ค้นหาหลักสูตรเรียนต่อต่างประเทศ ศึกษาต่อต่างประเทศ

Australia

จำนวนบทเรียน 24 บทเรียนต่อสัปดาห์ โดยสามารถลงเรียนเพิ่มเติมอีก 4 บทเรียนต่อสัปดาห์ จากจำนวนบทเรียนทั่วไป 20 บทเรียนต่อสัปดาห์ที่เราได้จัดเตรียมไว้ให้ตามความเหมาะสมกับทักษะที่คุณต้องการพัฒนาหรือปรับปรุงเพิ่มมากขึ้น

 • 3 เดือน
  2,880
  AUD
  70,444.80
  THB
 • 6 เดือน
  5,760
  AUD
  140,889.60
  THB
 • 9 เดือน
  8,640
  AUD
  211,334.40
  THB

จำนวนบทเรียน 28 บทเรียน ต่อสัปดาห์ เส้นทางความสำเร็จของคุณ ที่จะพัฒนาทักษาะความรู้  ความสามารถด้านภาษา ให้คุณมีความมั่นใจมากขึ้น สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดีเยี่ยมครบทุกทักษะ ทั้งฟัง พูด อ่าน เขียน

 • 3 เดือน
  3,137
  AUD
  76,731.02
  THB
 • 6 เดือน
  6,120
  AUD
  149,695.20
  THB
 • 9 เดือน
  9,180
  AUD
  224,542.80
  THB

จำนวนบทเรียน 24 บทเรียนต่อสัปดาห์ โดยสามารถลงเรียนเพิ่มเติมอีก 4 บทเรียนต่อสัปดาห์ จากจำนวนบทเรียนทั่วไป 20 บทเรียนต่อสัปดาห์ที่เราได้จัดเตรียมไว้ให้ตามความเหมาะสมกับทักษะที่คุณต้องการพัฒนาหรือปรับปรุงเพิ่มมากขึ้น

 • 3 เดือน
  2,945
  AUD
  72,034.70
  THB
 • 6 เดือน
  5,738
  AUD
  140,351.48
  THB
 • 9 เดือน
  8,606
  AUD
  210,502.76
  THB

จำนวนบทเรียน 28 บทเรียน ต่อสัปดาห์ เส้นทางความสำเร็จของคุณ ที่จะพัฒนาทักษาะความรู้  ความสามารถด้านภาษา ให้คุณมีความมั่นใจมากขึ้น สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดีเยี่ยมครบทุกทักษะ ทั้งฟัง พูด อ่าน เขียน

 • 3 เดือน
  3,137
  AUD
  76,731.02
  THB
 • 6 เดือน
  6,120
  AUD
  149,695.20
  THB
 • 9 เดือน
  9,180
  AUD
  224,542.80
  THB

จำนวนบทเรียน 24 บทเรียนต่อสัปดาห์ โดยสามารถลงเรียนเพิ่มเติมอีก 4 บทเรียนต่อสัปดาห์ จากจำนวนบทเรียนทั่วไป 20 บทเรียนต่อสัปดาห์ที่เราได้จัดเตรียมไว้ให้ตามความเหมาะสมกับทักษะที่คุณต้องการพัฒนาหรือปรับปรุงเพิ่มมากขึ้น

 • 3 เดือน
  2,945
  AUD
  72,034.70
  THB
 • 6 เดือน
  5,738
  AUD
  140,351.48
  THB
 • 9 เดือน
  8,606
  AUD
  210,502.76
  THB

 • 3 เดือน
  3,360.00
  AUD
  82,185.60
  THB
 • 6 เดือน
  6,720.00
  AUD
  164,371.20
  THB
 • 9 เดือน
  10,080.00
  AUD
  246,556.80
  THB
 • 3 เดือน
  2,340
  AUD
  57,236.40
  THB
 • 6 เดือน
  4,680
  AUD
  114,472.80
  THB
 • 9 เดือน
  8,120
  AUD
  198,615.20
  THB
New Zealand

จำนวนบทเรียน 28 บทเรียน ต่อสัปดาห์ เส้นทางความสำเร็จของคุณ ที่จะพัฒนาทักษาะความรู้  ความสามารถด้านภาษา ให้คุณมีความมั่นใจมากขึ้น สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดีเยี่ยมครบทุกทักษะ ทั้งฟัง พูด อ่าน เขียน

 • 3 เดือน
  3,443.00
  NZD
  77,846.23
  THB
 • 6 เดือน
  6,732.00
  NZD
  152,210.52
  THB
 • 9 เดือน
  10,098
  NZD
  228,315.78
  THB

จำนวนบทเรียน 24 บทเรียนต่อสัปดาห์ โดยสามารถลงเรียนเพิ่มเติมอีก 4 บทเรียนต่อสัปดาห์ จากจำนวนบทเรียนทั่วไป 20 บทเรียนต่อสัปดาห์ที่เราได้จัดเตรียมไว้ให้ตามความเหมาะสมกับทักษะที่คุณต้องการพัฒนาหรือปรับปรุงเพิ่มมากขึ้น

 • 3 เดือน
  3,780
  NZD
  85,465.80
  THB
 • 6 เดือน
  7,380
  NZD
  166,861.80
  THB
 • 9 เดือน
  11,070
  NZD
  250,292.70
  THB
United States

 

 

 

 • 3 เดือน
  3,024
  USD
  99,822.24
  THB
 • 6 เดือน
  6,048
  USD
  199,644.48
  THB
 • 9 เดือน
  8,964
  USD
  295,901.64
  THB