำนวนนักเรียนทั้งหมด : ประมาณ 500 คน

จุดเด่นของโรงเรียน : เป็นโรงเรียนมัธยมที่มีจำนวนนักเรียนน้อยที่สุดในเวอร์นอน เหมาะสำหรับนักเรียนที่ต้องการสัมผัสบรรยากาศการเรียนและการใช้ชีวิตแบบชาวแคนาดา

ชาร์ลส์ บลูมเป็นโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาที่นำเอาแนวคิดแบบโรงเรียนชุมชนมาใช้ร่วมด้วย ตั้งอยู่ในชุมชนลุมบีซึ่งอยู่ห่างจากตัวเมืองเวอร์นอนประมาณ 30 นาที มีจำนวนนักเรียนน้อยกว่าโรงเรียนมัธยมอื่นๆ ในเขต  นักเรียนต่างชาติที่เข้าเรียนที่บลูมจะได้รับประโยชน์จากความเป็นชุมชนที่แน่นแฟ้น จากสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ และจากสภาพเมืองชนบทซึ่งทำให้นักเรียนได้เรียนรู้วิถีชีวิตของชาวแคนาดาอย่างแท้จริง

 

โรงเรียนคัลลามัลกา (Kalamalka Secondary School)

เว็บไซต์ : http://www.sd22.bc.ca/school/kalamalka/Pages/default.aspx

เปิดสอน : Grade 8-12     

จำนวนนักเรียนทั้งหมด : ประมาณ 720 คน

จุดเด่นของโรงเรียน : ความเป็นเลิศทางวิชาการ วงดนตรี

และด้านกีฬา

คัลลามัลกา เป็นโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา ตั้งอยู่ในเขตที่ร่มรื่นน่าอยู่ใกล้กับชุมชนโคลด์สตรีมและใกล้ๆ กับทะเลสาบคัลลามัลกา คัลเป็นโรงเรียนที่มีความแข็งแกร่งทั้งในเรื่องวิชาการและการกีฬา

คัลเป็นโรงเรียนเดียวในเขตการศึกษาเวอร์นอนที่เปิดสอนการศึกษาแบบ AP (Advanced Placement)

 

โรงเรียนเวอร์นอน (Vernon Secondary School)

เว็บไซต์ : http://www.sd22.bc.ca/school/vss/Pages/default.aspx

เปิดสอน : Grade 8-12    

จำนวนนักเรียนทั้งหมด : ประมาณ 1,100 คน

จุดเด่นของโรงเรียน : ด้านการแสดง ด้านกีฬา วิชาเศรษฐศาสตร์ที่ยอดเยี่ยม

เวอร์นอนเป็นโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีหลักสูตรหลากหลายมากที่สุดโรงเรียนหนึ่งในเมือง เปิดสอนรายวิชาทุกแขนง โรงเรียนมีความภาคภูมิใจในความสำเร็จด้านกีฬา ศิลปกรรม และวิชาการ นักกีฬาโรงเรียนได้เข้าแข่งขันในระดับมณฑลเสมอ ไม่ว่าจะเป็นกอล์ฟ เคอร์ลิง ฟุตบอล  หรือกีฬาอื่น ภาควิชาการละครมีชื่อเสียงในการผลิตละครเพลง ทางด้านวิชาการ โรงเรียนมีโปรแกรมเศรษฐศาสตร์เปิดสอน ซึ่งขึ้นชื่อว่าเป็นโปรแกรมหนึ่งที่ดีที่สุดของมณฑล

 

โรงเรียน ดับเบิลยู แอล ซีตัน (W.L. Seaton Secondary School)

เว็บไซต์ : http://www.sd22.bc.ca/school/seaton/Pages/default.aspx

เปิดสอน : Grade 8-12     

จำนวนนักเรียนทั้งหมด : ประมาณ 850 คน

จุดเด่นของโรงเรียน : เปิดสอนหลักสูตรภาษาฝรั่งเศสแบบอิมเมอร์ชั่น ความหลากหลายเชื้อชาติของนักเรียน การแสดงที่เป็นเลิศ

ดับเบิลยู แอล ซีตัน เป็นโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาระบบสองหลักสูตร คือหลักสูตรภาษาอังกฤษ และหลักสูตรภาษาฝรั่งเศสแบบอิมเมอร์ชั่น ซึ่งมีที่นี่เพียงแห่งเดียวในเมือง ซีตันจึงเป็นหนึ่งในโรงเรียนที่มีความหลากหลายด้านเชื้อชาติมากที่สุดของเขต เหมาะสำหรับนักเรียนชาวต่างชาติและผู้ย้ายถิ่นฐานเข้ามาอาศัยในแคนาดาอย่างมาก

วิดีโอแนะนำสถาบัน

The video content is unavailable.

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อ เดอะดีน อินเตอร์
02 254 4868, 081 688 8252, 087 905 9456
085 911 1995085 110 7779 
Poo: 086 081 7775 Bee: 089 499 9754
Ray: 085 911 1030