ค้นหาหลักสูตรเรียนต่อต่างประเทศ ศึกษาต่อต่างประเทศ

United States

หลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไป General English Course

ถ้าคุณสนใจในการเรียนภาษาอังกฤษที่ให้คุณมีเวลาสำหรับการเที่ยวชมในนอกเหนือจากการเรียนในชั้นเรียน หลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไปจัดเตรียมให้คุณทั้งสองด้านพร้อมกันทั้งเรียนในห้อง และท่องเที่ยวไปยังที่ต่างๆ...

 • 4 เดือน
  5,040
  USD
  159,768.00
  THB
 • 6 เดือน
  7,308
  USD
  231,663.60
  THB
 • 9 เดือน
  10,962
  USD
  347,495.40
  THB

หลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไป General English Course

ถ้าคุณสนใจในการเรียนภาษาอังกฤษที่ให้คุณมีเวลาสำหรับการเที่ยวชมในนอกเหนือจากการเรียนในชั้นเรียน หลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไปจัดเตรียมให้คุณทั้งสองด้านพร้อมกันทั้งเรียนในห้อง และท่องเที่ยวไปยังที่ต่างๆ...

 • 4 เดือน
  7,200
  USD
  228,240.00
  THB
 • 6 เดือน
  10,440
  USD
  330,948.00
  THB
 • 9 เดือน
  15,660
  USD
  496,422.00
  THB

จำนวนบทเรียน 24 บทเรียนต่อสัปดาห์ โดยสามารถลงเรียนเพิ่มเติมอีก 4 บทเรียนต่อสัปดาห์ จากจำนวนบทเรียนทั่วไป 20 บทเรียนต่อสัปดาห์ที่เราได้จัดเตรียมไว้ให้ตามความเหมาะสมกับทักษะที่คุณต้องการพัฒนาหรือปรับปรุงเพิ่มมากขึ้น

 • 3 เดือน
  3,465.00
  USD
  109,840.50
  THB
 • 6 เดือน
  6,390.00
  USD
  202,563.00
  THB
 • 9 เดือน
  9,585.00
  USD
  303,844.50
  THB

oxford international group

เหมาะกับผู้เรียนที่ต้องการเรียนช่วงเช้าถึงเที่ยง เวลาเรียนไม่มาก และได้ท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ เรียนทั้งหมด 15 คาบ 15 ชั่วโมงต่อสัปดาห์  เวลาเรียน 9.30 – 12.45 น.

 • 3 เดือน
  2,419.00
  USD
  76,682.30
  THB
 • 6 เดือน
  4,420
  USD
  140,114.00
  THB
 • 9 เดือน
  6,728.00
  USD
  213,277.60
  THB
Australia

หลักสูตรภาษาอังกฤษ General English 20Hr

เรียน 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

 • 3 เดือน
  2,928.00
  AUD
  73,902.72
  THB
 • 6 เดือน
  5,280.00
  AUD
  133,267.20
  THB
 • 9 เดือน
  7,920.00
  AUD
  199,900.80
  THB

เรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษ 20 คาบ + วิชาเลือก 4 คาบ วิชาเลือกเลือกได้ 1 ตัวต่อสัปดาห์ มีเฉพาะที่ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์เท่านั้น

 • 3 เดือน
  3,780.00
  AUD
  95,407.20
  THB
 • 6 เดือน
  7,224.00
  AUD
  182,333.76
  THB
 • 9 เดือน
  10,836.00
  AUD
  273,500.64
  THB

เรียน 25 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ (20 ชั่วโมงในห้องเรียนบวกกับ 5 ชั่วโมง)

 • 3 เดือน
  3,060.00
  AUD
  77,234.40
  THB
 • 6 เดือน
  5,880
  AUD
  148,411.20
  THB
 • 9 เดือน
  8,640
  AUD
  218,073.60
  THB

นักเรียนจะได้เรียนและพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษทั้ง 4 ทักษะคือ ฟัง, พูด, อ่าน, เขียน เพื่อให้นักเรียนเกิดความคล่องแคล่วในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

 • 3 เดือน
  2,640.00
  AUD
  66,633.60
  THB
 • 6 เดือน
  5,280.00
  AUD
  133,267.20
  THB
 • 9 เดือน
  7,920.00
  AUD
  199,900.80
  THB
Canada

เรียนเต็มเวลา 24 บทเรียนต่อสัปดาห์

 • 3 เดือน
  2,976.00
  CAD
  74,638.08
  THB
 • 6 เดือน
  5,664.00
  CAD
  142,053.12
  THB
 • 9 เดือน
  8,496.00
  CAD
  213,079.68
  THB

จำนวนบทเรียน 20 บทเรียน ต่อสัปดาห์ พัฒนาทักษาะความรู้ความสามารถด้านภาษา ให้คุณมีความมั่นใจมากขึ้น สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดีเยี่ยมครบทุกทักษะ ทั้งฟัง พูด อ่าน เขียน

 • 3 เดือน
  3,186.00
  CAD
  79,904.88
  THB
 • 6 เดือน
  6,156.00
  CAD
  154,392.48
  THB
 • 9 เดือน
  9,234.00
  CAD
  231,588.72
  THB