ค้นหาหลักสูตรเรียนต่อต่างประเทศ ศึกษาต่อต่างประเทศ

United Kingdom

เรียน 28 คาบ 22.5 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ คาบละ 50 นาที เน้นฝึกภาษาอย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยให้มีการพัฒนาด้านภาษาได้อย่างรวดเร็ว

 • 3 เดือน
  3,120
  GBP
  133,629.60
  THB
 • 6 เดือน
  5,280
  GBP
  226,142.40
  THB
 • 9 เดือน
  7,920
  GBP
  339,213.60
  THB

เรียน 20 คาบ 15 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ เรียน 4 คาบต่อวัน คาบละ 50 นาที ไม่ว่าจะช่วงเช้าหรือช่วงบ่าย นักเรียนจะมีเวลาพักผ่อนและท่องเที่ยวสถานที่ต่างๆ

 • 3 เดือน
  1,680
  GBP
  71,954.40
  THB
 • 6 เดือน
  3,192
  GBP
  136,713.36
  THB
 • 9 เดือน
  4,536
  GBP
  194,276.88
  THB