ค้นหาหลักสูตรเรียนต่อต่างประเทศ ศึกษาต่อต่างประเทศ

United States

Kaplan_logo

ถ้าคุณสนใจในการเรียนภาษาอังกฤษที่ให้คุณมีเวลาสำหรับการเที่ยวชมในนอกเหนือจากการเรียนในชั้นเรียน หลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไปจัดเตรียมให้คุณทั้งสองด้านพร้อมกันทั้งเรียนในห้อง และท่องเที่ยวไปยังที่ต่างๆ พร้อมกับความสำเร็จในการเรียนภาษาอังกฤษ

 • 7 เดือน
  6,875.00
  USD
  236,018.75
  THB
 • 10 เดือน
  9,900.00
  USD
  339,867.00
  THB
 • 1 ปี
  12,100.00
  USD
  415,393.00
  THB

Kaplan_logo

ถ้าคุณสนใจในการเรียนภาษาอังกฤษที่ให้คุณมีเวลาสำหรับการเที่ยวชมในนอกเหนือจากการเรียนในชั้นเรียน หลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไปจัดเตรียมให้คุณทั้งสองด้านพร้อมกันทั้งเรียนในห้อง และท่องเที่ยวไปยังที่ต่างๆ พร้อมกับความสำเร็จในการเรียนภาษาอังกฤษ

 

 

 

 • 7 เดือน
  6,875.00
  USD
  236,018.75
  THB
 • 10 เดือน
  9,900.00
  USD
  339,867.00
  THB
 • 1 ปี
  12,100.00
  USD
  415,393.00
  THB

จำนวนบทเรียน 24 บทเรียนต่อสัปดาห์ โดยสามารถลงเรียนเพิ่มเติมอีก 4 บทเรียนต่อสัปดาห์ จากจำนวนบทเรียนทั่วไป 20 บทเรียนต่อสัปดาห์ที่เราได้จัดเตรียมไว้ให้ตามความเหมาะสมกับทักษะที่คุณต้องการพัฒนาหรือปรับปรุงเพิ่มมากขึ้น

 

 

 

 • 3 เดือน
  3,465.00
  USD
  118,953.45
  THB
 • 6 เดือน
  6,390.00
  USD
  219,368.70
  THB
 • 9 เดือน
  9,585.00
  USD
  329,053.05
  THB

oxford international group

เหมาะกับผู้เรียนที่ต้องการเรียนช่วงเช้าถึงเที่ยง เวลาเรียนไม่มาก และได้ท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ เรียนทั้งหมด 15 คาบ 15 ชั่วโมงต่อสัปดาห์  เวลาเรียน 9.30 – 12.45 น.

 • 3 เดือน
  2,419
  USD
  83,044.27
  THB
 • 6 เดือน
  4,620
  USD
  158,604.60
  THB
 • 9 เดือน
  6,728
  USD
  230,972.24
  THB
Australia

Oxford House College

 • 3 เดือน
  2,928.00
  AUD
  76,215.84
  THB
 • 6 เดือน
  5,280.00
  AUD
  137,438.40
  THB
 • 9 เดือน
  7,920.00
  AUD
  206,157.60
  THB

เรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษ 20 คาบ + วิชาเลือก 4 คาบ วิชาเลือกเลือกได้ 1 ตัวต่อสัปดาห์ มีเฉพาะที่ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์เท่านั้น

 • 3 เดือน
  3,780.00
  AUD
  98,393.40
  THB
 • 6 เดือน
  7,224.00
  AUD
  188,040.72
  THB
 • 9 เดือน
  10,836.00
  AUD
  282,061.08
  THB

เรียน 25 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ (20 ชั่วโมงในห้องเรียนบวกกับ 5 ชั่วโมง)

 • 3 เดือน
  3,060.00
  AUD
  79,651.80
  THB
 • 6 เดือน
  5,736.00
  AUD
  149,308.08
  THB
 • 9 เดือน
  8,244.00
  AUD
  214,591.32
  THB

Australian Pacific college (APC)

นักเรียนจะได้เรียนและพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษทั้ง 4 ทักษะคือ ฟัง, พูด, อ่าน, เขียน เพื่อให้นักเรียนเกิดความคล่องแคล่วในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

 • 3 เดือน
  2,640.00
  AUD
  68,719.20
  THB
 • 6 เดือน
  5,280.00
  AUD
  137,438.40
  THB
 • 9 เดือน
  7,920.00
  AUD
  206,157.60
  THB
Canada

เรียนเต็มเวลา 24 บทเรียนต่อสัปดาห์

 • 3 เดือน
  2,976.00
  CAD
  76,185.60
  THB
 • 6 เดือน
  5,664.00
  CAD
  144,998.40
  THB
 • 9 เดือน
  8,496.00
  CAD
  217,497.60
  THB

จำนวนบทเรียน 20 บทเรียน ต่อสัปดาห์ พัฒนาทักษาะความรู้ความสามารถด้านภาษา ให้คุณมีความมั่นใจมากขึ้น สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดีเยี่ยมครบทุกทักษะ ทั้งฟัง พูด อ่าน เขียน

 • 3 เดือน
  3,186.00
  CAD
  81,561.60
  THB
 • 6 เดือน
  6,156.00
  CAD
  157,593.60
  THB
 • 9 เดือน
  9,234.00
  CAD
  236,390.40
  THB