ค้นหาหลักสูตรเรียนต่อต่างประเทศ ศึกษาต่อต่างประเทศ

United Kingdom

Oxford House College ? London

 • 3 เดือน
  2,880
  GBP
  123,350.40
  THB
 • 6 เดือน
  5,280
  GBP
  226,142.40
  THB
 • 9 เดือน
  7,560
  GBP
  323,794.80
  THB
 • 3 เดือน
  2,460
  GBP
  105,361.80
  THB
 • 6 เดือน
  4,320
  GBP
  185,025.60
  THB
 • 9 เดือน
  6,300
  GBP
  269,829.00
  THB

 London-Study-Centre

 • 3 เดือน
  1,683
  GBP
  72,082.89
  THB
 • 6 เดือน
  2,644
  GBP
  113,242.52
  THB
 • 9 เดือน
  3,511
  GBP
  150,376.13
  THB
 • 3 เดือน
  1,199
  GBP
  51,353.17
  THB
 • 6 เดือน
  1,891
  GBP
  80,991.53
  THB
 • 9 เดือน
  2,516
  GBP
  107,760.28
  THB
 • 3 เดือน
  1,415
  GBP
  60,604.45
  THB
 • 6 เดือน
  2,227
  GBP
  95,382.41
  THB
 • 9 เดือน
  2,958
  GBP
  126,691.14
  THB

 • 3 เดือน
  4,140
  GBP
  177,316.20
  THB
 • 6 เดือน
  7,080
  GBP
  303,236.40
  THB
 • 9 เดือน
  10,260
  GBP
  439,435.80
  THB
 • 3 เดือน
  2,928
  GBP
  125,406.24
  THB
 • 6 เดือน
  5,184
  GBP
  222,030.72
  THB
 • 9 เดือน
  7,344
  GBP
  314,543.52
  THB

General English

หลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไป

หลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไปให้ความรู้ทางภาษาและพัฒนาความเชื่อมั่นของคุณ โปรแกรมนี้จะช่วยให้คุณเพื่อฝึกทักษะภาษาของคุณโดยเฉพาะอย่างยิ่งการพูดและการเขียน...

 • 3 เดือน
  2,784
  GBP
  119,238.72
  THB
 • 6 เดือน
  4,992
  GBP
  213,807.36
  THB
 • 9 เดือน
  7,488
  GBP
  320,711.04
  THB
 • 3 เดือน
  2,304
  GBP
  98,680.32
  THB
 • 6 เดือน
  3,874
  GBP
  165,923.42
  THB
 • 9 เดือน
  6,192
  GBP
  265,203.36
  THB

 • 3 เดือน
  4,440
  GBP
  190,165.20
  THB
 • 6 เดือน
  7,920
  GBP
  339,213.60
  THB
 • 9 เดือน
  11,880
  GBP
  508,820.40
  THB