ค้นหาหลักสูตรเรียนต่อต่างประเทศ ศึกษาต่อต่างประเทศ

Australia

 

 

 • 3 เดือน
  2,820
  AUD
  68,977.20
  THB
 • 6 เดือน
  5,640
  AUD
  137,954.40
  THB
 • 9 เดือน
  8,460
  AUD
  206,931.60
  THB

 

 

 • 3 เดือน
  2,400
  AUD
  58,704.00
  THB
 • 6 เดือน
  4,800
  AUD
  117,408.00
  THB
 • 9 เดือน
  7,200
  AUD
  176,112.00
  THB

 

 

 • 3 เดือน
  1,980
  AUD
  48,430.80
  THB
 • 6 เดือน
  3,960
  AUD
  96,861.60
  THB
 • 9 เดือน
  5,940
  AUD
  145,292.40
  THB

 

 

 • 3 เดือน
  2,460
  AUD
  60,171.60
  THB
 • 6 เดือน
  4,920
  AUD
  120,343.20
  THB
 • 9 เดือน
  7,380
  AUD
  180,514.80
  THB

 • 3 เดือน
  2,640
  AUD
  64,574.40
  THB
 • 6 เดือน
  5,280
  AUD
  129,148.80
  THB
 • 9 เดือน
  7,920
  AUD
  193,723.20
  THB
 • 3 เดือน
  3,000
  AUD
  73,380.00
  THB
 • 6 เดือน
  5,760
  AUD
  140,889.60
  THB
 • 9 เดือน
  8,640
  AUD
  211,334.40
  THB
New Zealand
United States

LASC Logo

 • 1 เดือน
  900
  USD
  29,709.00
  THB
 • 3 เดือน
  2,700
  USD
  89,127.00
  THB
 • 6 เดือน
  5,400
  USD
  178,254.00
  THB
 • 1 เดือน
  600
  USD
  19,806.00
  THB
 • 3 เดือน
  1,800
  USD
  59,418.00
  THB
 • 6 เดือน
  3,600
  USD
  118,836.00
  THB