ค้นหาหลักสูตรเรียนต่อต่างประเทศ ศึกษาต่อต่างประเทศ

United States

หลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไป General English Course

ถ้าคุณสนใจในการเรียนภาษาอังกฤษที่ให้คุณมีเวลาสำหรับการเที่ยวชมในนอกเหนือจากการเรียนในชั้นเรียน หลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไปจัดเตรียมให้คุณทั้งสองด้านพร้อมกันทั้งเรียนในห้อง และท่องเที่ยวไปยังที่ต่างๆ...

 • 4 เดือน
  4,720.00
  USD
  159,630.40
  THB
 • 6 เดือน
  6,555.00
  USD
  221,690.10
  THB
 • 9 เดือน
  9,075.00
  USD
  306,916.50
  THB

หลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไป General English Course

ถ้าคุณสนใจในการเรียนภาษาอังกฤษที่ให้คุณมีเวลาสำหรับการเที่ยวชมในนอกเหนือจากการเรียนในชั้นเรียน หลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไปจัดเตรียมให้คุณทั้งสองด้านพร้อมกันทั้งเรียนในห้อง และท่องเที่ยวไปยังที่ต่างๆ...

 • 4 เดือน
  4,720
  USD
  159,630.40
  THB
 • 6 เดือน
  6,555
  USD
  221,690.10
  THB
 • 9 เดือน
  9,075
  USD
  306,916.50
  THB

จำนวนบทเรียน 24 บทเรียนต่อสัปดาห์ โดยสามารถลงเรียนเพิ่มเติมอีก 4 บทเรียนต่อสัปดาห์ จากจำนวนบทเรียนทั่วไป 20 บทเรียนต่อสัปดาห์ที่เราได้จัดเตรียมไว้ให้ตามความเหมาะสมกับทักษะที่คุณต้องการพัฒนาหรือปรับปรุงเพิ่มมากขึ้น

 • 3 เดือน
  3,465.00
  USD
  117,186.30
  THB
 • 6 เดือน
  6,390.00
  USD
  216,109.80
  THB
 • 9 เดือน
  9,585.00
  USD
  324,164.70
  THB

oxford international group

เหมาะกับผู้เรียนที่ต้องการเรียนช่วงเช้าถึงเที่ยง เวลาเรียนไม่มาก และได้ท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ เรียนทั้งหมด 15 คาบ 15 ชั่วโมงต่อสัปดาห์  เวลาเรียน 9.30 – 12.45 น.

 • 3 เดือน
  2,419
  USD
  81,810.58
  THB
 • 6 เดือน
  4,620
  USD
  156,248.40
  THB
 • 9 เดือน
  6,728
  USD
  227,540.96
  THB
Australia

หลักสูตรภาษาอังกฤษ General English 20Hr

เรียน 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

 • 3 เดือน
  2,928.00
  AUD
  79,846.56
  THB
 • 6 เดือน
  5,280.00
  AUD
  143,985.60
  THB
 • 9 เดือน
  7,920.00
  AUD
  215,978.40
  THB

เรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษ 20 คาบ + วิชาเลือก 4 คาบ วิชาเลือกเลือกได้ 1 ตัวต่อสัปดาห์ มีเฉพาะที่ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์เท่านั้น

 • 3 เดือน
  3,780.00
  AUD
  103,080.60
  THB
 • 6 เดือน
  7,224.00
  AUD
  196,998.48
  THB
 • 9 เดือน
  10,836.00
  AUD
  295,497.72
  THB

เรียน 25 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ (20 ชั่วโมงในห้องเรียนบวกกับ 5 ชั่วโมง)

 • 3 เดือน
  3,060.00
  AUD
  83,446.20
  THB
 • 6 เดือน
  5,760.00
  AUD
  157,075.20
  THB
 • 9 เดือน
  8,460.00
  AUD
  230,704.20
  THB

นักเรียนจะได้เรียนและพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษทั้ง 4 ทักษะคือ ฟัง, พูด, อ่าน, เขียน เพื่อให้นักเรียนเกิดความคล่องแคล่วในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

 • 3 เดือน
  2,640.00
  AUD
  71,992.80
  THB
 • 6 เดือน
  5,280.00
  AUD
  143,985.60
  THB
 • 9 เดือน
  7,920.00
  AUD
  215,978.40
  THB
Canada

เรียนเต็มเวลา 24 บทเรียนต่อสัปดาห์

 • 3 เดือน
  2,976.00
  CAD
  80,292.48
  THB
 • 6 เดือน
  5,664.00
  CAD
  152,814.72
  THB
 • 9 เดือน
  8,496.00
  CAD
  229,222.08
  THB

จำนวนบทเรียน 20 บทเรียน ต่อสัปดาห์ พัฒนาทักษาะความรู้ความสามารถด้านภาษา ให้คุณมีความมั่นใจมากขึ้น สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดีเยี่ยมครบทุกทักษะ ทั้งฟัง พูด อ่าน เขียน

 • 3 เดือน
  3,186.00
  CAD
  85,958.28
  THB
 • 6 เดือน
  6,156.00
  CAD
  166,088.88
  THB
 • 9 เดือน
  9,234.00
  CAD
  249,133.32
  THB