ค้นหาหลักสูตรเรียนต่อต่างประเทศ ศึกษาต่อต่างประเทศ

United Kingdom

หลักสูตรนี้สำหรับคุณถ้าคุณต้องการที่จะพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษของคุณ ในขณะเดียวกันคุณยังจะมีเวลาว่างเพื่อทำงานหรือเที่ยวสนุก

 • 3 เดือน
  2,362
  GBP
  101,164.46
  THB
 • 6 เดือน
  4,378
  GBP
  187,509.74
  THB
 • 9 เดือน
  6,566
  GBP
  281,221.78
  THB

เนื้อหาหลักสูตร

09: 15-12: 05:เราทำงานร่วมกับ CourseBook ในช่วงสามบทเรียนแรกของวันที่ช่วยให้คุณสามารถปรับปรุงทักษะทั้งสี่หลัก - พูดการฟังการอ่านและการเขียน เช่นเดียวกับสี่ทักษะหลักเหล่านี้เรายังจะทำงานในพื้นที่สำคัญอื่น ๆ...

 • 3 เดือน
  3,960.00
  GBP
  169,606.80
  THB
 • 6 เดือน
  6,960.00
  GBP
  298,096.80
  THB
 • 9 เดือน
  10,080.00
  GBP
  431,726.40
  THB

เนื้อหาหลักสูตร

09: 15-12: 05:เราทำงานร่วมกับ CourseBook ในช่วงสามบทเรียนแรกของวันที่ช่วยให้คุณสามารถปรับปรุงทักษะทั้งสี่หลัก - พูดการฟังการอ่านและการเขียน เช่นเดียวกับสี่ทักษะหลักเหล่านี้เรายังจะทำงานในพื้นที่สำคัญอื่น ๆ...

 • 3 เดือน
  3,480.00
  GBP
  149,048.40
  THB
 • 6 เดือน
  6,120.00
  GBP
  262,119.60
  THB
 • 9 เดือน
  8,820.00
  GBP
  377,760.60
  THB

เนื้อหาหลักสูตร

09: 15-12: 05:เราทำงานร่วมกับ CourseBook ในช่วงสามบทเรียนแรกของวันที่ช่วยให้คุณสามารถปรับปรุงทักษะทั้งสี่หลัก - พูดการฟังการอ่านและการเขียน เช่นเดียวกับสี่ทักษะหลักเหล่านี้เรายังจะทำงานในพื้นที่สำคัญอื่น ๆ...

 • 3 เดือน
  3,000.00
  GBP
  128,490.00
  THB
 • 6 เดือน
  5,280.00
  GBP
  226,142.40
  THB
 • 9 เดือน
  7,560.00
  GBP
  323,794.80
  THB
Australia

 • 3 เดือน
  3,360
  AUD
  82,185.60
  THB
 • 6 เดือน
  6,720
  AUD
  164,371.20
  THB
 • 9 เดือน
  10,080
  AUD
  246,556.80
  THB
 • 3 เดือน
  2,600
  AUD
  63,596.00
  THB
 • 6 เดือน
  5,200
  AUD
  127,192.00
  THB
 • 9 เดือน
  9,100
  AUD
  222,586.00
  THB

 • 3 เดือน
  3,360
  AUD
  82,185.60
  THB
 • 6 เดือน
  6,720
  AUD
  164,371.20
  THB
 • 9 เดือน
  10,080
  AUD
  246,556.80
  THB
 • 3 เดือน
  3,120
  AUD
  76,315.20
  THB
 • 6 เดือน
  6,240
  AUD
  152,630.40
  THB
 • 9 เดือน
  9,360
  AUD
  228,945.60
  THB

 • 3 เดือน
  2,340
  AUD
  57,236.40
  THB
 • 6 เดือน
  4,680
  AUD
  114,472.80
  THB
 • 9 เดือน
  7,020
  AUD
  171,709.20
  THB
United States

Intensive 30 บทเรียน = 50นาที ต่อ 1 บทเรียน

 • 3 เดือน
  4,920
  USD
  162,409.20
  THB
 • 6 เดือน
  9,240
  USD
  305,012.40
  THB
 • 9 เดือน
  13,860
  USD
  457,518.60
  THB