ค้นหาหลักสูตรเรียนต่อต่างประเทศ ศึกษาต่อต่างประเทศ

Australia

หลักสูตรอนุปริญญาเทคโนโลยีทางทันตกรรมจะให้การฝึกอบรมที่ครอบคลุมในด้านเทคโนโลยีทางทันตกรรม หลักสูตรนี้ให้นักศึกษามีความรู้และทักษะที่จำเป็นในการดำเนินงานด้านเทคนิค

 • per year
  16,800.00
  AUD
  410,928.00
  THB

หลักสูตรอนุปริญญาขั้นสูงสุดการตลาดให้นักศึกษาได้รับความรู้ทางทฤษฎีในการจัดการการตลาด และทักษะการบริหารจัดการสำหรับผู้ที่มีความเป็นผู้นำ

 • per year
  11,800.00
  AUD
  288,628.00
  THB

หลักสูตรอนุปริญญาขั้นสูงสุดการจัดการมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทักษะความรู้และทัศนคติที่เหมาะสมสำหรับผู้ที่ทำงานในฐานะผู้นำและผู้จัดการ หลักสูตรนี้เหมาะสมกับผู้ที่ต้องเข้าทำงานในตำแหน่งผู้จัดการและผู้ที่ต้องการพัฒนาความเป็นผู้นำ

 • per year
  11,800.00
  AUD
  288,628.00
  THB

หลักสูตรอนุปริญญาระหว่างประเทศได้รับการออกแบบในการปรึกษาหารือกับภาคอุตสาหกรรมและให้นักศึกษาได้รับการฝึกอบรมทางการปฏิบัติและทางทฤษฎีสำหรับผู้ที่ต้องการที่จะประกอบอาชีพธุรกิจระหว่างประเทศ นักศึกษาที่สำเร็จหลักสูตรนี้สามารถทำงานในหลายสาขาอาชีพที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจระหว่างประเทศ อาทิเช่น การขนส่งระหว่างประเทศ ศุลกากร และธนาคาร

 • per year
  11,800.00
  AUD
  288,628.00
  THB

หลักสูตรอนุปริญญาขั้นสูงสุดการจัดการทรัพยากรมนุษย์ถูกออกแบบมาเพื่อฝึกอบรมให้กับบุคคลที่ทำงาน หรือต้องการทำงานด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ การฝึกอบรมและการจัดการคุณภาพ หลักสูตรนี้จะช่วยพัฒนาความรู้ ทักษะและการบริหารทรัพยากรมนุษย์อย่างมืออาชีพ

 • per year
  11,800.00
  AUD
  288,628.00
  THB

หลักสูตรอนุปริญญาการจัดการการบริการธนาคารได้ถูกออกแบบเพื่อบุคคลที่กำลังทำงานธนาคาร หรือ ต้องการที่จะทำงานในธนาคารและสถาบันสินเชื่อหรือสถาบันการเงินรายย่อย

 • per year
  11,800.00
  AUD
  288,628.00
  THB

หลักสูตรอนุปริญญาบริหารธุรกิจได้ถูกออกแบบเพื่อให้นักศึกษารู้การวางแผนและมองเห็นภาพรวมในการบริหารองค์กร ซึ่งถูกสร้างขึ้นด้วยทักษะทางคอมพิวเตอร์ของนักศึกษา หลักสูตรนี้ให้การฝึกอบรมสำหรับผู้จัดการที่อยู่ระดับผู้บริหาร

 • per year
  11,800.00
  AUD
  288,628.00
  THB

หลักสูตรอนุปริญญาการให้บริการเยาวชน สาขาการศึกษาปฐมวัยและการดูแลรักษาเยาวชนได้รับการออกแบบเพื่อเตรียมความพร้อมบุคลากรเพื่อให้การดูแลที่มีคุณภาพสูงสุดสำหรับเด็กทารกถึงเด็กอายุ 12 ขวบ หลักสูตรนี้ให้ทักษะและความรู้สำหรับผู้ที่มีความรับผิดชอบในการพัฒนาและประเมินโปรแกรมการให้บริการเยาวชน

 • per year
  11,800.00
  AUD
  288,628.00
  THB

หลักสูตรอนุปริญญาการให้บริการเยาวชน สาขาการศึกษาปฐมวัยและการดูแลรักษาเยาวชนได้รับการออกแบบเพื่อเตรียมความพร้อมบุคลากรเพื่อให้การดูแลที่มีคุณภาพสูงสุดสำหรับเด็กทารกถึงเด็กอายุ 12 ขวบ หลักสูตรนี้ให้ทักษะและความรู้สำหรับผู้ที่มีความรับผิดชอบในการพัฒนาและประเมินโปรแกรมการให้บริการเยาวชน

 • per year
  11,800.00
  AUD
  288,628.00
  THB

หลักสูตรนี้ได้การรับรองจากสภาอาชีพบัญชี ดังต่อไปนี้ CPA Australia, the Institute of Chartered Accountants Australia และ the Institute of Public Accountants หลักสูตรนี้ถูกออกแบบขึ้นมาเพื่อลดช่องว่างระหว่างการศึกษาและสภาพแวดล้อมในที่ทำงานจริงในออสเตรเลีย

 • per year
  11,800.00
  AUD
  288,628.00
  THB