ค้นหาหลักสูตรเรียนต่อต่างประเทศ ศึกษาต่อต่างประเทศ

Canada

เรียนเต็มเวลาแบบเข้มข้น 30 บทเรียนต่อสัปดาห์

 • 3 เดือน
  3,420
  CAD
  87,004.80
  THB
 • 6 เดือน
  6,576
  CAD
  167,293.44
  THB
 • 9 เดือน
  9,864
  CAD
  250,940.16
  THB

เรียนเต็มเวลา 24 บทเรียนต่อสัปดาห์

 • 3 เดือน
  2,976
  CAD
  75,709.44
  THB
 • 6 เดือน
  5,688
  CAD
  144,702.72
  THB
 • 9 เดือน
  8,316
  CAD
  211,559.04
  THB

จำนวนบทเรียน 30 บทเรียน ต่อสัปดาห์โดยสามารถลงเรียนเพิ่มเติมอีก 10 บทเรียนต่อสัปดาห์ จากจำนวนบทเรียนทั่วไป 20 บทเรียนต่อสัปดาห์ที่เราได้จัดเตรียมไว้ให้ตามความเหมาะสมกับทักษะที่คุณต้องการพัฒนาหรือปรับปรุงเพิ่มมากขึ้น

 • 3 เดือน
  3,465
  CAD
  88,149.60
  THB
 • 6 เดือน
  6,930
  CAD
  176,299.20
  THB
 • 9 เดือน
  10,395
  CAD
  264,448.80
  THB

จำนวนบทเรียน 24 บทเรียนต่อสัปดาห์ โดยสามารถลงเรียนเพิ่มเติมอีก 4 บทเรียนต่อสัปดาห์ จากจำนวนบทเรียนทั่วไป 20 บทเรียนต่อสัปดาห์ที่เราได้จัดเตรียมไว้ให้ตามความเหมาะสมกับทักษะที่คุณต้องการพัฒนาหรือปรับปรุงเพิ่มมากขึ้น

 • 3 เดือน
  3,105
  CAD
  78,991.20
  THB
 • 6 เดือน
  6,210
  CAD
  157,982.40
  THB
 • 9 เดือน
  9,315
  CAD
  236,973.60
  THB

จำนวนบทเรียน 20 บทเรียน ต่อสัปดาห์ พัฒนาทักษาะความรู้ความสามารถด้านภาษา ให้คุณมีความมั่นใจมากขึ้น สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดีเยี่ยมครบทุกทักษะ ทั้งฟัง พูด อ่าน เขียน

 • 3 เดือน
  3,078.00
  CAD
  78,304.32
  THB
 • 6 เดือน
  5,832.00
  CAD
  148,366.08
  THB
 • 9 เดือน
  8,748.00
  CAD
  222,549.12
  THB

เรียน 22.5 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ คาบละ 45 นาที เน้นฝึกภาษาอย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยให้มีการพัฒนาด้านภาษาได้อย่างรวดเร็ว

 • 3 เดือน
  2,850
  CAD
  72,504.00
  THB
 • 6 เดือน
  5,300
  CAD
  134,832.00
  THB
 • 9 เดือน
  7,950
  CAD
  202,248.00
  THB