ค้นหาหลักสูตรเรียนต่อต่างประเทศ ศึกษาต่อต่างประเทศ

Australia

หลักสูตรเรียนภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น เรียนภาษาอังกฤษแบบเร่งรัด เป็นหลักสูตรที่ได้รับความนิยมมากที่สุดของ Kaplan International English หลักสูตรประกอบด้วยการเรียนภาษาอังกฤษแบบทั่วไป วิชาเลือก และการเรียนรู้ด้วยตัวเอง หลักสูตรนี้เป็นหนทางที่รวดเร็วที่สุดสำหรับนักเรียนที่จะสามารถฝึกใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่วครบทุกด้าน

 • 3 เดือน
  5,640.00
  AUD
  139,815.60
  THB
 • 6 เดือน
  10,800.00
  AUD
  267,732.00
  THB
 • 9 เดือน
  16,200.00
  AUD
  401,598.00
  THB

หลักสูตรภาษาอังกฤษ General English 20Hr

เรียน 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

 • 3 เดือน
  3,024
  AUD
  74,964.96
  THB
 • 6 เดือน
  5,472
  AUD
  135,650.88
  THB
 • 9 เดือน
  8,208
  AUD
  203,476.32
  THB

เรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษ 20 คาบ + วิชาเลือก 4 คาบ วิชาเลือกเลือกได้ 1 ตัวต่อสัปดาห์ มีเฉพาะที่ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์เท่านั้น

 • 3 เดือน
  3,780.00
  AUD
  93,706.20
  THB
 • 6 เดือน
  7,224.00
  AUD
  179,082.96
  THB
 • 9 เดือน
  10,836.00
  AUD
  268,624.44
  THB

เรียน 25 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ (20 ชั่วโมงในห้องเรียนบวกกับ 5 ชั่วโมง)

 • 3 เดือน
  3,060.00
  AUD
  75,857.40
  THB
 • 6 เดือน
  5,880.00
  AUD
  145,765.20
  THB
 • 9 เดือน
  8,640.00
  AUD
  214,185.60
  THB

นักเรียนจะได้เรียนและพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษทั้ง 4 ทักษะคือ ฟัง, พูด, อ่าน, เขียน เพื่อให้นักเรียนเกิดความคล่องแคล่วในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

 • 3 เดือน
  2,640.00
  AUD
  65,445.60
  THB
 • 6 เดือน
  5,280.00
  AUD
  130,891.20
  THB
 • 9 เดือน
  7,920.00
  AUD
  196,336.80
  THB
United States

หลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไป General English Course

ถ้าคุณสนใจในการเรียนภาษาอังกฤษที่ให้คุณมีเวลาสำหรับการเที่ยวชมในนอกเหนือจากการเรียนในชั้นเรียน หลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไปจัดเตรียมให้คุณทั้งสองด้านพร้อมกันทั้งเรียนในห้อง และท่องเที่ยวไปยังที่ต่างๆ...

 • 4 เดือน
  5,040
  USD
  168,033.60
  THB
 • 6 เดือน
  7,308
  USD
  243,648.72
  THB
 • 9 เดือน
  10,962
  USD
  365,473.08
  THB

หลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไป General English Course

ถ้าคุณสนใจในการเรียนภาษาอังกฤษที่ให้คุณมีเวลาสำหรับการเที่ยวชมในนอกเหนือจากการเรียนในชั้นเรียน หลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไปจัดเตรียมให้คุณทั้งสองด้านพร้อมกันทั้งเรียนในห้อง และท่องเที่ยวไปยังที่ต่างๆ...

 • 4 เดือน
  7,200
  USD
  240,048.00
  THB
 • 6 เดือน
  10,440
  USD
  348,069.60
  THB
 • 9 เดือน
  15,660
  USD
  522,104.40
  THB

จำนวนบทเรียน 24 บทเรียนต่อสัปดาห์ โดยสามารถลงเรียนเพิ่มเติมอีก 4 บทเรียนต่อสัปดาห์ จากจำนวนบทเรียนทั่วไป 20 บทเรียนต่อสัปดาห์ที่เราได้จัดเตรียมไว้ให้ตามความเหมาะสมกับทักษะที่คุณต้องการพัฒนาหรือปรับปรุงเพิ่มมากขึ้น

 • 3 เดือน
  3,465.00
  USD
  115,523.10
  THB
 • 6 เดือน
  6,390.00
  USD
  213,042.60
  THB
 • 9 เดือน
  9,585.00
  USD
  319,563.90
  THB
Canada

เรียนเต็มเวลา 24 บทเรียนต่อสัปดาห์

 • 3 เดือน
  2,976.00
  CAD
  76,066.56
  THB
 • 6 เดือน
  5,664.00
  CAD
  144,771.84
  THB
 • 9 เดือน
  8,496.00
  CAD
  217,157.76
  THB

จำนวนบทเรียน 20 บทเรียน ต่อสัปดาห์ พัฒนาทักษาะความรู้ความสามารถด้านภาษา ให้คุณมีความมั่นใจมากขึ้น สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดีเยี่ยมครบทุกทักษะ ทั้งฟัง พูด อ่าน เขียน

 • 3 เดือน
  3,186.00
  CAD
  81,434.16
  THB
 • 6 เดือน
  6,156.00
  CAD
  157,347.36
  THB
 • 9 เดือน
  9,234.00
  CAD
  236,021.04
  THB