ค้นหาหลักสูตรเรียนต่อต่างประเทศ ศึกษาต่อต่างประเทศ

United Kingdom

Kaplan_logo

หลักสูตรเรียนภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น เรียนภาษาอังกฤษแบบเร่งรัด เป็นหลักสูตรที่ได้รับความนิยมมากที่สุดของ Kaplan International English หลักสูตรประกอบด้วยการเรียนภาษาอังกฤษแบบทั่วไป วิชาเลือก และการเรียนรู้ด้วยตัวเอง หลักสูตรนี้เป็นหนทางที่รวดเร็วที่สุดสำหรับนักเรียนที่จะสามารถฝึกใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่วครบทุกด้าน

 • 3 เดือน
  3,960
  GBP
  169,606.80
  THB
 • 6 เดือน
  7,440
  GBP
  318,655.20
  THB
 • 9 เดือน
  11,160
  GBP
  477,982.80
  THB

เรียนภาษาอังกฤษแบบทั่วไป General English course ถ้าคุณสนใจในการเรียนภาษาอังกฤษที่ให้คุณมีเวลาสำหรับการเที่ยวชมในนอกเหนือจากการเรียนในชั้นเรียน หลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไปจัดเตรียมให้คุณทั้งสองด้านพร้อมกันทั้งเรียนในห้อง และท่องเที่ยวไปยังที่ต่างๆ พร้อมกับความสำเร็จในการเรียนภาษาอังกฤษ

 • 3 เดือน
  2,544
  GBP
  108,959.52
  THB
 • 6 เดือน
  4,400
  GBP
  188,452.00
  THB
 • 9 เดือน
  6,800
  GBP
  291,244.00
  THB

Liverpool International Language Academy - Liverpool

 • 3 เดือน
  2,340
  GBP
  100,222.20
  THB
 • 6 เดือน
  4,560
  GBP
  195,304.80
  THB
 • 9 เดือน
  6,840
  GBP
  292,957.20
  THB
 • 3 เดือน
  2,340
  GBP
  100,222.20
  THB
 • 6 เดือน
  4,560
  GBP
  195,304.80
  THB
 • 9 เดือน
  6,840
  GBP
  292,957.20
  THB

หลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไปพลัสของเราเป็นหลักสูตรที่รวมภาษาอังกฤษทั่วไปและหลักสูตรพลัสของเราอีกหกหลักสูตร...

 • 3 เดือน
  2,100
  GBP
  89,943.00
  THB
 • 6 เดือน
  4,080
  GBP
  174,746.40
  THB
 • 9 เดือน
  6,120
  GBP
  262,119.60
  THB