ค้นหาหลักสูตรเรียนต่อต่างประเทศ ศึกษาต่อต่างประเทศ

United Kingdom

East London School of English

หลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไป

เราเสนอตัวเลือกต่อไปนี้สำหรับการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในกรุงลอนดอน:

 • 40 คาบเรียน (30 ชั่วโมง) ต่อสัปดาห์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไปซุปเปอร์เข้ม)
 • 30 คาบเรียน (22.5 ชั่วโมง) ต่อสัปดาห์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไปแบบเข้มข้น
 • ...
 • 3 เดือน
  2,532
  GBP
  108,445.56
  THB
 • 5 เดือน
  4,320.00
  GBP
  185,025.60
  THB
 • 6 เดือน
  6,480.00
  GBP
  277,538.40
  THB

 • 3 เดือน
  2,580
  GBP
  110,501.40
  THB
 • 6 เดือน
  4,560
  GBP
  195,304.80
  THB
 • 9 เดือน
  6,840
  GBP
  292,957.20
  THB

 • 3 เดือน
  2,580
  GBP
  110,501.40
  THB
 • 6 เดือน
  4,560
  GBP
  195,304.80
  THB
 • 9 เดือน
  6,840
  GBP
  292,957.20
  THB

 • 3 เดือน
  4,765
  GBP
  204,084.95
  THB
 • 7 เดือน
  8,685
  GBP
  371,978.55
  THB
 • 9 เดือน
  12,520
  GBP
  536,231.60
  THB

 • 3 เดือน
  3,150
  GBP
  134,914.50
  THB
 • 6 เดือน
  6,300
  GBP
  269,829.00
  THB
 • 9 เดือน
  9,450
  GBP
  404,743.50
  THB
 • 3 เดือน
  2,520
  GBP
  107,931.60
  THB
 • 6 เดือน
  5,040
  GBP
  215,863.20
  THB
 • 9 เดือน
  7,560
  GBP
  323,794.80
  THB

 • 3 เดือน
  3,660
  GBP
  156,757.80
  THB
 • 6 เดือน
  6,240
  GBP
  267,259.20
  THB
 • 9 เดือน
  9,180
  GBP
  393,179.40
  THB
 • 3 เดือน
  2,880
  GBP
  123,350.40
  THB
 • 6 เดือน
  5,280
  GBP
  226,142.40
  THB
 • 9 เดือน
  7,560
  GBP
  323,794.80
  THB
 • 3 เดือน
  2,220
  GBP
  95,082.60
  THB
 • 6 เดือน
  3,960
  GBP
  169,606.80
  THB
 • 9 เดือน
  5,580
  GBP
  238,991.40
  THB
 • 3 เดือน
  2,460
  GBP
  105,361.80
  THB
 • 6 เดือน
  4,320
  GBP
  185,025.60
  THB
 • 9 เดือน
  6,300
  GBP
  269,829.00
  THB