ค้นหาหลักสูตรเรียนต่อต่างประเทศ ศึกษาต่อต่างประเทศ

Australia

หลักสูตรนี้ช่วยให้นักศึกษาได้รับทักษะทางภาคปฏิบัติและทางทฤษฎีในการผลิตและนำเสนอโปรแกรมในอุตสาหกรรมวิทยุและโทรทัศน์

นักศึกษาสามารถเข้าทำงานในสถานีวิทยุและโทรทัศน์ในตำแหน่งผู้ผลิตรายการ บรรณาธิการด้านเสียงและวีดีโอ ผู้ประกาศ ช่างเทคนิค ผู้บริหาร

 • per year
  11,800.00
  AUD
  288,628.00
  THB

หลักสูตรนี้ให้ทักษะและความรู้สำหรับผู้ที่ต้องการที่จะทำงานในด้านการผลิตภาพยนตร์และโทรทัศน์และด้านการจัดการการผลิต

 • per year
  11,800.00
  AUD
  288,628.00
  THB