ค้นหาหลักสูตรเรียนต่อต่างประเทศ ศึกษาต่อต่างประเทศ

Canada

เรียน 28 คาบ 22.5 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ คาบละ 50 นาที เน้นฝึกภาษาอย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยให้มีการพัฒนาด้านภาษาได้อย่างรวดเร็ว

 • 3 เดือน
  4,860
  CAD
  123,638.40
  THB
 • 6 เดือน
  9,000
  CAD
  228,960.00
  THB
 • 9 เดือน
  13,500
  CAD
  343,440.00
  THB
Australia

เรียน 23 ชั่วโมง 20 นาทีต่อสัปดาห์ คาบละ 50 นาที  นักศึกษาจะได้รับตารางเรียนวันปฐมนิเทศวันแรกเรียนภาษาอังกฤษทั่วไป 20 คาบ + วิชาเลือก 8 คาบ 

 • 3 เดือน
  2,868.00
  AUD
  70,151.28
  THB
 • 6 เดือน
  5,592.00
  AUD
  136,780.32
  THB
 • 9 เดือน
  8,388.00
  AUD
  205,170.48
  THB

หลักสูตรเรียนเตรียมสอบ IELTS Preparation Course ของ Kaplan International English เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการไปศึกษาต่อตั้งแต่ระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอกในประเทศอังกฤษ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์และประเทศอื่นๆที่ใช้ผลสอบ IELTS เป็นมาตรฐานในการวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษของนักเรียน

 • 3 เดือน
  3,600.00
  AUD
  88,056.00
  THB
 • 6 เดือน
  6,960.00
  AUD
  170,241.60
  THB
 • 9 เดือน
  10,440.00
  AUD
  255,362.40
  THB

Kaplan_logo

หลักสูตรประกอบด้วยการเรียนภาษาอังกฤษแบบทั่วไป วิชาเลือก และการเรียนรู้ด้วยตัวเอง หลักสูตรนี้เป็นหนทางที่รวดเร็วที่สุดสำหรับนักเรียนที่จะสามารถฝึกใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่วครบทุกด้าน

 • 3 เดือน
  3,486
  AUD
  85,267.56
  THB
 • 6 เดือน
  6,720
  AUD
  164,371.20
  THB
 • 9 เดือน
  10,080
  AUD
  246,556.80
  THB

General English Program คือหลักสูตรการเรียนภาษาอังกฤษทั่วไปที่รวมการใช้ภาษาอังกฤษทั้ง 4 ทักษะ คือ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ซึ่งเป็นพื้นฐานในการใช้สื่อสารในชีวิตประจำวัน รวมถึงการใช้คำศัพท์ต่างๆ หลักไวยากรณ์ และการออกเสียงที่ถูกต้อง

...

 • 3 เดือน
  4,320.00
  AUD
  105,667.20
  THB
 • 6 เดือน
  8,640.00
  AUD
  211,334.40
  THB
 • 9 เดือน
  12,960.00
  AUD
  317,001.60
  THB
New Zealand

เรียนหลักสูตรภาอังกฤษ 20 คาบ + วิชาเลือก 4 คาบวิชาเลือกเลือกได้ 1 ตัวต่อสัปดาห์ มีเฉพาะที่ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์เท่านั้น

 • 3 เดือน
  3,906
  NZD
  88,314.66
  THB
 • 6 เดือน
  7,308
  NZD
  165,233.88
  THB
 • 9 เดือน
  10,714
  NZD
  242,243.54
  THB
United States

จำนวนบทเรียน 24 บทเรียนต่อสัปดาห์ โดยสามารถลงเรียนเพิ่มเติมอีก 4 บทเรียนต่อสัปดาห์ จากจำนวนบทเรียนทั่วไป 20 บทเรียนต่อสัปดาห์ที่เราได้จัดเตรียมไว้ให้ตามความเหมาะสมกับทักษะที่คุณต้องการพัฒนาหรือปรับปรุงเพิ่มมากขึ้น

 

 

 

 • 3 เดือน
  3,915
  USD
  129,234.15
  THB
 • 6 เดือน
  6,750
  USD
  222,817.50
  THB
 • 9 เดือน
  10,125
  USD
  334,226.25
  THB

จำนวนบทเรียน 30 บทเรียน ต่อสัปดาห์โดยสามารถลงเรียนเพิ่มเติมอีก 10 บทเรียนต่อสัปดาห์ จากจำนวนบทเรียนทั่วไป 20 บทเรียนต่อสัปดาห์ที่เราได้จัดเตรียมไว้ให้ตามความเหมาะสมกับทักษะที่คุณต้องการพัฒนาหรือปรับปรุงเพิ่มมากขึ้น

 

 

 

 • 3 เดือน
  4,410
  USD
  145,574.10
  THB
 • 6 เดือน
  7,740
  USD
  255,497.40
  THB
 • 9 เดือน
  11,610
  USD
  383,246.10
  THB

จำนวนบทเรียน 24 บทเรียนต่อสัปดาห์ โดยสามารถลงเรียนเพิ่มเติมอีก 4 บทเรียนต่อสัปดาห์ จากจำนวนบทเรียนทั่วไป 20 บทเรียนต่อสัปดาห์ที่เราได้จัดเตรียมไว้ให้ตามความเหมาะสมกับทักษะที่คุณต้องการพัฒนาหรือปรับปรุงเพิ่มมากขึ้น

 

 

 

 • 3 เดือน
  3,375.00
  USD
  111,408.75
  THB
 • 6 เดือน
  6,210.00
  USD
  204,992.10
  THB
 • 9 เดือน
  9,315.00
  USD
  307,488.15
  THB

จำนวนบทเรียน 30 บทเรียน ต่อสัปดาห์โดยสามารถลงเรียนเพิ่มเติมอีก 10 บทเรียนต่อสัปดาห์ จากจำนวนบทเรียนทั่วไป 20 บทเรียนต่อสัปดาห์ที่เราได้จัดเตรียมไว้ให้ตามความเหมาะสมกับทักษะที่คุณต้องการพัฒนาหรือปรับปรุงเพิ่มมากขึ้น

 

 

 

 • 3 เดือน
  3,870.00
  USD
  127,748.70
  THB
 • 6 เดือน
  6,930.00
  USD
  228,759.30
  THB
 • 9 เดือน
  10,395.00
  USD
  343,138.95
  THB