ค้นหาหลักสูตรเรียนต่อต่างประเทศ ศึกษาต่อต่างประเทศ

Canada

 • 3 เดือน
  3,774
  CAD
  96,010.56
  THB
 • 6 เดือน
  7,140
  CAD
  181,641.60
  THB
 • 9 เดือน
  10,098
  CAD
  256,893.12
  THB
 • 3 เดือน
  3,519
  CAD
  89,523.36
  THB
 • 6 เดือน
  6,732
  CAD
  171,262.08
  THB
 • 9 เดือน
  9,639
  CAD
  245,216.16
  THB

เรียน 22.5 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ คาบละ 45 นาที เน้นฝึกภาษาอย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยให้มีการพัฒนาด้านภาษาได้อย่างรวดเร็ว

 • 3 เดือน
  2,950
  CAD
  75,048.00
  THB
 • 6 เดือน
  5,500
  CAD
  139,920.00
  THB
 • 9 เดือน
  8,250
  CAD
  209,880.00
  THB