ค้นหาหลักสูตรเรียนต่อต่างประเทศ ศึกษาต่อต่างประเทศ

Australia

จำนวนบทเรียน 24 บทเรียนต่อสัปดาห์ โดยสามารถลงเรียนเพิ่มเติมอีก 4 บทเรียนต่อสัปดาห์ จากจำนวนบทเรียนทั่วไป 20 บทเรียนต่อสัปดาห์ที่เราได้จัดเตรียมไว้ให้ตามความเหมาะสมกับทักษะที่คุณต้องการพัฒนาหรือปรับปรุงเพิ่มมากขึ้น

 • 3 เดือน
  3,465
  AUD
  84,753.90
  THB
 • 6 เดือน
  6,750
  AUD
  165,105.00
  THB
 • 9 เดือน
  10,125
  AUD
  247,657.50
  THB

จำนวนบทเรียน 28 บทเรียน ต่อสัปดาห์ เส้นทางความสำเร็จของคุณ ที่จะพัฒนาทักษาะความรู้  ความสามารถด้านภาษา ให้คุณมีความมั่นใจมากขึ้น สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดีเยี่ยมครบทุกทักษะ ทั้งฟัง พูด อ่าน เขียน

 • 3 เดือน
  3,690
  AUD
  90,257.40
  THB
 • 6 เดือน
  7,200
  AUD
  176,112.00
  THB
 • 9 เดือน
  10,800
  AUD
  264,168.00
  THB

จำนวนบทเรียน 24 บทเรียนต่อสัปดาห์ โดยสามารถลงเรียนเพิ่มเติมอีก 4 บทเรียนต่อสัปดาห์ จากจำนวนบทเรียนทั่วไป 20 บทเรียนต่อสัปดาห์ที่เราได้จัดเตรียมไว้ให้ตามความเหมาะสมกับทักษะที่คุณต้องการพัฒนาหรือปรับปรุงเพิ่มมากขึ้น

 • 3 เดือน
  3,465
  AUD
  84,753.90
  THB
 • 6 เดือน
  6,750
  AUD
  165,105.00
  THB
 • 9 เดือน
  10,161
  AUD
  248,538.06
  THB

 • 3 เดือน
  3,360.00
  AUD
  82,185.60
  THB
 • 6 เดือน
  6,720.00
  AUD
  164,371.20
  THB
 • 9 เดือน
  10,080.00
  AUD
  246,556.80
  THB
 • 3 เดือน
  2,600.00
  AUD
  63,596.00
  THB
 • 6 เดือน
  5,200.00
  AUD
  127,192.00
  THB
 • 9 เดือน
  9,100.00
  AUD
  222,586.00
  THB
New Zealand

จำนวนบทเรียน 28 บทเรียน ต่อสัปดาห์ เส้นทางความสำเร็จของคุณ ที่จะพัฒนาทักษาะความรู้  ความสามารถด้านภาษา ให้คุณมีความมั่นใจมากขึ้น สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดีเยี่ยมครบทุกทักษะ ทั้งฟัง พูด อ่าน เขียน

 • 3 เดือน
  4,050
  NZD
  91,570.50
  THB
 • 6 เดือน
  7,920
  NZD
  179,071.20
  THB
 • 9 เดือน
  11,880
  NZD
  268,606.80
  THB

จำนวนบทเรียน 24 บทเรียนต่อสัปดาห์ โดยสามารถลงเรียนเพิ่มเติมอีก 4 บทเรียนต่อสัปดาห์ จากจำนวนบทเรียนทั่วไป 20 บทเรียนต่อสัปดาห์ที่เราได้จัดเตรียมไว้ให้ตามความเหมาะสมกับทักษะที่คุณต้องการพัฒนาหรือปรับปรุงเพิ่มมากขึ้น

 • 3 เดือน
  3,780
  NZD
  85,465.80
  THB
 • 6 เดือน
  7,380
  NZD
  166,861.80
  THB
 • 9 เดือน
  11,070
  NZD
  250,292.70
  THB
United States

 

 

 

 • 3 เดือน
  2,940.00
  USD
  97,049.40
  THB
 • 6 เดือน
  5,712.00
  USD
  188,553.12
  THB
 • 9 เดือน
  8,460.00
  USD
  279,264.60
  THB
 • 3 เดือน
  1,800
  USD
  59,418.00
  THB
 • 6 เดือน
  3,360
  USD
  110,913.60
  THB
 • 9 เดือน
  4,680
  USD
  154,486.80
  THB
United Kingdom

หลักสูตรภาษาอังกฤษเข้มข้นของเราเป็นหนึ่งในหลักสูตรที่มีคนนิยมเรียนมากที่สุดในทั้งห้าวิทยาลัย หลักสูตรนี้ความสมดุลของชั่วโมงของการศึกษาเพื่อเพิ่มความคล่องแคล่วในช่วงเวลาสั้นของเวลา นอกเหนือจากชั่วโมงภาษาอังกฤษทั่วไปที่คุณจะสามารถเลือกจากช่วงของกลุ่มผลประโยชน์พิเศษ

 • 3 เดือน
  2,794
  GBP
  119,667.02
  THB
 • 6 เดือน
  5,376
  GBP
  230,254.08
  THB
 • 9 เดือน
  8,064
  GBP
  345,381.12
  THB