ค้นหาหลักสูตรเรียนต่อต่างประเทศ ศึกษาต่อต่างประเทศ

United Kingdom

LSI

 • 3 เดือน
  2,580
  GBP
  110,501.40
  THB
 • 6 เดือน
  4,560
  GBP
  195,304.80
  THB
 • 9 เดือน
  6,840
  GBP
  292,957.20
  THB

 • 3 เดือน
  2,040
  GBP
  87,373.20
  THB
 • 6 เดือน
  4,080
  GBP
  174,746.40
  THB
 • 9 เดือน
  6,120
  GBP
  262,119.60
  THB
 • 3 เดือน
  1,440
  GBP
  61,675.20
  THB
 • 6 เดือน
  2,880
  GBP
  123,350.40
  THB
 • 9 เดือน
  4,320
  GBP
  185,025.60
  THB

หลักสูตรภาษาอังกฤษเข้มข้นของเราเป็นหนึ่งในหลักสูตรที่มีคนนิยมเรียนมากที่สุดในทั้งห้าวิทยาลัย หลักสูตรนี้ความสมดุลของชั่วโมงของการศึกษาเพื่อเพิ่มความคล่องแคล่วในช่วงเวลาสั้นของเวลา นอกเหนือจากชั่วโมงภาษาอังกฤษทั่วไปที่คุณจะสามารถเลือกจากช่วงของกลุ่มผลประโยชน์พิเศษ

 • 3 เดือน
  2,880
  GBP
  123,350.40
  THB
 • 6 เดือน
  5,040
  GBP
  215,863.20
  THB
 • 9 เดือน
  7,398
  GBP
  316,856.34
  THB

หลักสูตรนี้สำหรับคุณถ้าคุณต้องการที่จะพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษของคุณ ในขณะเดียวกันคุณยังจะมีเวลาว่างเพื่อทำงานหรือเที่ยวสนุก

 • 3 เดือน
  2,394
  GBP
  102,535.02
  THB
 • 6 เดือน
  4,104
  GBP
  175,774.32
  THB
 • 9 เดือน
  6,156
  GBP
  263,661.48
  THB

 • 3 เดือน
  3,840
  GBP
  164,467.20
  THB
 • 4 เดือน
  5,120
  GBP
  219,289.60
  THB
 • 5 เดือน
  6,400
  GBP
  274,112.00
  THB
 • 3 เดือน
  2,655
  GBP
  113,713.65
  THB
 • 4 เดือน
  4,410
  GBP
  188,880.30
  THB
 • 5 เดือน
  6,345
  GBP
  271,756.35
  THB

Regent English Language Training

 • 3 เดือน
  3,744.00
  GBP
  160,355.52
  THB
 • 6 เดือน
  7,488.00
  GBP
  320,711.04
  THB
 • 9 เดือน
  11,232.00
  GBP
  481,066.56
  THB

จำนวนบทเรียน 30 บทเรียน ต่อสัปดาห์ เส้นทางความสำเร็จของคุณ ที่จะพัฒนาทักษาะความรู้  ความสามารถด้านภาษา ให้คุณมีความมั่นใจมากขึ้น สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดีเยี่ยมครบทุกทักษะ ทั้งฟัง พูด อ่าน เขียน

 • 3 เดือน
  2,835
  GBP
  121,423.05
  THB
 • 6 เดือน
  5,670
  GBP
  242,846.10
  THB
 • 9 เดือน
  8,505
  GBP
  364,269.15
  THB

จำนวนบทเรียน 20 บทเรียน ต่อสัปดาห์ เส้นทางความสำเร็จของคุณ ที่จะพัฒนาทักษาะความรู้  ความสามารถด้านภาษา ให้คุณมีความมั่นใจมากขึ้น สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดีเยี่ยมครบทุกทักษะ ทั้งฟัง พูด อ่าน เขียน

 • 3 เดือน
  2,340
  GBP
  100,222.20
  THB
 • 6 เดือน
  4,680
  GBP
  200,444.40
  THB
 • 9 เดือน
  7,020
  GBP
  300,666.60
  THB