ค้นหาหลักสูตรเรียนต่อต่างประเทศ ศึกษาต่อต่างประเทศ

United Kingdom

หลักสูตรภาษาอังกฤษเข้มข้นของเราเป็นหนึ่งในหลักสูตรที่มีคนนิยมเรียนมากที่สุดในทั้งห้าวิทยาลัย หลักสูตรนี้ความสมดุลของชั่วโมงของการศึกษาเพื่อเพิ่มความคล่องแคล่วในช่วงเวลาสั้นของเวลา นอกเหนือจากชั่วโมงภาษาอังกฤษทั่วไปที่คุณจะสามารถเลือกจากช่วงของกลุ่มผลประโยชน์พิเศษ

 • 3 เดือน
  3,042
  GBP
  130,288.86
  THB
 • 6 เดือน
  5,202
  GBP
  222,801.66
  THB
 • 9 เดือน
  7,560
  GBP
  323,794.80
  THB

เรียน 20 คาบ 15 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ เรียน 4 คาบต่อวัน คาบละ 50 นาที ไม่ว่าจะช่วงเช้าหรือช่วงบ่าย นักเรียนจะมีเวลาพักผ่อนและท่องเที่ยวสถานที่ต่างๆ

 • 3 เดือน
  2,760
  GBP
  118,210.80
  THB
 • 6 เดือน
  5,160
  GBP
  221,002.80
  THB
 • 9 เดือน
  7,740
  GBP
  331,504.20
  THB

เรียน 28 คาบ 22.5 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ คาบละ 50 นาที เน้นฝึกภาษาอย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยให้มีการพัฒนาด้านภาษาได้อย่างรวดเร็ว

 • 3 เดือน
  3,720
  GBP
  159,327.60
  THB
 • 6 เดือน
  6,000
  GBP
  256,980.00
  THB
 • 9 เดือน
  9,000
  GBP
  385,470.00
  THB

จำนวนบทเรียน 20 บทเรียน ต่อสัปดาห์ เส้นทางความสำเร็จของคุณ ที่จะพัฒนาทักษาะความรู้  ความสามารถด้านภาษา ให้คุณมีความมั่นใจมากขึ้น สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดีเยี่ยมครบทุกทักษะ ทั้งฟัง พูด อ่าน เขียน

 • 3 เดือน
  2,520
  GBP
  107,931.60
  THB
 • 6 เดือน
  4,500
  GBP
  192,735.00
  THB
 • 9 เดือน
  6,750
  GBP
  289,102.50
  THB

จำนวนบทเรียน 30 บทเรียน ต่อสัปดาห์ เส้นทางความสำเร็จของคุณ ที่จะพัฒนาทักษาะความรู้  ความสามารถด้านภาษา ให้คุณมีความมั่นใจมากขึ้น สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดีเยี่ยมครบทุกทักษะ ทั้งฟัง พูด อ่าน เขียน

 • 3 เดือน
  3,150
  GBP
  134,914.50
  THB
 • 6 เดือน
  5,490
  GBP
  235,136.70
  THB
 • 9 เดือน
  8,235
  GBP
  352,705.05
  THB

จำนวนบทเรียน 30 บทเรียน ต่อสัปดาห์ เส้นทางความสำเร็จของคุณ ที่จะพัฒนาทักษาะความรู้  ความสามารถด้านภาษา ให้คุณมีความมั่นใจมากขึ้น สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดีเยี่ยมครบทุกทักษะ ทั้งฟัง พูด อ่าน เขียน

 • 3 เดือน
  2,835.00
  GBP
  121,423.05
  THB
 • 6 เดือน
  4,950.00
  GBP
  212,008.50
  THB
 • 9 เดือน
  7,425.00
  GBP
  318,012.75
  THB

จำนวนบทเรียน 20 บทเรียน ต่อสัปดาห์ เส้นทางความสำเร็จของคุณ ที่จะพัฒนาทักษาะความรู้  ความสามารถด้านภาษา ให้คุณมีความมั่นใจมากขึ้น สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดีเยี่ยมครบทุกทักษะ ทั้งฟัง พูด อ่าน เขียน

 • 3 เดือน
  2,250.00
  GBP
  96,367.50
  THB
 • 6 เดือน
  4,140.00
  GBP
  177,316.20
  THB
 • 9 เดือน
  6,210.00
  GBP
  265,974.30
  THB

St Giles International ? London Highgate

 • 3 เดือน
  2,478
  GBP
  106,132.74
  THB
 • 6 เดือน
  4,166
  GBP
  178,429.78
  THB
 • 9 เดือน
  6,098
  GBP
  261,177.34
  THB
 • 3 เดือน
  1,949
  GBP
  83,475.67
  THB
 • 6 เดือน
  3,377
  GBP
  144,636.91
  THB
 • 9 เดือน
  4,964
  GBP
  212,608.12
  THB

London School of Commerce (LSC)

เรียนต่ออเมริกา Master of Information Technology

เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วจะได้รับวุฒิการศึกษาถึง 2 ใบ จาก 2 สถาบันคือ

 • จากสถาบัน London School of Commerce (LSC)
 • จาก University of Wales Institute, Cardiff

...

 • 1.4 ปี
  4,450.00
  GBP
  190,593.50
  THB