ค้นหาหลักสูตรเรียนต่อต่างประเทศ ศึกษาต่อต่างประเทศ

New Zealand

จำนวนบทเรียน 24 บทเรียน ต่อสัปดาห์

หลักสูตรภาษาอังกฤษเข้มข้น จะช่วยพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในทุกๆด้าน เพื่อเป็นการปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษในช่วงเริ่มต้นให้มีพื้นฐานและทักษะภาษาอังกฤษที่ดี

 • 3 เดือน
  3,180
  NZD
  71,899.80
  THB
 • 6 เดือน
  5,760
  NZD
  130,233.60
  THB
 • 9 เดือน
  8,640
  NZD
  195,350.40
  THB

แบ่งการสอนภาษาอังกฤษออกเป็น 5 ระดับ ตั้งแต่พื้นฐานไปจนถึงระดับสูง เรียน 23 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 3 คาบต่อวัน วันละ 4.5 ชั่วโมง 90 นาทีต่อคาบ ห้องเรียนขนาดเล็ก ประมาณ 12 คน

 • 3 เดือน
  5,148
  NZD
  116,396.28
  THB
 • 6 เดือน
  10,296
  NZD
  232,792.56
  THB
 • 9 เดือน
  15,444
  NZD
  349,188.84
  THB
Australia

เรียน 25 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ (20 ชั่วโมงในห้องเรียนบวกกับ 5 ชั่วโมง)

 • 3 เดือน
  5,220
  AUD
  127,681.20
  THB
 • 6 เดือน
  9,840
  AUD
  240,686.40
  THB
 • 9 เดือน
  14,220
  AUD
  347,821.20
  THB

หลักสูตรเรียนภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น เรียนภาษาอังกฤษแบบเร่งรัด เป็นหลักสูตรที่ได้รับความนิยมมากที่สุดของ Kaplan International English หลักสูตรประกอบด้วยการเรียนภาษาอังกฤษแบบทั่วไป วิชาเลือก และการเรียนรู้ด้วยตัวเอง หลักสูตรนี้เป็นหนทางที่รวดเร็วที่สุดสำหรับนักเรียนที่จะสามารถฝึกใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่วครบทุกด้าน

 • 3 เดือน
  3,486
  AUD
  85,267.56
  THB
 • 6 เดือน
  6,720
  AUD
  164,371.20
  THB
 • 9 เดือน
  10,080
  AUD
  246,556.80
  THB

หลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไป General English

 • 10 สัปดาห์
  3,100.00
  AUD
  75,826.00
  THB
 • 20 สัปดาห์
  6,200.00
  AUD
  151,652.00
  THB
 • 30 สัปดาห์
  9,300.00
  AUD
  227,478.00
  THB

ระยะเวลาของหลักสูตรนับตามสัปดาห์ 1 - 52 สัปดาห์ / ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 20.8 หรือ 25 ชั่วโมง / อายุขั้นต่ำ 17 ปี / การสอนแบบพบหน้ากัน

 • 3 เดือน
  3,120
  AUD
  76,315.20
  THB
 • 6 เดือน
  6,240
  AUD
  152,630.40
  THB
 • 9 เดือน
  9,360
  AUD
  228,945.60
  THB

เรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษ 20 คาบ + วิชาเลือก 4 คาบ วิชาเลือกเลือกได้ 1 ตัวต่อสัปดาห์ มีเฉพาะที่ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์เท่านั้น
 

 • 3 เดือน
  3,519
  AUD
  86,074.74
  THB
 • 6 เดือน
  6,656
  AUD
  162,805.76
  THB
 • 9 เดือน
  9,983
  AUD
  244,184.18
  THB
United States

หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษา English for Academic Purposes (EAP)

ๆ 112 650 แห่ง

ระดับการเรียนของELSมี 12 ระดับ: 101 ถึง 112 (ระดับเริ่มต้นถึงเชี่ยวชาญ)   

จำนวนนักเรียนสูงสุดต่อห้อง...

 • 3 เดือน
  3,763
  USD
  124,216.63
  THB
 • 6 เดือน
  7,140
  USD
  235,691.40
  THB
 • 9 เดือน
  10,105
  USD
  333,566.05
  THB

หลักสูตรภาษาอังกฤษกึ่งเข้มข้น Semi-Intensive English 20L

หลักสูตรนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับนักเรียนที่ต้องการเปิดโลกทัศน์ของตนไปพร้อมๆ กับการพัฒนาความเชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษ...

 • 3 เดือน
  3,096
  USD
  102,198.96
  THB
 • 6 เดือน
  5,868
  USD
  193,702.68
  THB
 • 9 เดือน
  8,316
  USD
  274,511.16
  THB
Canada

เรียน 22.5 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ คาบละ 45 นาที เน้นฝึกภาษาอย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยให้มีการพัฒนาด้านภาษาได้อย่างรวดเร็ว

 • 3 เดือน
  2,850.00
  CAD
  72,504.00
  THB
 • 6 เดือน
  5,300.00
  CAD
  134,832.00
  THB
 • 9 เดือน
  7,950.00
  CAD
  202,248.00
  THB