ค้นหาหลักสูตรเรียนต่อต่างประเทศ ศึกษาต่อต่างประเทศ

Canada

 • 3 เดือน
  2,520
  CAD
  64,108.80
  THB
 • 6 เดือน
  5,040
  CAD
  128,217.60
  THB
 • 9 เดือน
  7,560
  CAD
  192,326.40
  THB
 • 3 เดือน
  2,880
  CAD
  73,267.20
  THB
 • 6 เดือน
  5,760
  CAD
  146,534.40
  THB
 • 9 เดือน
  8,640
  CAD
  219,801.60
  THB

 • 2 เดือน
  1,984
  CAD
  50,472.96
  THB
 • 4 เดือน
  3,776
  CAD
  96,061.44
  THB
 • 6 เดือน
  5,664
  CAD
  144,092.16
  THB
 • 2 เดือน
  2,400
  CAD
  61,056.00
  THB
 • 4 เดือน
  4,736
  CAD
  120,483.84
  THB
 • 6 เดือน
  7,104
  CAD
  180,725.76
  THB

 • 3 เดือน
  3,240
  CAD
  82,425.60
  THB
 • 6 เดือน
  6,120
  CAD
  155,692.80
  THB
 • 9 เดือน
  8,388
  CAD
  213,390.72
  THB
 • 3 เดือน
  2,796
  CAD
  71,130.24
  THB
 • 6 เดือน
  5,232
  CAD
  133,102.08
  THB
 • 9 เดือน
  7,308
  CAD
  185,915.52
  THB
United States

 • 3 เดือน
  3,684
  USD
  121,608.84
  THB
 • 6 เดือน
  7,008
  USD
  231,334.08
  THB
 • 9 เดือน
  9,972
  USD
  329,175.72
  THB
 • 3 เดือน
  3,012
  USD
  99,426.12
  THB
 • 6 เดือน
  5,760
  USD
  190,137.60
  THB
 • 9 เดือน
  7,812
  USD
  257,874.12
  THB

หลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไป Semi Intensive English Course

ถ้าคุณสนใจในการเรียนภาษาอังกฤษที่ให้คุณมีเวลาสำหรับการเที่ยวชมในนอกเหนือจากการเรียนในชั้นเรียน หลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไปจัดเตรียมให้คุณทั้งสองด้านพร้อมกันทั้งเรียนในห้อง และท่องเที่ยวไปยังที่ต่างๆ...

 • 4 เดือน
  5,640
  USD
  186,176.40
  THB
 • 6 เดือน
  8,189
  USD
  270,318.89
  THB
 • 9 เดือน
  12,283
  USD
  405,461.83
  THB
Australia

หลักสูตรเรียนภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น เรียนภาษาอังกฤษแบบเร่งรัด เป็นหลักสูตรที่ได้รับความนิยมมากที่สุดของ Lexis English หลักสูตรประกอบด้วยการเรียนภาษาอังกฤษแบบทั่วไป วิชาเลือก และการเรียนรู้ด้วยตัวเอง หลักสูตรนี้เป็นหนทางที่รวดเร็วที่สุดสำหรับนักเรียนที่จะสามารถฝึกใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่วครบทุกด้าน

 • 3 เดือน
  3,000
  AUD
  73,380.00
  THB
 • 6 เดือน
  5,760.00
  AUD
  140,889.60
  THB
 • 9 เดือน
  8,640.00
  AUD
  211,334.40
  THB