ค้นหาหลักสูตรเรียนต่อต่างประเทศ ศึกษาต่อต่างประเทศ

Australia

หลักสูตรเรียนภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น เรียนภาษาอังกฤษแบบเร่งรัด เป็นหลักสูตรที่ได้รับความนิยมมากที่สุดของ Kaplan International English หลักสูตรประกอบด้วยการเรียนภาษาอังกฤษแบบทั่วไป วิชาเลือก และการเรียนรู้ด้วยตัวเอง หลักสูตรนี้เป็นหนทางที่รวดเร็วที่สุดสำหรับนักเรียนที่จะสามารถฝึกใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่วครบทุกด้าน

 • 3 เดือน
  3,864
  AUD
  94,513.44
  THB
 • 6 เดือน
  7,560
  AUD
  184,917.60
  THB
 • 9 เดือน
  11,340
  AUD
  277,376.40
  THB

เรียนหลักสูตรภาอังกฤษ 20 คาบ + วิชาเลือก 4 คาบ วิชาเลือกเลือกได้ 1 ตัวต่อสัปดาห์ มีเฉพาะที่ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์เท่านั้น

 

 • 3 เดือน
  4,500
  AUD
  110,070.00
  THB
 • 6 เดือน
  8,760
  AUD
  214,269.60
  THB
 • 9 เดือน
  13,140
  AUD
  321,404.40
  THB
United States

เรียน 15 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 20 คาบ เรียน 4 คาบต่อวัน คาบละ 50 นาที ไม่ว่าจะช่วงเช้าหรือช่วงบ่าย นักเรียนจะมีเวลาพักผ่อนและท่องเที่ยวสถานที่ต่างๆ

 • 3 เดือน
  3,060
  USD
  101,010.60
  THB
 • 6 เดือน
  5,592
  USD
  184,591.92
  THB
 • 9 เดือน
  7,956
  USD
  262,627.56
  THB

LASC Logo

 • 1 เดือน
  900
  USD
  29,709.00
  THB
 • 3 เดือน
  2,700
  USD
  89,127.00
  THB
 • 6 เดือน
  5,400
  USD
  178,254.00
  THB
 • 1 เดือน
  600
  USD
  19,806.00
  THB
 • 3 เดือน
  1,800
  USD
  59,418.00
  THB
 • 6 เดือน
  3,600
  USD
  118,836.00
  THB

 • 3 เดือน
  2,700
  USD
  89,127.00
  THB
 • 6 เดือน
  4,920
  USD
  162,409.20
  THB
 • 9 เดือน
  7,380
  USD
  243,613.80
  THB

 • 3 เดือน
  2,700
  USD
  89,127.00
  THB
 • 6 เดือน
  4,920
  USD
  162,409.20
  THB
 • 9 เดือน
  7,380
  USD
  243,613.80
  THB
United Kingdom

 • 3 เดือน
  2,050
  GBP
  87,801.50
  THB
 • 6 เดือน
  3,562
  GBP
  152,560.46
  THB
 • 9 เดือน
  5,242
  GBP
  224,514.86
  THB
 • 3 เดือน
  2,612
  GBP
  111,871.96
  THB
 • 6 เดือน
  4,402
  GBP
  188,537.66
  THB
 • 9 เดือน
  6,426
  GBP
  275,225.58
  THB
Canada

St Giles International ? London Highgate

 • 3 เดือน
  2,503
  CAD
  63,676.32
  THB
 • 6 เดือน
  4,368
  CAD
  111,121.92
  THB
 • 9 เดือน
  6,275
  CAD
  159,636.00
  THB