ค้นหาหลักสูตรเรียนต่อต่างประเทศ ศึกษาต่อต่างประเทศ

Australia

หลักสูตรนี้มีความยืดหยุ่นที่ไม่มีใครเทียบเท่า นักศึกษาสามารถออกแบบหลัก MBA ให้เหมาะสมกับความต้องการในการจ้างงานของพวกเขา หลักสูตรยังให้ทักษะความเชี่ยวชาญกว้างผ่านตัวเลือกสาขาหลักและสาขารอง ได้ผู้สอนมาจากนักวิจัยและนักวิชาการมหาวิทยาลัยทั่วโลก

 • per year
  26,280.00
  USD
  867,502.80
  THB

หลักสูตรนี้มีความยืดหยุ่นที่ไม่มีใครเทียบเท่า นักศึกษาสามารถออกแบบหลัก MBA ให้เหมาะสมกับความต้องการในการจ้างงานของพวกเขา หลักสูตรยังให้ทักษะความเชี่ยวชาญกว้างผ่านตัวเลือกสาขาหลักและสาขารอง ได้ผู้สอนมาจากนักวิจัยและนักวิชาการมหาวิทยาลัยทั่วโลก 

 • per year
  26,280.00
  AUD
  642,808.80
  THB

หลักสูตรนี้มีความยืดหยุ่นที่ไม่มีใครเทียบเท่า นักศึกษาสามารถออกแบบหลัก MBA ให้เหมาะสมกับความต้องการในการจ้างงานของพวกเขา หลักสูตรยังให้ทักษะความเชี่ยวชาญกว้างผ่านตัวเลือกสาขาหลักและสาขารอง ได้ผู้สอนมาจากนักวิจัยและนักวิชาการมหาวิทยาลัยทั่วโลก

 • per year
  26,280.00
  AUD
  642,808.80
  THB

หลักสูตรนี้เป็นส่วนของหลักสูตรเชื่อมต่อการศึกษาซึ่งนักศึกษาได้พัฒนาหรือเพิ่มพูนความรู้ของพวกเขาในด้านภาษาและวัฒนธรรมของประเทศที่เลือกจากขอบเขตที่เสนอในหลักสูตรการศึกษาสากล นักศึกษามีโอกาสในการใช้เวลาภาคการศึกษาที่มหาวิทยาลัยในประเทศที่พวกเขาศึกษา หรือเขียนวิทยานิพนธ์ที่เกี่ยวกับประเทศนั้น...

 • per year
  21,480.00
  AUD
  525,400.80
  THB

หลักสูตรนี้มีวัตถุประสงค์ในการพัฒนามาตรฐานเชิงวิชาการด้านการปฏิบัตินิติเวชศาสตร์และเพื่อผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้ที่มีความรู้เป็นอย่างดีเกี่ยวกับหลักการกฎหมายการแพทย์ คุณจะได้พัฒนาความรู้และทักษะที่ต้องใช้เพื่อเตรียมการให้บริการด้านนิติการรักษาให้กับชุมชนและรับผิดชอบต่อความยุติธรรมผลลัพธ์ด้านสาธารณสุขที่ดีกว่า

 • per year
  26,600.00
  AUD
  650,636.00
  THB

หลักสูตรนี้ทำให้คุณมีทักษะและความรู้ในการจัดการปัญหาทางกฎหมายที่มีขอบเขตกว้างที่เกิดขึ้นในธุรกิจร่วมสมัย หลักสูตรถูกออกแบบมาสำหรับบัณฑิตที่ไม่ได้จบกฎหมายและสำหรับผู้ที่ต้องการความรู้ด้านกฎหมายเฉพาะเกี่ยวกับตัวกฎหมาย เช่น ในสถานะซึ่งมีอำนาจควบคุม การปฏิบัติตามข้อกำหนดหรือมุมมองการบริหารจัดการความเสี่ยง

 • per year
  35,700.00
  AUD
  873,222.00
  THB

หลักสูตรผสมผสานกิจกรรมภาวะผู้นำและการพัฒนาส่วนบุคคลผ่านคอร์สเวิร์ค (Coursework)การสัมนาด้านอุตสาหกรรมและหลักสูตรเตรียมความพร้อมในการทำงาน

 • per year
  36,800.00
  AUD
  900,128.00
  THB

ปริญญาโทธุรกิจดีมากสำหรับบัณฑิตจบใหม่ผู้ที่กำลังมองหาเพื่อการพัฒนาความเชี่ยวชาญเพิ่มเติมในการเข้าไปสู่สภาพแวดล้อมการทำงานในบริษัท หลักสูตรแปลกใหม่และเน้นด้านอุตสาหกรรมมีการเน้นเกี่ยวกับการพัฒนาสุ่วนบุคคลให้ก้าวหน้าขึ้น การกำกับดูแลกิจการ (CORPORATE GOVERNANCE) และความรับผิดชอบต่อสังคม (SOCIAL RESPONSIBILITY)

 • per year
  35,700.00
  AUD
  873,222.00
  THB

ปริญญาโทบัญชีออกแบบมาสำหรับนักบัญชีผู้ที่ต้องการเพิ่มพูนความรู้และความเชี่ยวชาญในด้านกฎข้อบังคับด้านบัญชีของพวกเขา หลักสูตรขั้นสูงนี้สำหรับบัณฑิตการบัญชีผู้ที่กำลังทำงานหรือต้องการทำงาน ในการปฏิบัติด้านสาธารณะ ภาครัฐหรือเอกชน

 • per year
  35,700.00
  AUD
  873,222.00
  THB

หลักสูตรนี้สอนโดยผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาการและอุตสหกรรมชั้นนำโดยมีการเน้นเกี่ยวกับกรอบความคิดและปัญหาร่วมสมัยตามประวัติศาสตร์ ปริญญาเรือธงที่สำคัญนี้ดึงดูดผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพจำนวนมากที่กำลังทำงานในภาคส่วนบริษัท ทำให้คุณได้สร้างเครือข่ายซึ่งมีคุณค่าและโอกาสในการแบ่งปันความรู้

 • per year
  25,900.00
  AUD
  633,514.00
  THB