ค้นหาหลักสูตรเรียนต่อต่างประเทศ ศึกษาต่อต่างประเทศ

Australia

หลักสูตรภาษาอังกฤษ General English 20Hr

เรียน 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

 • 3 เดือน
  3,024
  AUD
  73,967.04
  THB
 • 6 เดือน
  5,472
  AUD
  133,845.12
  THB
 • 9 เดือน
  8,208
  AUD
  200,767.68
  THB

เรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษ 20 คาบ + วิชาเลือก 4 คาบ วิชาเลือกเลือกได้ 1 ตัวต่อสัปดาห์ มีเฉพาะที่ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์เท่านั้น

 • 3 เดือน
  3,251
  AUD
  79,519.46
  THB
 • 6 เดือน
  6,197
  AUD
  151,578.62
  THB
 • 9 เดือน
  9,295
  AUD
  227,355.70
  THB

เรียน 25 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ (20 ชั่วโมงในห้องเรียนบวกกับ 5 ชั่วโมง)

 • 3 เดือน
  3,120
  AUD
  76,315.20
  THB
 • 6 เดือน
  6,120
  AUD
  149,695.20
  THB
 • 9 เดือน
  8,820
  AUD
  215,737.20
  THB

นักเรียนจะได้เรียนและพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษทั้ง 4 ทักษะคือ ฟัง, พูด, อ่าน, เขียน เพื่อให้นักเรียนเกิดความคล่องแคล่วในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

 • 3 เดือน
  2,640.00
  AUD
  64,574.40
  THB
 • 6 เดือน
  5,280.00
  AUD
  129,148.80
  THB
 • 9 เดือน
  7,920.00
  AUD
  193,723.20
  THB

นักเรียนจะได้เรียนรู้วิธีการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตจริงนักเรียนจะได้เรียนรู้ทักษะทางภาษาที่จำเป็นและได้รับความมั่นใจในการเดินทางและทำงานในออสเตรเลียระหว่างผู้พูดภาษาอังกฤษพื้นเมือง

 • 3 เดือน
  3,300.00
  AUD
  80,718.00
  THB
 • 6 เดือน
  6,600.00
  AUD
  161,436.00
  THB
 • 9 เดือน
  9,900.00
  AUD
  242,154.00
  THB

หลักสูตรมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะในการสื่อสารในชีวิตประจำวันในการฟังการอ่านการเขียนและการพูด

 • 10 สัปดาห์
  2,600.00
  AUD
  63,596.00
  THB
 • 20 สัปดาห์
  5,200.00
  AUD
  127,192.00
  THB
 • 30 สัปดาห์
  7,800.00
  AUD
  190,788.00
  THB

หลักสูตรมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะในการสื่อสารในชีวิตประจำวันในการฟังการอ่านการเขียนและการพูด

 • 10 สัปดาห์
  2,600.00
  AUD
  63,596.00
  THB
 • 20 สัปดาห์
  5,200.00
  AUD
  127,192.00
  THB
 • 30 สัปดาห์
  7,800.00
  AUD
  190,788.00
  THB
Canada

เรียนเต็มเวลา 24 บทเรียนต่อสัปดาห์

 • 3 เดือน
  2,976.00
  CAD
  75,709.44
  THB
 • 6 เดือน
  5,688.00
  CAD
  144,702.72
  THB
 • 9 เดือน
  8,316
  CAD
  211,559.04
  THB

จำนวนบทเรียน 20 บทเรียน ต่อสัปดาห์ พัฒนาทักษาะความรู้ความสามารถด้านภาษา ให้คุณมีความมั่นใจมากขึ้น สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดีเยี่ยมครบทุกทักษะ ทั้งฟัง พูด อ่าน เขียน

 • 3 เดือน
  3,105
  CAD
  78,991.20
  THB
 • 6 เดือน
  6,210
  CAD
  157,982.40
  THB
 • 9 เดือน
  9,315
  CAD
  236,973.60
  THB
United States

oxford international group

เหมาะกับผู้เรียนที่ต้องการเรียนช่วงเช้าถึงเที่ยง เวลาเรียนไม่มาก และได้ท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ เรียนทั้งหมด 15 คาบ 15 ชั่วโมงต่อสัปดาห์  เวลาเรียน 9.30 – 12.45 น.

 • 3 เดือน
  2,816
  USD
  92,956.16
  THB
 • 6 เดือน
  6,354
  USD
  209,745.54
  THB
 • 9 เดือน
  9,207
  USD
  303,923.07
  THB