ค้นหาหลักสูตรเรียนต่อต่างประเทศ ศึกษาต่อต่างประเทศ

United States

 • 3 เดือน
  2,460.00
  USD
  81,204.60
  THB
 • 6 เดือน
  4,800
  USD
  158,448.00
  THB
 • 9 เดือน
  7,020
  USD
  231,730.20
  THB

หลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไป Semi Intensive English Course

ถ้าคุณสนใจในการเรียนภาษาอังกฤษที่ให้คุณมีเวลาสำหรับการเที่ยวชมในนอกเหนือจากการเรียนในชั้นเรียน หลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไปจัดเตรียมให้คุณทั้งสองด้านพร้อมกันทั้งเรียนในห้อง และท่องเที่ยวไปยังที่ต่างๆ...

 • 4 เดือน
  5,640
  USD
  186,176.40
  THB
 • 6 เดือน
  8,189
  USD
  270,318.89
  THB
 • 9 เดือน
  12,283
  USD
  405,461.83
  THB

หลักสูตรเรียนภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น เรียนภาษาอังกฤษแบบเร่งรัด เป็นหลักสูตรที่ได้รับความนิยมมากที่สุดของ Kaplan International English หลักสูตรประกอบด้วยการเรียนภาษาอังกฤษแบบทั่วไป วิชาเลือก และการเรียนรู้ด้วยตนเอง...

 • 4 เดือน
  6,600
  USD
  217,866.00
  THB
 • 6 เดือน
  9,000
  USD
  297,090.00
  THB
 • 9 เดือน
  13,500
  USD
  445,635.00
  THB

 • 3 เดือน
  3,480
  USD
  114,874.80
  THB
 • 6 เดือน
  5,520
  USD
  182,215.20
  THB
 • 9 เดือน
  8,280
  USD
  273,322.80
  THB
United Kingdom

LSI

 • 3 เดือน
  2,580
  GBP
  110,501.40
  THB
 • 6 เดือน
  4,560
  GBP
  195,304.80
  THB
 • 9 เดือน
  6,840
  GBP
  292,957.20
  THB

LSI

 • 3 เดือน
  2,580
  GBP
  110,501.40
  THB
 • 6 เดือน
  4,560
  GBP
  195,304.80
  THB
 • 9 เดือน
  6,840
  GBP
  292,957.20
  THB

 • 3 เดือน
  2,580
  GBP
  110,501.40
  THB
 • 6 เดือน
  4,560
  GBP
  195,304.80
  THB
 • 9 เดือน
  6,840
  GBP
  292,957.20
  THB

 • 3 เดือน
  2,580
  GBP
  110,501.40
  THB
 • 6 เดือน
  4,560
  GBP
  195,304.80
  THB
 • 9 เดือน
  6,840
  GBP
  292,957.20
  THB
Canada

LSI

 • 3 เดือน
  3,000
  CAD
  76,320.00
  THB
 • 6 เดือน
  5,400
  CAD
  137,376.00
  THB
 • 9 เดือน
  8,100
  CAD
  206,064.00
  THB

LSI

 • 3 เดือน
  3,000
  CAD
  76,320.00
  THB
 • 6 เดือน
  5,400
  CAD
  137,376.00
  THB
 • 9 เดือน
  8,100
  CAD
  206,064.00
  THB