ค้นหาหลักสูตรเรียนต่อต่างประเทศ ศึกษาต่อต่างประเทศ

Australia

หลักสูตรนี้เน้นเกี่ยวกับแนวโน้มธุรกิจในปัจจุบันและความต้องการอย่างมากในอาชีพที่กำลังมุ่งสู่การบริหารจัดการระดับสูงขึ้น นักศึกษาจะสำเร็จการศึกษาสาขาหาวิชาหลักด้านธุรกิจที่สำคัญทั้งหมด เช่น การบัญชีและการเงิน เศรษฐศาสตร์ การบริหารจัดการ การตลาดและจริยธรรม นอกจากนี้

 • per year
  43,417.00
  AUD
  1,061,979.82
  THB

สนเทศศาสตร์ธุรกิจเป็นเนื้อหาสำหรับผู้ชำนาญการด้านไอทีที่รวมเทคโนโลยีสารสนเทศ การบริหารจัดการและธุรกิจเข้าไว้ด้วยกัน ทำให้ทักษะและความรู้ของคุณก้าวหน้าด้วยหลักสูตรปริญญาโทปริญญาโทเทคโนโลยีสารสนเทศ (สนเทศศาสตร์ธุรกิจ) ของเราจะทำให้คุณมีความก้าวหน้าในการจบการศึกษาด้านอื่น เริ่มต้นทำงานในสายงานที่น่าตื่นเต้น

 • per year
  24,000.00
  AUD
  587,040.00
  THB

หลักสูตรบริหารธุรกิจของมหาวิทยาลัย JCU จัดเตรียมความรู้ ความเข้าใจและทักษะการวิเคราะห์ขั้นสูงสำหรับการจัดการในศตวรรษที่ 21 ซึ่งเกี่ยวข้องกับการใช้ความรู้และงานวิจัยขอบเขตกว้าง ตั้งแต่ด้านสังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ประยุกต์และมานุษยวิทยา...

 • per year
  24,000.00
  AUD
  587,040.00
  THB

ถ้าคุณมีความเข้าใจหรือมีประสบการณ์เกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์เต็มที่แล้ว ระดับปริญญาโทจะช่วยให้คุณได้พัฒนาทักษะในการวิเคราะห์ปัญหาการบบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ในระดับสูง คุณจะได้พัฒนาความคิดเชิงกลยุทธ์ (STRATEGIC THINKING) และการคิดเชิงวิจารณ์...

 • per year
  25,200.00
  AUD
  616,392.00
  THB

การเรียนปริญญาโทบริหารธุรกิจ (MBA) เป็นวิธีการที่ดีในการพัฒนาความเข้าใจธุรกิจและนำไปสู่อาชีพของคุณต่อไป เป็นสิ่งสำคัญในการพบหลักสูตร MBA ที่ว่าเหมาะกับคุณ ? กับเป้าหมายและคุณค่าของคุณ ถ้าประสบความสำเร็จหมายถึงว่านอกจากคุณ Corner Office หลักสูตร MBA ของเราจะให้ทักษะทางธุรกิจและความรู้ที่จำเป็นให้กับคุณตามคุณได้คาดหวังจากหลักสูตร MBA 

 • per year
  32,160.00
  AUD
  786,633.60
  THB

ถ้าคุณมีสาขาหลักด้านการบัญชีเรียบร้อยแล้ว ปริญญาโทการบัญชีจะช่วยให้คุณก้าวหน้าในการงานโดยการบบรจุเป็นสมาชิกกับองค์กรวิชาชีพการบัญชีออสเตรเลียน (Australian Professional Accounting Bodies) คุณจะยังได้รับการสนับสนุนด้านวิชาการเพื่อช่วยให้คุณได้เตรียมการสอบปฏิบัติเป็นนักบัญชีจดทะเบียน (Certified Practicing Accountant: CPA) ภายนอก

 • per year
  24,000.00
  AUD
  587,040.00
  THB

ปริญญาโทการตลาดออกแบบมาเพื่อให้คนที่ต้องการพัฒนาความเชี่ยวชาญในการดำเนินธุรกิจที่กำลังแพร่หลายและกำลังเติบโต ในหลักสูตรนี้คุณจะได้พัฒนาความเข้าใจอย่างเต็มที่เกี่ยวกับพื้นฐานการตลาดและการใช้ความรู้กับเนื้อหาที่แตกต่างกันในด้านการปฏิบัติทางการตลาด

 • per year
  29,580.00
  AUD
  723,526.80
  THB

บทบาทของนักบัญชีพบกับพื้นฐานการเคลื่อนไปข้างหน้าในการมีบทบาทการเป็นที่ปรึกษาในขอบเขตกว้างขวาง ในปัจจุบันมีโอกาสด้านอาชีพสามารถใช้ได้กับอาชีพอื่น รวมถึงการทำงานเป็นนักวางแผนทางการเงิน ผู้ให้คำปรึกษาด้านการลงทุน นักวิเคราะห์ตลาด ที้ปรึกษาด้านภาษี ผู้ให้คำปรึกษาด้านการควบรวมบริษัทและการพัฒนาทักษะ เกี่ยวกับการฟื้นฟูบริษัทและการล้มละลาย การคลังการธนาคาร อี-คอมเมิร์ซหรือเทคโนโลยีสารสนเทศ

 • per year
  29,800.00
  AUD
  728,908.00
  THB

ปริญญาโทบริหารธุรกิจ (MBA) ที่โดดเด่นของ Deakin เป็นหนึ่งในหลักสูตรการศึกษาด้านธุรกิจของประเทศออสเตรเลีย เป็นเวลา 30 ปี ปริญญา MBA ของ Deakin ได้มีการมอบทักษะที่เกี่ยวข้อง ความรู้ร่วมสมัยและประสบการณ์จริง ในขณะเดียวกันกับการพัฒนาผู้นำด้านธุรกิจในอนาคต

 • per year
  29,370.00
  AUD
  718,390.20
  THB

ในระดับบัณฑิตวิทยาลัย คุณสามารถจบปริญญาโทหรืออนุปริญญาด้านการวิเคราะห์ธุรกิจหรือรวมถึงการศึกษาพิเศษด้านการวิเคราะห์ธุรกิจภายในปริญญาโทบริหารธุรกิจ ปริญญาโทการพานิชย์หรือปริญญาโทระบบสารสนเทศ คุณยังสามารถศึกษาหน่วยเดียวเพื่อสร้างที่เหมาะสม

 • per year
  26,320.00
  AUD
  643,787.20
  THB