ค้นหาหลักสูตรเรียนต่อต่างประเทศ ศึกษาต่อต่างประเทศ

United Kingdom

General English

หลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไป

หลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไปให้ความรู้ทางภาษาและพัฒนาความเชื่อมั่นของคุณ โปรแกรมนี้จะช่วยให้คุณเพื่อฝึกทักษะภาษาของคุณโดยเฉพาะอย่างยิ่งการพูดและการเขียน...

 • 3 เดือน
  3,168
  GBP
  135,685.44
  THB
 • 6 เดือน
  5,760
  GBP
  246,700.80
  THB
 • 9 เดือน
  8,640
  GBP
  370,051.20
  THB

หลักสูตรเรียนภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น เรียนภาษาอังกฤษแบบเร่งรัด เป็นหลักสูตรที่ได้รับความนิยมมากที่สุดของ Kaplan International English หลักสูตรประกอบด้วยการเรียนภาษาอังกฤษแบบทั่วไป วิชาเลือก และการเรียนรู้ด้วยตัวเอง หลักสูตรนี้เป็นหนทางที่รวดเร็วที่สุดสำหรับนักเรียนที่จะสามารถฝึกใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่วครบทุกด้าน

 • 3 เดือน
  3,456
  GBP
  148,020.48
  THB
 • 6 เดือน
  6,720
  GBP
  287,817.60
  THB
 • 9 เดือน
  10,080
  GBP
  431,726.40
  THB

ถ้าคุณสนใจในการเรียนภาษาอังกฤษที่ให้คุณมีเวลาสำหรับการเที่ยวชมในนอกเหนือจากการเรียนในชั้นเรียน หลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไปจัดเตรียมให้คุณทั้งสองด้านพร้อมกันทั้งเรียนในห้อง และท่องเที่ยวไปยังที่ต่างๆ พร้อมกับความสำเร็จในการเรียนภาษาอังกฤษ

 • 3 เดือน
  2,688
  GBP
  115,127.04
  THB
 • 6 เดือน
  5,184
  GBP
  222,030.72
  THB
 • 9 เดือน
  7,776
  GBP
  333,046.08
  THB

London School of Commerce (LSC)

ระยะเวลาเรียน : 3 ปี

ค่าเรียน 2015 : 22,950 ปอนด์

 

Requirements

- จบปริญญาโทสาขาที่เกี่ยวข้อง

- IELTS for UKVI overall 6.5 ไม่มีแบนด์ใด ต่ำกว่า 6.0

 

...

 • 3 เดือน
  2,736
  GBP
  117,182.88
  THB
 • 6 เดือน
  4,704
  GBP
  201,472.32
  THB
 • 9 เดือน
  6,768
  GBP
  289,873.44
  THB

จำนวนบทเรียน 30 บทเรียน ต่อสัปดาห์, 6 บทเรียนต่อวัน

หลักสูตรภาษาอังกฤษเข้มข้น จะช่วยพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในทุกๆด้าน เพื่อเป็นการปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษในช่วงเริ่มต้นให้มีพื้นฐานและทักษะภาษาอังกฤษที่ดี

 • 3 เดือน
  2,820
  GBP
  120,780.60
  THB
 • 6 เดือน
  4,800.00
  GBP
  205,584.00
  THB
 • 9 เดือน
  7,200.00
  GBP
  308,376.00
  THB

จำนวนบทเรียน 20 บทเรียน ต่อสัปดาห์, 4 บทเรียนต่อวัน หลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไป จะช่วยพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในทุกๆด้าน เพื่อเป็นการปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษในช่วงเริ่มต้นให้มีพื้นฐานและทักษะภาษาอังกฤษที่ดี

 • 3 เดือน
  2,340
  GBP
  100,222.20
  THB
 • 6 เดือน
  4,080.00
  GBP
  174,746.40
  THB
 • 9 เดือน
  6,120.00
  GBP
  262,119.60
  THB

จำนวนบทเรียน 30 บทเรียน ต่อสัปดาห์, 6 บทเรียนต่อวัน

หลักสูตรภาษาอังกฤษเข้มข้น จะช่วยพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในทุกๆด้าน เพื่อเป็นการปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษในช่วงเริ่มต้นให้มีพื้นฐานและทักษะภาษาอังกฤษที่ดี

 • 3 เดือน
  2,820
  GBP
  120,780.60
  THB
 • 6 เดือน
  4,800
  GBP
  205,584.00
  THB
 • 9 เดือน
  7,200
  GBP
  308,376.00
  THB

จำนวนบทเรียน 20 บทเรียน ต่อสัปดาห์, 4 บทเรียนต่อวัน หลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไป จะช่วยพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในทุกๆด้าน เพื่อเป็นการปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษในช่วงเริ่มต้นให้มีพื้นฐานและทักษะภาษาอังกฤษที่ดี

 • 3 เดือน
  2,340
  GBP
  100,222.20
  THB
 • 6 เดือน
  4,080
  GBP
  174,746.40
  THB
 • 9 เดือน
  6,120
  GBP
  262,119.60
  THB

หลักสูตรนี้สำหรับคุณถ้าคุณต้องการที่จะพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษของคุณ ในขณะเดียวกันคุณยังจะมีเวลาว่างเพื่อทำงานหรือเที่ยวสนุก

 • 3 เดือน
  2,457
  GBP
  105,233.31
  THB
 • 6 เดือน
  4,392
  GBP
  188,109.36
  THB
 • 9 เดือน
  6,588
  GBP
  282,164.04
  THB