ค้นหาหลักสูตรเรียนต่อต่างประเทศ ศึกษาต่อต่างประเทศ

United States

เรียน 22.5 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ คาบละ 45 นาที เน้นฝึกภาษาอย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยให้มีการพัฒนาด้านภาษาได้อย่างรวดเร็ว

 

 

 

 • 3 เดือน
  3,300.00
  USD
  108,933.00
  THB
 • 6 เดือน
  6,600.00
  USD
  217,866.00
  THB
 • 9 เดือน
  9,900.00
  USD
  326,799.00
  THB

เรียน 22.5 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ คาบละ 45 นาที เน้นฝึกภาษาอย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยให้มีการพัฒนาด้านภาษาได้อย่างรวดเร็ว

 

 

 

 • 3 เดือน
  3,500.00
  USD
  115,535.00
  THB
 • 6 เดือน
  6,600.00
  USD
  217,866.00
  THB
 • 9 เดือน
  9,900.00
  USD
  326,799.00
  THB

เรียน 22.5 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ คาบละ 45 นาที เน้นฝึกภาษาอย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยให้มีการพัฒนาด้านภาษาได้อย่างรวดเร็ว

 

 

 

 • 3 เดือน
  3,500.00
  USD
  115,535.00
  THB
 • 6 เดือน
  6,600.00
  USD
  217,866.00
  THB
 • 9 เดือน
  9,900.00
  USD
  326,799.00
  THB
Canada

เรียน 22.5 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ คาบละ 45 นาที เน้นฝึกภาษาอย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยให้มีการพัฒนาด้านภาษาได้อย่างรวดเร็ว

 • 3 เดือน
  2,850.00
  CAD
  72,504.00
  THB
 • 6 เดือน
  5,300.00
  CAD
  134,832.00
  THB
 • 9 เดือน
  7,950.00
  CAD
  202,248.00
  THB

เรียน 22.5 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ คาบละ 45 นาที เน้นฝึกภาษาอย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยให้มีการพัฒนาด้านภาษาได้อย่างรวดเร็ว

 • 3 เดือน
  2,850
  CAD
  72,504.00
  THB
 • 6 เดือน
  5,300
  CAD
  134,832.00
  THB
 • 9 เดือน
  7,950
  CAD
  202,248.00
  THB

เรียน 22.5 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ คาบละ 45 นาที เน้นฝึกภาษาอย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยให้มีการพัฒนาด้านภาษาได้อย่างรวดเร็ว

 • 3 เดือน
  2,850
  CAD
  72,504.00
  THB
 • 6 เดือน
  5,300
  CAD
  134,832.00
  THB
 • 9 เดือน
  7,950
  CAD
  202,248.00
  THB

เรียน 22.5 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ คาบละ 45 นาที เน้นฝึกภาษาอย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยให้มีการพัฒนาด้านภาษาได้อย่างรวดเร็ว

 • 3 เดือน
  2,850
  CAD
  72,504.00
  THB
 • 6 เดือน
  5,300
  CAD
  134,832.00
  THB
 • 9 เดือน
  7,950
  CAD
  202,248.00
  THB

เรียน 22.5 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ คาบละ 45 นาที เน้นฝึกภาษาอย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยให้มีการพัฒนาด้านภาษาได้อย่างรวดเร็ว

 • 3 เดือน
  2,850
  CAD
  72,504.00
  THB
 • 6 เดือน
  5,300
  CAD
  134,832.00
  THB
 • 9 เดือน
  7,950
  CAD
  202,248.00
  THB
United Kingdom

หลักสูตรเรียนภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น เรียนภาษาอังกฤษแบบเร่งรัด เป็นหลักสูตรที่ได้รับความนิยมมากที่สุดของ Kaplan International English หลักสูตรประกอบด้วยการเรียนภาษาอังกฤษแบบทั่วไป วิชาเลือก และการเรียนรู้ด้วยตัวเอง หลักสูตรนี้เป็นหนทางที่รวดเร็วที่สุดสำหรับนักเรียนที่จะสามารถฝึกใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่วครบทุกด้าน

 • 3 เดือน
  3,960
  GBP
  169,606.80
  THB
 • 6 เดือน
  7,440
  GBP
  318,655.20
  THB
 • 9 เดือน
  11,160
  GBP
  477,982.80
  THB

เรียนภาษาอังกฤษแบบทั่วไป General English course ถ้าคุณสนใจในการเรียนภาษาอังกฤษที่ให้คุณมีเวลาสำหรับการเที่ยวชมในนอกเหนือจากการเรียนในชั้นเรียน หลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไปจัดเตรียมให้คุณทั้งสองด้านพร้อมกันทั้งเรียนในห้อง และท่องเที่ยวไปยังที่ต่างๆ พร้อมกับความสำเร็จในการเรียนภาษาอังกฤษ

 • 3 เดือน
  3,420
  GBP
  146,478.60
  THB
 • 6 เดือน
  6,480
  GBP
  277,538.40
  THB
 • 9 เดือน
  9,720
  GBP
  416,307.60
  THB