ค้นหาหลักสูตรเรียนต่อต่างประเทศ ศึกษาต่อต่างประเทศ

Australia

หลักสูตรเรียนภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น เรียนภาษาอังกฤษแบบเร่งรัด เป็นหลักสูตรที่ได้รับความนิยมมากที่สุดของ YouStudy International College หลักสูตรประกอบด้วยการเรียนภาษาอังกฤษแบบทั่วไป วิชาเลือก และการเรียนรู้ด้วยตัวเอง หลักสูตรนี้เป็นหนทางที่รวดเร็วที่สุดสำหรับนักเรียนที่จะสามารถฝึกใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่วครบทุกด้าน

 • 3 เดือน
  3,318
  AUD
  81,158.28
  THB
 • 6 เดือน
  6,132
  AUD
  149,988.72
  THB
 • 9 เดือน
  9,198
  AUD
  224,983.08
  THB

หลักสูตรเรียนเตรียมสอบ IELTS Preparation Course ของ YouStudy International College เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการไปศึกษาต่อตั้งแต่ระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอกในประเทศอังกฤษ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์และประเทศอื่นๆที่ใช้ผลสอบ IELTS เป็นมาตรฐานในการวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษของนักเรียน

 • 3 เดือน
  3,318
  AUD
  81,158.28
  THB
 • 6 เดือน
  6,132
  AUD
  149,988.72
  THB
 • 9 เดือน
  9,198
  AUD
  224,983.08
  THB

หลักสูตรเรียนภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น เรียนภาษาอังกฤษแบบเร่งรัด เป็นหลักสูตรที่ได้รับความนิยมมากที่สุดของ Kaplan International English หลักสูตรประกอบด้วยการเรียนภาษาอังกฤษแบบทั่วไป วิชาเลือก และการเรียนรู้ด้วยตัวเอง หลักสูตรนี้เป็นหนทางที่รวดเร็วที่สุดสำหรับนักเรียนที่จะสามารถฝึกใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่วครบทุกด้าน

 • 3 เดือน
  3,486
  AUD
  85,267.56
  THB
 • 6 เดือน
  6,720
  AUD
  164,371.20
  THB
 • 9 เดือน
  10,080
  AUD
  246,556.80
  THB

เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการไปศึกษาต่อตั้งแต่ระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอกในประเทศอังกฤษ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์และประเทศอื่นๆที่ใช้ผลสอบ IELTS เป็นมาตรฐานในการวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษของนักเรียน

 • 3 เดือน
  3,110
  AUD
  76,070.60
  THB
 • 6 เดือน
  6,044
  AUD
  147,836.24
  THB
 • 9 เดือน
  9,067
  AUD
  221,778.82
  THB

หลักสูตรเรียนภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น เรียนภาษาอังกฤษแบบเร่งรัด เป็นหลักสูตรที่ได้รับความนิยมมากที่สุดของ Kaplan International English หลักสูตรประกอบด้วยการเรียนภาษาอังกฤษแบบทั่วไป วิชาเลือก และการเรียนรู้ด้วยตัวเอง หลักสูตรนี้เป็นหนทางที่รวดเร็วที่สุดสำหรับนักเรียนที่จะสามารถฝึกใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่วครบทุกด้าน

 • 3 เดือน
  3,864
  AUD
  94,513.44
  THB
 • 6 เดือน
  7,560
  AUD
  184,917.60
  THB
 • 9 เดือน
  11,340
  AUD
  277,376.40
  THB

หลักสูตรเรียนเตรียมสอบ IELTS Preparation Course ของ Kaplan International English เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการไปศึกษาต่อตั้งแต่ระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอกในประเทศอังกฤษ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์และประเทศอื่นๆที่ใช้ผลสอบ IELTS เป็นมาตรฐานในการวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษของนักเรียน

 • 3 เดือน
  5,280
  AUD
  129,148.80
  THB
 • 6 เดือน
  10,560
  AUD
  258,297.60
  THB
 • 9 เดือน
  15,840
  AUD
  387,446.40
  THB
Canada

เรียนหลักสูตรพื้นฐานในช่วงเช้า และเรียนวิชาเลือกในช่วงบ่าย 
เรียน 20 คาบคาบละ 50 นาทีต่อสัปดาห์ + 5 ชั่วโมงเรียนด้วยตนเองในสถาบัน และวิชาเลือก 1 ตัว (5 x 50 นาที) 

 • 3 เดือน
  2,956
  CAD
  75,200.64
  THB
 • 6 เดือน
  4,927
  CAD
  125,342.88
  THB
 • 9 เดือน
  9,207
  CAD
  234,226.08
  THB

เรียนหลักสูตรพื้นฐานในช่วงเช้า และเรียนวิชาเลือกในช่วงบ่าย 
เรียน 20 คาบคาบละ 50 นาทีต่อสัปดาห์ + 5 ชั่วโมงเรียนด้วยตนเองในสถาบัน และวิชาเลือก 2 ตัว (5 x 50 นาที)

 • 3 เดือน
  3,513
  CAD
  89,370.72
  THB
 • 6 เดือน
  7,542
  CAD
  191,868.48
  THB
 • 9 เดือน
  10,908
  CAD
  277,499.52
  THB

เรียน 20 คาบ 15 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ เรียน 4 คาบต่อวัน คาบละ 50 นาที ไม่ว่าจะช่วงเช้าหรือช่วงบ่าย นักเรียนจะมีเวลาพักผ่อนและท่องเที่ยวสถานที่ต่างๆ

 • 3 เดือน
  3,780
  CAD
  96,163.20
  THB
 • 6 เดือน
  7,320
  CAD
  186,220.80
  THB
 • 9 เดือน
  10,980
  CAD
  279,331.20
  THB
United States

เรียน 20 คาบ วิชาหลัก และ 8 คาบ วิชาเลือก ต่อสัปดาห์ คาบละ 50 นาที เน้นฝึกภาษาอย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยให้มีการพัฒนาด้านภาษาได้อย่างรวดเร็ว

 • 3 เดือน
  3,876.00
  USD
  127,946.76
  THB
 • 6 เดือน
  6,936.00
  USD
  228,957.36
  THB
 • 9 เดือน
  10,404.00
  USD
  343,436.04
  THB