ค้นหาหลักสูตรเรียนต่อต่างประเทศ ศึกษาต่อต่างประเทศ

United Kingdom

TLG

General English, IELTS, Academic English, Business English

มีภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น ให้ลงเรียนแบบ 15, 20, 25 และ 30 ชั่วโมงต่อสัปดาห์อีกด้วย

 • 3 เดือน
  3,264
  GBP
  139,797.12
  THB
 • 6 เดือน
  6,336
  GBP
  271,370.88
  THB
 • 9 เดือน
  8,064
  GBP
  345,381.12
  THB

General English, IELTS, Academic English, Business English

มีภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น ให้ลงเรียนแบบ 15, 20, 25 และ 30 ชั่วโมงต่อสัปดาห์อีกด้วย

 • 3 เดือน
  2,784
  GBP
  119,238.72
  THB
 • 6 เดือน
  5,376
  GBP
  230,254.08
  THB
 • 9 เดือน
  6,804
  GBP
  291,415.32
  THB

General English, IELTS, Academic English, Business English

มีภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น ให้ลงเรียนแบบ 15, 20, 25 และ 30 ชั่วโมงต่อสัปดาห์อีกด้วย

 • 3 เดือน
  2,304
  GBP
  98,680.32
  THB
 • 6 เดือน
  4,416
  GBP
  189,137.28
  THB
 • 9 เดือน
  5,544
  GBP
  237,449.52
  THB

Birmingham City University - Birmingham

ในชั้นเรียน pre-sessional ของคุณคุณจะได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษทั่วไปและจะได้รับการแนะนำให้รู้จักกับภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ คุณจะได้ฝึกการเขียนการอ่านไวยากรณ์การฟังและการพูดที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ นอกจากนี้คุณยังจะแช่งทำโครงการเล็กๆและมีโอกาสที่จะหาข้อมูลเกี่ยวกับวัฒนธรรมและสังคมอังกฤษ ด้านล่างนี้เป็นบทสรุปของเงื่อนไขการสมัครและค่าใช้จ่าย