ค้นหาหลักสูตรเรียนต่อต่างประเทศ ศึกษาต่อต่างประเทศ

New Zealand

Massey University

หลักสูตรปริญญาโทธุรกิจศึกษา (การตลาด) เป็นวุฒิขั้นสูงสำหรับนักเรียนที่ได้เสร็จสิ้นการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาของธุรกิจศึกษาเกียรตินิยม ในตอนท้ายของโปรแกรมผู้สมัครที่สำเร็จ MBS จะประสบความสำเร็จในการศึกษารวมกันของทฤษฎีขั้นสูงกับการวิจัยในสาขาที่เฉพาะของธุรกิจ

สำหรับบัณฑิต BBS...

 • 1 Year
  26,450.00
  NZD
  655,695.50
  THB
United Kingdom

London School of Commerce (LSC)

เรียนต่ออเมริกา Master of Information Technology

เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วจะได้รับวุฒิการศึกษาถึง 2 ใบ จาก 2 สถาบันคือ

 • จากสถาบัน London School of Commerce (LSC)
 • จาก University of Wales Institute, Cardiff

...

 • 1.4 ปี
  4,450.00
  GBP
  202,208.00
  THB

เรียนต่ออเมริกา Master of Tourism Management

เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วจะได้รับวุฒิการศึกษาถึง 2 ใบ จาก 2 สถาบันคือ

 • จากสถาบัน London School of Commerce (LSC)
 • จาก University of Wales Institute, Cardiff

...

 • 1 ปี
  3,950.00
  GBP
  179,488.00
  THB

เรียนต่ออเมริกา Master of Hospitality Management

เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วจะได้รับวุฒิการศึกษาถึง 2 ใบ จาก 2 สถาบันคือ

 • จากสถาบัน London School of Commerce (LSC)
 • จาก University of Wales Institute, Cardiff

...

 • 1 ปี
  3,950.00
  GBP
  179,488.00
  THB

เรียนต่ออเมริกา Master of Business Administration (MBA)

หลักสูตร MBA 1 ปี ผู้สมัครไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์การทำงาน  เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วจะได้รับวุฒิการศึกษาถึง 2 ใบ จาก 2 สถาบัน

 • 1 ปี
  3,950.00
  GBP
  179,488.00
  THB
 • 1.4 ปี
  4,450.00
  GBP
  202,208.00
  THB