ค้นหาหลักสูตรเรียนต่อต่างประเทศ ศึกษาต่อต่างประเทศ

New Zealand

 • 144 weeks
  50,520.00
  NZD
  1,142,257.20
  THB
 • 144 weeks
  51,240.00
  NZD
  1,158,536.40
  THB
 • 144 weeks
  51,240.00
  NZD
  1,158,536.40
  THB
 • 144 weeks
  53,760.00
  NZD
  1,215,513.60
  THB

This innovative degree program focuses on developing a knowledge and appreciation of fine food and wine in a farm to plate? context, and how this is successfully applied in a range of business oriented culinary settings. Students will learn to conceptualise, create, promote, commercialise and...

 • 3 ปี
  72,300.00
  NZD
  1,634,703.00
  THB
Australia

Bachelor of Business (Marketing) หลักสูตรปริญญาตรีสาขาการตลาด

 • 3 years
  46,500.00
  AUD
  1,137,390.00
  THB

Bachelor of Business (Management) หลักสูตรปริญญาตรีสาขาการจัดการ

 • 3 years
  46,500.00
  AUD
  1,137,390.00
  THB

Bachelor of Business (Accouting) หลักสูตรปริญญาตรีสาขาการบัญชี

 • 3 years
  46,500.00
  AUD
  1,137,390.00
  THB