ค้นหาหลักสูตรเรียนต่อต่างประเทศ ศึกษาต่อต่างประเทศ

United States

Intensive 30 บทเรียน = 50นาที ต่อ 1 บทเรียน

 • 3 เดือน
  4,920
  USD
  162,409.20
  THB
 • 6 เดือน
  9,240
  USD
  305,012.40
  THB
 • 9 เดือน
  13,860
  USD
  457,518.60
  THB

Intensive 30 บทเรียน = 50นาที ต่อ 1 บทเรียน

 • 3 เดือน
  4,920
  USD
  162,409.20
  THB
 • 6 เดือน
  9,240
  USD
  305,012.40
  THB
 • 9 เดือน
  13,860
  USD
  457,518.60
  THB

Semi Intensive 24 บทเรียน = 50นาที ต่อ 1 บทเรียน

 • 3 เดือน
  4,140
  USD
  136,661.40
  THB
 • 6 เดือน
  7,800
  USD
  257,478.00
  THB
 • 9 เดือน
  11,700
  USD
  386,217.00
  THB

Semi Intensive 20 บทเรียน = 50นาที ต่อ 1 บทเรียน

 • 3 เดือน
  3,960
  USD
  130,719.60
  THB
 • 6 เดือน
  7,560
  USD
  249,555.60
  THB
 • 9 เดือน
  11,340
  USD
  374,333.40
  THB

 • 3 เดือน
  2,460.00
  USD
  81,204.60
  THB
 • 6 เดือน
  3,720
  USD
  122,797.20
  THB
 • 9 เดือน
  5,220
  USD
  172,312.20
  THB

 • 3 เดือน
  1,845
  USD
  60,903.45
  THB
 • 6 เดือน
  4,680
  USD
  154,486.80
  THB
 • 9 เดือน
  6,840
  USD
  225,788.40
  THB
Australia

หลักสูตรนี้ให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาและการประยุกต์ใช้ทักษะภาษาที่เกี่ยวข้องกับการสอบ IELTS ความต้องการการทดสอบรวมทั้งคำศัพท์ไวยากรณ์การผลิตข้อความและการวิเคราะห์และการฟังและการพูด 3 สัปดาห์การทดสอบการปฏิบัติเต็มรูปแบบขึ้นอยู่กับการสอบ IELTS เอกสารที่ผ่านมาให้กรอบการประเมินที่มีประสิทธิภาพในการวัดความก้าวหน้าของนักเรียน

 • 12 สัปดาห์
  2,400
  AUD
  58,704.00
  THB

หลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไป General English

นักเรียนสามารถเข้าเรียนหลักสูตรนี้ได้ที่ระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษระหว่างระดับเริ่มต้นและระดับสูงสุดและคืบหน้าผ่านระดับต่างๆ โดยใช้วัสดุเสียงและภาษาธรรมดา...

 • 3 เดือน
  2,940
  AUD
  71,912.40
  THB
 • 6 เดือน
  5,520
  AUD
  135,019.20
  THB
 • 9 เดือน
  8,280
  AUD
  202,528.80
  THB

 • 3 เดือน
  3,360
  AUD
  82,185.60
  THB
 • 6 เดือน
  6,720
  AUD
  164,371.20
  THB
 • 9 เดือน
  10,080
  AUD
  246,556.80
  THB
 • 3 เดือน
  3,060
  AUD
  74,847.60
  THB
 • 6 เดือน
  6,120
  AUD
  149,695.20
  THB
 • 9 เดือน
  9,180
  AUD
  224,542.80
  THB