ค้นหาหลักสูตรเรียนต่อต่างประเทศ ศึกษาต่อต่างประเทศ

Australia

 • 3 เดือน
  3,360
  AUD
  82,185.60
  THB
 • 6 เดือน
  6,720
  AUD
  164,371.20
  THB
 • 9 เดือน
  10,080
  AUD
  246,556.80
  THB
 • 3 เดือน
  3,060
  AUD
  74,847.60
  THB
 • 6 เดือน
  6,120
  AUD
  149,695.20
  THB
 • 9 เดือน
  9,180
  AUD
  224,542.80
  THB

หลักสูตรภาษาอังกฤษ UFO Intensive English

 • 3 เดือน
  4,620
  AUD
  113,005.20
  THB
 • 6 เดือน
  9,000
  AUD
  220,140.00
  THB
 • 9 เดือน
  13,500
  AUD
  330,210.00
  THB
United States

 • 3 เดือน
  2,460.00
  USD
  81,204.60
  THB
 • 6 เดือน
  3,720
  USD
  122,797.20
  THB
 • 9 เดือน
  5,220
  USD
  172,312.20
  THB

 • 3 เดือน
  1,845
  USD
  60,903.45
  THB
 • 6 เดือน
  4,680
  USD
  154,486.80
  THB
 • 9 เดือน
  6,840
  USD
  225,788.40
  THB

 • 3 เดือน
  2,460.00
  USD
  81,204.60
  THB
 • 6 เดือน
  4,800.00
  USD
  158,448.00
  THB
 • 9 เดือน
  7,020.00
  USD
  231,730.20
  THB

 • 3 เดือน
  2,240
  USD
  73,942.40
  THB
 • 6 เดือน
  3,360
  USD
  110,913.60
  THB
 • 9 เดือน
  4,680
  USD
  154,486.80
  THB

 • 3 เดือน
  1,920
  USD
  63,379.20
  THB
 • 6 เดือน
  2,760
  USD
  91,107.60
  THB
 • 9 เดือน
  4,140
  USD
  136,661.40
  THB

 • 3 เดือน
  2,460.00
  USD
  81,204.60
  THB
 • 6 เดือน
  4,800
  USD
  158,448.00
  THB
 • 9 เดือน
  7,020
  USD
  231,730.20
  THB
Canada

St Giles International ? London Highgate

 • 3 เดือน
  2,927
  CAD
  74,462.88
  THB
 • 6 เดือน
  4,666
  CAD
  118,703.04
  THB
 • 9 เดือน
  6,739
  CAD
  171,440.16
  THB