ค้นหาหลักสูตรเรียนต่อต่างประเทศ ศึกษาต่อต่างประเทศ

United States

จำนวนบทเรียน 30 บทเรียนต่อสัปดาห์ โดยสามารถลงเรียนเพิ่มเติมอีก 4 บทเรียนต่อสัปดาห์ จากจำนวนบทเรียนทั่วไป 20 บทเรียนต่อสัปดาห์ที่เราได้จัดเตรียมไว้ให้ตามความเหมาะสมกับทักษะที่คุณต้องการพัฒนาหรือปรับปรุงเพิ่มมากขึ้น

 • 3 เดือน
  4,050.00
  USD
  133,690.50
  THB
 • 6 เดือน
  7,290.00
  USD
  240,642.90
  THB
 • 9 เดือน
  10,935.00
  USD
  360,964.35
  THB
Canada

จำนวนบทเรียน 30 บทเรียน ต่อสัปดาห์ พัฒนาทักษาะความรู้ความสามารถด้านภาษา ให้คุณมีความมั่นใจมากขึ้น สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดีเยี่ยมครบทุกทักษะ ทั้งฟัง พูด อ่าน เขียน

 • 3 เดือน
  3,555
  CAD
  90,439.20
  THB
 • 6 เดือน
  7,110.00
  CAD
  180,878.40
  THB
 • 9 เดือน
  10,665.00
  CAD
  271,317.60
  THB

 • 3 เดือน
  2,520
  CAD
  64,108.80
  THB
 • 6 เดือน
  5,040
  CAD
  128,217.60
  THB
 • 9 เดือน
  7,560
  CAD
  192,326.40
  THB
 • 3 เดือน
  2,880
  CAD
  73,267.20
  THB
 • 6 เดือน
  5,760
  CAD
  146,534.40
  THB
 • 9 เดือน
  8,640
  CAD
  219,801.60
  THB

 • 2 เดือน
  1,984
  CAD
  50,472.96
  THB
 • 4 เดือน
  3,776
  CAD
  96,061.44
  THB
 • 6 เดือน
  5,664
  CAD
  144,092.16
  THB
 • 2 เดือน
  2,400
  CAD
  61,056.00
  THB
 • 4 เดือน
  4,736
  CAD
  120,483.84
  THB
 • 6 เดือน
  7,104
  CAD
  180,725.76
  THB

 • 3 เดือน
  3,240
  CAD
  82,425.60
  THB
 • 6 เดือน
  6,120
  CAD
  155,692.80
  THB
 • 9 เดือน
  8,388
  CAD
  213,390.72
  THB
 • 3 เดือน
  2,796
  CAD
  71,130.24
  THB
 • 6 เดือน
  5,232
  CAD
  133,102.08
  THB
 • 9 เดือน
  7,308
  CAD
  185,915.52
  THB
Australia

เรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษ 20 คาบ + วิชาเลือก 4 คาบ วิชาเลือกเลือกได้ 1 ตัวต่อสัปดาห์ มีเฉพาะที่ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์เท่านั้น
 

 • 3 เดือน
  3,960
  AUD
  96,861.60
  THB
 • 6 เดือน
  7,470
  AUD
  182,716.20
  THB
 • 9 เดือน
  11,205
  AUD
  274,074.30
  THB

เรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษ 23.3 คาบ + วิชาเลือก 4 คาบ วิชาเลือกเลือกได้ 1 ตัวต่อสัปดาห์ มีเฉพาะที่ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์เท่านั้น
 

 • 3 เดือน
  4,275
  AUD
  104,566.50
  THB
 • 6 เดือน
  8,100
  AUD
  198,126.00
  THB
 • 9 เดือน
  12,150
  AUD
  297,189.00
  THB