ค้นหาหลักสูตรเรียนต่อต่างประเทศ ศึกษาต่อต่างประเทศ

United States

 • 3 เดือน
  3,684
  USD
  121,608.84
  THB
 • 6 เดือน
  7,008
  USD
  231,334.08
  THB
 • 9 เดือน
  9,972
  USD
  329,175.72
  THB
 • 3 เดือน
  3,012
  USD
  99,426.12
  THB
 • 6 เดือน
  5,760
  USD
  190,137.60
  THB
 • 9 เดือน
  7,812
  USD
  257,874.12
  THB

หลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไป Semi Intensive English Course

ถ้าคุณสนใจในการเรียนภาษาอังกฤษที่ให้คุณมีเวลาสำหรับการเที่ยวชมในนอกเหนือจากการเรียนในชั้นเรียน หลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไปจัดเตรียมให้คุณทั้งสองด้านพร้อมกันทั้งเรียนในห้อง และท่องเที่ยวไปยังที่ต่างๆ...

 • 4 เดือน
  5,640
  USD
  186,176.40
  THB
 • 6 เดือน
  8,189
  USD
  270,318.89
  THB
 • 9 เดือน
  12,283
  USD
  405,461.83
  THB

หลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไป Semi Intensive English

ถ้าคุณสนใจในการเรียนภาษาอังกฤษที่ให้คุณมีเวลาสำหรับการเที่ยวชมในนอกเหนือจากการเรียนในชั้นเรียน หลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไปจัดเตรียมให้คุณทั้งสองด้านพร้อมกันทั้งเรียนในห้อง และท่องเที่ยวไปยังที่ต่างๆ...

 • 4 เดือน
  5,640
  USD
  186,176.40
  THB
 • 6 เดือน
  8,189
  USD
  270,318.89
  THB
 • 9 เดือน
  12,283
  USD
  405,461.83
  THB

จำนวนบทเรียน 24 บทเรียนต่อสัปดาห์ โดยสามารถลงเรียนเพิ่มเติมอีก 4 บทเรียนต่อสัปดาห์ จากจำนวนบทเรียนทั่วไป 20 บทเรียนต่อสัปดาห์ที่เราได้จัดเตรียมไว้ให้ตามความเหมาะสมกับทักษะที่คุณต้องการพัฒนาหรือปรับปรุงเพิ่มมากขึ้น

 • 3 เดือน
  3,600
  USD
  118,836.00
  THB
 • 6 เดือน
  6,570
  USD
  216,875.70
  THB
 • 9 เดือน
  9,855
  USD
  325,313.55
  THB
Australia

หลักสูตรเรียนภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น เรียนภาษาอังกฤษแบบเร่งรัด เป็นหลักสูตรที่ได้รับความนิยมมากที่สุดของ Lexis English หลักสูตรประกอบด้วยการเรียนภาษาอังกฤษแบบทั่วไป วิชาเลือก และการเรียนรู้ด้วยตัวเอง หลักสูตรนี้เป็นหนทางที่รวดเร็วที่สุดสำหรับนักเรียนที่จะสามารถฝึกใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่วครบทุกด้าน

 • 3 เดือน
  3,000
  AUD
  73,380.00
  THB
 • 6 เดือน
  5,760.00
  AUD
  140,889.60
  THB
 • 9 เดือน
  8,640.00
  AUD
  211,334.40
  THB

หลักสูตรภาษาอังกฤษ General English 20Hr

เรียน 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

 • 3 เดือน
  3,960
  AUD
  96,861.60
  THB
 • 6 เดือน
  7,200
  AUD
  176,112.00
  THB
 • 9 เดือน
  10,620
  AUD
  259,765.20
  THB

เรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษ 20 คาบ + วิชาเลือก 4 คาบ วิชาเลือกเลือกได้ 1 ตัวต่อสัปดาห์ มีเฉพาะที่ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์เท่านั้น

 • 3 เดือน
  3,960
  AUD
  96,861.60
  THB
 • 6 เดือน
  7,470
  AUD
  182,716.20
  THB
 • 9 เดือน
  11,205
  AUD
  274,074.30
  THB

เรียน 25 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ (20 ชั่วโมงในห้องเรียนบวกกับ 5 ชั่วโมง)

 • 3 เดือน
  3,180
  AUD
  77,782.80
  THB
 • 6 เดือน
  6,120.00
  AUD
  149,695.20
  THB
 • 9 เดือน
  8,820.00
  AUD
  215,737.20
  THB
Canada

เรียนเต็มเวลา 24 บทเรียนต่อสัปดาห์

 • 3 เดือน
  2,976.00
  CAD
  75,709.44
  THB
 • 6 เดือน
  5,688.00
  CAD
  144,702.72
  THB
 • 9 เดือน
  8,316
  CAD
  211,559.04
  THB