ค้นหาหลักสูตรเรียนต่อต่างประเทศ ศึกษาต่อต่างประเทศ

Australia

เรียนหลักสูตรภาอังกฤษ 20 คาบ + วิชาเลือก 4 คาบ วิชาเลือกเลือกได้ 1 ตัวต่อสัปดาห์ มีเฉพาะที่ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์เท่านั้น

 • 3 เดือน
  4,500
  AUD
  110,070.00
  THB
 • 6 เดือน
  8,760
  AUD
  214,269.60
  THB
 • 9 เดือน
  13,140
  AUD
  321,404.40
  THB

เรียน 23 ชั่วโมง 20 นาทีต่อสัปดาห์ คาบละ 50 นาที  นักศึกษาจะได้รับตารางเรียนวันปฐมนิเทศวันแรกเรียนภาษาอังกฤษทั่วไป 20 คาบ + วิชาเลือก 8 คาบ 

 • 3 เดือน
  2,868.00
  AUD
  70,151.28
  THB
 • 6 เดือน
  5,592.00
  AUD
  136,780.32
  THB
 • 9 เดือน
  8,388.00
  AUD
  205,170.48
  THB

หลักสูตรการเตรียมสอบ IELTS ได้รับการออกแบบเพื่อช่วยให้นักเรียนได้คะแนนที่พวกเขาต้องการที่จะเข้าสู่ TAFE หรือมหาวิทยาลัย นักเรียนได้เรียนรู้ทักษะการทดสอบในสี่ส่วนภาษาหลัก - ฟังการอ่านการเขียนและการพูด - ขึ้นอยู่กับหัวข้อที่เกี่ยวข้อง  ...

 • 3 เดือน
  2,640
  AUD
  64,574.40
  THB
 • 6 เดือน
  5,280
  AUD
  129,148.80
  THB
 • 9 เดือน
  7,920
  AUD
  193,723.20
  THB

หลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไป General English 20Hr

 • 3 เดือน
  3,024
  AUD
  73,967.04
  THB
 • 6 เดือน
  5,472
  AUD
  133,845.12
  THB
 • 9 เดือน
  8,208
  AUD
  200,767.68
  THB
 • 3 เดือน
  3,024
  AUD
  73,967.04
  THB
 • 6 เดือน
  5,472
  AUD
  133,845.12
  THB
 • 9 เดือน
  8,208
  AUD
  200,767.68
  THB
 • 3 เดือน
  2,340.00
  AUD
  57,236.40
  THB
 • 6 เดือน
  4,680.00
  AUD
  114,472.80
  THB
 • 9 เดือน
  7,020.00
  AUD
  171,709.20
  THB
New Zealand

เรียนภาษาอังกฤษ Super Intensive : 25 ชั่วโมง ต่อ สัปดาห์

เรียนเวลา 9.00น. - 15.30น. ห้องเรียนนักเรียนจะไม่เกิน 15 คน เปิดเรียนทุกวันจันทร์ของสัปดาห์

 • 3 เดือน
  3,660
  NZD
  82,752.60
  THB
 • 6 เดือน
  6,960
  NZD
  157,365.60
  THB
 • 9 เดือน
  10,440
  NZD
  236,048.40
  THB

เรียนภาษาอังกฤษ Intensive : 20 ชั่วโมง ต่อ สัปดาห์

เรียนเวลา 9.00น. - 14.15น. ห้องเรียนนักเรียนจะไม่เกิน 15 คน เปิดเรียนทุกวันจันทร์ของสัปดาห์

 • 3 เดือน
  3,480
  NZD
  78,682.80
  THB
 • 6 เดือน
  6,600
  NZD
  149,226.00
  THB
 • 9 เดือน
  9,900
  NZD
  223,839.00
  THB
United States

 • 3 เดือน
  1,710.00
  USD
  56,447.10
  THB
 • 6 เดือน
  3,420.00
  USD
  112,894.20
  THB
 • 9 เดือน
  5,130.00
  USD
  169,341.30
  THB

 • 3 เดือน
  1,710.00
  USD
  56,447.10
  THB
 • 6 เดือน
  3,420.00
  USD
  112,894.20
  THB
 • 9 เดือน
  5,130.00
  USD
  169,341.30
  THB