ค้นหาหลักสูตรเรียนต่อต่างประเทศ ศึกษาต่อต่างประเทศ

United Kingdom

London School of Commerce (LSC)

เรียนต่ออเมริกา Master of Tourism Management

เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วจะได้รับวุฒิการศึกษาถึง 2 ใบ จาก 2 สถาบันคือ

 • จากสถาบัน London School of Commerce (LSC)
 • จาก University of Wales Institute, Cardiff

...

 • 1 ปี
  3,950.00
  GBP
  169,178.50
  THB

เรียนต่ออเมริกา Master of Hospitality Management

เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วจะได้รับวุฒิการศึกษาถึง 2 ใบ จาก 2 สถาบันคือ

 • จากสถาบัน London School of Commerce (LSC)
 • จาก University of Wales Institute, Cardiff

...

 • 1 ปี
  3,950.00
  GBP
  169,178.50
  THB

เรียนต่ออเมริกา Master of Business Administration (MBA)

หลักสูตร MBA 1 ปี ผู้สมัครไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์การทำงาน  เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วจะได้รับวุฒิการศึกษาถึง 2 ใบ จาก 2 สถาบัน

 • 1 ปี
  3,950.00
  GBP
  169,178.50
  THB
 • 1.4 ปี
  4,450.00
  GBP
  190,593.50
  THB

Middlesex University ? London

หลักสูตรปริญญาตรีกราฟฟิคดีไซน์ของเราได้เตรียมสอนและเป็นแรงบันดาลใจการออกแบบความคิดสร้างสรรค์ในอนาคต หลักสูตรของเราได้รับการพัฒนาที่รวมถึงการเปลี่ยนแปลงล่าสุดในอุตสาหกรรมความคิดสร้างสรรค์รวมทั้งความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี...

คุณจะได้เรียนหลักสูตรปริญญาตรีธุรกิจในโรงเรียนนานาชาติอย่างแท้จริง ด้วยการสนับสนุนของอาจารย์ผู้สอนที่มีความเชี่ยวชาญที่นำประสบการณ์ในระดับนานาชาติอย่างกว้างขวางมาจากสาขาวิชาธุรกิจ...

คุณจะได้รับความรู้ทางทฤษฎีและการปฏิบัติขั้นสูงของการบัญชีและการเงินและการเรียนรู้ที่จะเข้าใจแนวคิดการจัดการภายในบริบททางธุรกิจระหว่างประเทศ หลักสูตรปริญญาตรีการบัญชีและการเงินเป็นขั้นตอนแรกที่เหมาะที่จะกลายเป็นนักบัญชีที่มีคุณสมบัติเหมาะสม...

Avalon School ? London

หลักสูตรภาษาอังกฤษที่นี้สนุก วิธีการพูดแบบไดนามิกที่ช่วยให้นักเรียนพูดได้อย่างคล่องแคล่วและเป็นธรรมชาติ วิธีสอนการที่ได้รับการคิดค้นและพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพการพูดของนักเรียนมีเฉพาะที่โรงเรียนอาวาลอนและโรงเรียนในเครือ

เราใช้วิธีการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นการพัฒนาทั้งความคล่องแคล่วและความถูกต้องในการใช้งานในภาษาอังกฤษ

 • 3 เดือน
  2,736.00
  GBP
  117,182.88
  THB
 • 6 เดือน
  4,776
  GBP
  204,556.08
  THB
 • 9 เดือน
  7,164
  GBP
  306,834.12
  THB

เราใช้วิธีการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นการพัฒนาทั้งความคล่องแคล่วและความถูกต้องในการใช้งานในภาษาอังกฤษ

 • 3 เดือน
  1,488
  GBP
  63,731.04
  THB
 • 6 เดือน
  2,976
  GBP
  127,462.08
  THB
 • 9 เดือน
  4,464
  GBP
  191,193.12
  THB

เราใช้วิธีการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นการพัฒนาทั้งความคล่องแคล่วและความถูกต้องในการใช้งานในภาษาอังกฤษ

 • 3 เดือน
  2,196
  GBP
  94,054.68
  THB
 • 6 เดือน
  3,912
  GBP
  167,550.96
  THB
 • 9 เดือน
  5,868
  GBP
  251,326.44
  THB