ค้นหาหลักสูตรเรียนต่อต่างประเทศ ศึกษาต่อต่างประเทศ

Australia

เรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษ 20 คาบ + วิชาเลือก 4 คาบ วิชาเลือกเลือกได้ 1 ตัวต่อสัปดาห์ มีเฉพาะที่ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์เท่านั้น
 

 • 3 เดือน
  3,519
  AUD
  86,074.74
  THB
 • 6 เดือน
  6,656
  AUD
  162,805.76
  THB
 • 9 เดือน
  9,983
  AUD
  244,184.18
  THB

หลักสูตรเรียนภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น เรียนภาษาอังกฤษแบบเร่งรัด เป็นหลักสูตรที่ได้รับความนิยมมากที่สุดของ Kaplan International English หลักสูตรประกอบด้วยการเรียนภาษาอังกฤษแบบทั่วไป วิชาเลือก และการเรียนรู้ด้วยตัวเอง หลักสูตรนี้เป็นหนทางที่รวดเร็วที่สุดสำหรับนักเรียนที่จะสามารถฝึกใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่วครบทุกด้าน

 • 3 เดือน
  3,671
  AUD
  89,792.66
  THB
 • 6 เดือน
  7,560.00
  AUD
  184,917.60
  THB
 • 9 เดือน
  11,340.00
  AUD
  277,376.40
  THB

เรียนหลักสูตรภาอังกฤษ 20 คาบ + วิชาเลือก 4 คาบ วิชาเลือกเลือกได้ 1 ตัวต่อสัปดาห์ มีเฉพาะที่ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์เท่านั้น

 

 • 3 เดือน
  4,500
  AUD
  110,070.00
  THB
 • 6 เดือน
  8,760
  AUD
  214,269.60
  THB
 • 9 เดือน
  13,140
  AUD
  321,404.40
  THB

 

 

 • 3 เดือน
  2,400
  AUD
  58,704.00
  THB
 • 6 เดือน
  4,800
  AUD
  117,408.00
  THB
 • 9 เดือน
  7,200
  AUD
  176,112.00
  THB

 

 

 • 3 เดือน
  1,980
  AUD
  48,430.80
  THB
 • 6 เดือน
  3,960
  AUD
  96,861.60
  THB
 • 9 เดือน
  5,940
  AUD
  145,292.40
  THB

 

 

 • 3 เดือน
  2,460
  AUD
  60,171.60
  THB
 • 6 เดือน
  4,920
  AUD
  120,343.20
  THB
 • 9 เดือน
  7,380
  AUD
  180,514.80
  THB

 • 3 เดือน
  2,640
  AUD
  64,574.40
  THB
 • 6 เดือน
  5,280
  AUD
  129,148.80
  THB
 • 9 เดือน
  7,920
  AUD
  193,723.20
  THB
 • 3 เดือน
  3,000
  AUD
  73,380.00
  THB
 • 6 เดือน
  5,760
  AUD
  140,889.60
  THB
 • 9 เดือน
  8,640
  AUD
  211,334.40
  THB
Canada

เรียน 22.5 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ คาบละ 45 นาที เน้นฝึกภาษาอย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยให้มีการพัฒนาด้านภาษาได้อย่างรวดเร็ว

 • 3 เดือน
  2,850.00
  CAD
  72,504.00
  THB
 • 6 เดือน
  5,300.00
  CAD
  134,832.00
  THB
 • 9 เดือน
  7,950.00
  CAD
  202,248.00
  THB
United States

เรียน 15 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 20 คาบ เรียน 4 คาบต่อวัน คาบละ 50 นาที ไม่ว่าจะช่วงเช้าหรือช่วงบ่าย นักเรียนจะมีเวลาพักผ่อนและท่องเที่ยวสถานที่ต่างๆ

 • 3 เดือน
  3,060
  USD
  101,010.60
  THB
 • 6 เดือน
  5,592
  USD
  184,591.92
  THB
 • 9 เดือน
  7,956
  USD
  262,627.56
  THB