ค้นหาหลักสูตรเรียนต่อต่างประเทศ ศึกษาต่อต่างประเทศ

United States

St Giles International ? London Highgate

 

 

 

 • 3 เดือน
  3,041
  USD
  100,383.41
  THB
 • 6 เดือน
  3,830
  USD
  126,428.30
  THB
 • 9 เดือน
  5,645
  USD
  186,341.45
  THB

FLS International

 • 3 เดือน
  3,780
  USD
  124,777.80
  THB
 • 6 เดือน
  7,110
  USD
  234,701.10
  THB
 • 9 เดือน
  10,125
  USD
  334,226.25
  THB
 • 3 เดือน
  3,420
  USD
  112,894.20
  THB
 • 6 เดือน
  6,480
  USD
  213,904.80
  THB
 • 9 เดือน
  9,180
  USD
  303,031.80
  THB
 • 3 เดือน
  3,060.00
  USD
  101,010.60
  THB
 • 6 เดือน
  560.00
  USD
  18,485.60
  THB
 • 9 เดือน
  8,460.00
  USD
  279,264.60
  THB
Australia

 • 3 เดือน
  3,360
  AUD
  82,185.60
  THB
 • 6 เดือน
  6,720
  AUD
  164,371.20
  THB
 • 9 เดือน
  10,080
  AUD
  246,556.80
  THB
 • 3 เดือน
  3,120
  AUD
  76,315.20
  THB
 • 6 เดือน
  6,240
  AUD
  152,630.40
  THB
 • 9 เดือน
  9,360
  AUD
  228,945.60
  THB

 • 3 เดือน
  3,060.00
  AUD
  74,847.60
  THB
 • 6 เดือน
  560.00
  AUD
  13,697.60
  THB
 • 9 เดือน
  8,460.00
  AUD
  206,931.60
  THB

 • 3 เดือน
  2,925
  AUD
  71,545.50
  THB
 • 6 เดือน
  4,680
  AUD
  114,472.80
  THB
 • 9 เดือน
  7,020
  AUD
  171,709.20
  THB
United Kingdom

 • 3 เดือน
  2,040
  GBP
  87,373.20
  THB
 • 6 เดือน
  4,080
  GBP
  174,746.40
  THB
 • 9 เดือน
  6,120
  GBP
  262,119.60
  THB